Bouwers of kopers van woningen woonachtig in Vlaanderen op 01-01-2015 die daarvoor hypothecair lenen hebben er alle belang bij om nog voor nieuwjaar 2015 bij de notaris hun authentieke leningsakte te laten verlijden. Waarom?

Woonbonuslening vóór 01-01-2015

Voor leningscontracten afgesloten vóór 1 januari 2015 wijzigt er niets aan de woonbonus. U geniet van een gewestelijk geworden belastingvermindering tegen het marginaal tarief met een minimum van 30 % (art. 14537 § 3 WIB 92).

De bedragen voor lopende contracten worden evenwel niet langer geïndexeerd en blijven  dus behouden op het niveau van het aanslagjaar 2015.

Maximale woonbonuskorf per persoon = 2.280 EUR (basis) + 760 EUR toeslag eerste 10 jaren + 80 EUR toeslag eerste 10 jaren (3 kinderen ten laste op 01-01 volgend op leningsjaar)
Fiscaal voordeel = belastingvermindering tegen marginaal tarief (minstens 30%)

Woonbonuslening vanaf 01-01-2015:

Voor hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2015, wordt het basisbedrag van de Vlaamse woonbonus fors verminderd. De toeslagen voor enige woning en kinderlast die gedurende de eerste tien jaar van de lening blijven bestaan. Er gebeurt geen indexatie meer. Het belastingvoordeel voor leningen aangegaan vanaf 2015 wordt berekend tegen een tarief van 40 %.

Maximale woonbonuskorf per persoon = 1.520 EUR (basis) + 760 EUR toeslag eerste 10 jaren + 80 EUR toeslag eerste 10 jaren (3 kinderen ten laste op 01-01 volgend op leningsjaar)
Fiscaal voordeel = belastingvermindering tegen 40% (uniform)

Vergelijkend cijfervoorbeeld

We vergelijken beide situatie met een hypothecaire woonbonuslening op 20 jaar dat wordt aangegaan door een tesamen belast koppel met 2 kinderen ten laste waarvan beide partners recht hebben op de volledige Vlaamse woonbonuskorven gedurende gans de looptijd van de lening.

Lening aangegaan  in 2014 op 20 jaar
10 jaar x 3.040 p.p.= 30.400
10 jaar x 2.280 p.p. = 22.800
Per persoon  =            53.200 tegen 50% belastingvermindering
Voor een koppel geeft dit een belastingvoordeel van53.200 EUR

Lening aangegaan in 2015 op 20 jaar
10 jaar x 2.280 p.p.= 22.800
10 jaar x 1.520 p.p. = 15.200
Per persoon =             38.000 tegen  40 % belastingvermindering
voor een koppel  geeft dit een belastingvoordeel van 30.400 EUR.

Met een hypothecaire woonbonuslening van 20 jaar geeft dat een verschil van meer  € 22.000 bij een koppel !  Dat is een kleine auto...

Om na te gaan of men onder de huidige of de nieuwe Vlaamse woonbonus valt, telt de datum van de notariële kredietakte.

Geen haast voor een herfinancieringslening

Voor een herfinancieringslening hoeft u zich niet te reppen naar de notaris voor Nieuwjaar 2015. Immers een herfinancieringslening (géén wederopname!) vervangt fiscaal steeds de oorspronkelijke lening met behoud van de oorspronkelijke fiscale voordelen.

Besluit: De fiscale voordelen voor woonbonus zakken drastisch voor hypothecaire leningen voor de enige eigen woning  aangegaan vanaf Nieuwjaar 2015. De maximale korf verkleint fors en het tarief van de belastingvermindering bedraagt 40%.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief