Alle vennootschappen die in het verleden een voorziening voor een interne pensioenbelofte hebben aangelegd en die de pensioenbelofte nog niet hebben omgezet in een externe groepsverzekering, moeten die pensioenbelofte uiterlijk op 30.06.2015 registreren bij de pensioendatabank (de zgn.  ‘DB2P’).

Nieuwe timing

Aanvankelijk was 31 december 2014 als ultieme datum vooropgesteld. Nu krijgen de vennootschappen 6 maanden extra de tijd voor de registratie.

Welke individuele pensioenbelofte zijn geviseerd?

Het gaat hier om de individuele pensioenbelofte aan een welbepaalde zelfstandige bedrijfsleider die werd toegekend vóór 1 juli 2012. Deze individuele toezeggingen zijn voor de financiering van het verleden niet onderworpen aan de verplichting om het beheer onder te brengen bij een afzonderlijke, externe pensioeninstelling.

De financiering van de pensioenbelofte moest dus niet geëxternaliseerd worden. De financiering kon gebeuren door de aanleg van balansprovisies binnen de onderneming of door het afsluiten van een bedrijfsleidersverzekering – oude stijl (zijnde een levensverzekeringscontract dat de vennootschap in zijn eigen voordeel onderschreef op het hoofd van de zelfstandig bedrijfsleider, zonder dat deze bedrijfsleider hieruit zelf rechtstreeks rechten kan putten).

Meestal zij het vooral de verzekeraars en pensioenfondsen die verplicht worden om informatie aan te leveren aan pensioendatabank DB2P. Echter, deze individuele toezeggingen waarvoor de interne voorziening (van vóór 2012) nog niet is overgedragen aan een externe pensioeninstelling, moet de vennootschap zelf aangeven aan de pensioendatabank. De betrokken vennootschappen zijn dus zelf verantwoordelijk voor de registratie hiervan.

De geëxternaliseerde pensioentoezeggingen voor zelfstandige bedrijfsleiders (waarvoor het beheer is toevertrouwd aan een verzekeraar of pensioenfonds) moeten vanaf 2014 door deze pensioeninstelling worden aangegeven aan DB2P. Op termijn zal ook de vennootschap, deze informatie kunnen raadplegen

Voor collectieve pensioentoezeggingen die in DB2P geregistreerd werden vóór 1 mei 2013, moet de vennootschap enkel haar visie meedelen - via beheer verband regelingen - voor 31 december 2014. Voor collectieve pensioentoezeggingen die geregistreerd zijn na 1 mei 2013 in DB2P, is de vennootschap verplicht om haar visie mee te delen binnen 90 dagen nadat Sigedis haar hiertoe uitgenodigd heeft (via haar e-box). 

Sanctie bij niet-tijdige registratie

Vennootschappen die de interne belofte niet tijdig hebben laten registreren zullen later het pensioenkapitaal bij uitkering niet als beroepskost kunnen aftrekken (art. 60, 3° WIB92)! Dat fameus nadeel moet u ten allen tijde vermijden.

Hoe registreren?

Ga naar de portaalsite van de sociale zekerheid, www.socialsecurity.be. Op die website klikt u op de knop ‘Onderneming’ en scrolt u naar beneden naar de tab ‘DB2P voor werkgevers en vennootschappen’. Alle uitleg over de registratieprocedure vindt u op de website van de DB2P (http://www.db2p.be/).

Vennootschappen kunnen de registratie ook laten doen door een sociaal secretariaat of door een boekhouder/accountant/belastingconsulent als zij hen daarvoor een volmacht geven.

Let op! De registratie-toepassing is  pas bruikbaar als de vennootschap op de portaalsite van de sociale zekerheid geregistreerd is. Indien dat nog niet het geval zijn, dan moet de vennootschap dat eerst doen via de knop ‘Accountbeheer van mijn onderneming’ op die website.

Vergeet niet een interne pensioenvoorziening tegen uiterlijk 30.06.2015 te registreren via de website van de sociale zekerheid. Anders kan de vennootschap de latere uitkering van het  pensioenkapitaal niet aftrekken als beroepskost.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief