De bijzondere aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB92) is grondig hervormd door de programmawet van 19-12-2014. Welke spelregels gelden er sinds 29 december 2014 (ook voor de hangende geschillen!) wanneer belastbare voordelen van alle aard niet op een fiscale fiche staan?

Veel lager tarief

Het tarief van de aanslag geheime commissielonen op niet verantwoorde kosten en voordelen van alle aard is gedaald van 309% naar 103% als de genieter een natuurlijk persoon is. De aanslag zakt zelfs naar 51,5% als de voordelen zijn verstrekt aan een rechtspersoon, dus aan een vennootschap of een vzw (art. 219, lid 2 WIB92).

Wettelijke ontsnappingsroutes

Er zijn twee wettelijke uitzonderingen die de aanslag onmogelijk maken.

Eerste uitzondering. De aanslag speelt niet als de vennootschap aantoont dat de genieter het niet op fiche vermelde voordeel tijdig heeft aangegeven in diens eigen Belgische of buitenlandse fiscale aangifte (art. 219, lid 6 WIB92). Dat was ook al zo in de vroegere regeling.

Werd het voordeel spontaan aangegeven in de aangifte van de genieter, dan kan de vennootschap geen boete of straf meer krijgen voor de inbreuk op de ficheverplichting (art. 445 en 449 WIB92).

Tweede  uitzondering. De aanslag wordt ook niet toegepast  bij een ‘ondubbelzinnige identificatie van de verkrijger van de voordelen van alle aard binnen 2 jaar en 6 maanden vanaf 1 januari van het aanslagjaar’ (art. 219, lid 7 WIB92). Dat is een groot verschil met vroeger waar de aanslag kon vermeden worden als de genieter akkoord ging met een belasting van het niet-aangegeven voordeel op diens naam privé. Hier zijn wel nog administratieve boetes en straffen wel mogelijk.

Wanneer de vennootschap de genieter van het voordeel identificeert, dan zal de fiscus het voordeel normaal bij de genieter privé willen belasten. De genieter kan deze belasting wel nog betwisten zonder de bijzondere aanslag bij de vennootschap in gevaar te brengen.

Aftrekbaarheid van de gemaakte kosten bij de vennootschap

Wanneer de niet op fiche vermelde voordelen van alle aard door de genieter zijn aangegeven of als de vennootschap de verkrijger identificeert, dan zal niet alleen de bijzondere aanslag niet toegepast worden.  De gemaakte kosten zijn voor de vennootschap volledig aftrekbaar (art. 197, lid 2 WIB92). Echter, als de vennootschap géén ontsnappingsroutes kan inroepen de administratie past de bijzondere aanslag toe, dan zijn de gemaakte kosten niet meer aftrekbaar bij de vennootschap (art. 197, lid 1 WIB92 en Parl. St. Kamer 2014-2015, nr. 672/009, 36 en 38.). De gevestigde bijzondere aanslag blijft een aftrekbare belasting.

BESLUIT. Het tarief van de aanslag geheime commissielonen daalt van 309% naar 103% of soms zelfs 51,5%. Een vennootschap ontsnapt aan de aanslag geheime commissielonen als ze de verkrijger van het voordeel van alle aard identificeert binnen de 2,5 jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief