De meeste vrije beroepers werkzaam in vennootschapsvorm hangen een naambord naast hun voordeur. Kunt u daarvoor een fiscaal interessante vergoeding vragen aan uw vennootschap? Wat vond de rechter daarvan op 24.03.2015?

Vergoeding om reclamedragers te plaatsen 

U bezit uw woning privé. Uw  vennootschap huurt er eventueel een stuk van als praktijkruimte. U ontvangt in die woning cliënten. Daarom hangt u een naambord aan de muur naast uw voordeur. Kunt u daarvoor een vergoeding vragen aan uw vennootschap? Jawel. Zo’n inkomen uit de concessie van het recht om plakbrieven of andere reclamedragers te plaatsen kwalificeert in principe als een divers inkomen van roerende aard dat afzonderlijk belastbaar is aan 25% (art. 90, 5°, b WIB 92).

Hoe wordt die vergoeding belast? 

Van uw ontvangen bedrag mag u nog kosten aftrekken: hetzij uw werkelijke kosten hetzij 5% forfaitaire kosten (art. 100, 1° lid, 2°, WIB 92). Het netto bedrag wordt belast tegen 25%.

Voorbeeld. U vraagt  € 100 per maand (€ 1.200 per jaar) en bewijst geen werkelijke kosten. Hierop betaalt u € 285 aan belastingen (1.200 x 95% x 25%) en houdt u netto € 915 van over. 

Bent u gehuwd en is uw woning 50/50 gemeenschappelijke eigendom van u en uw echtgenote dan moet elke echtgenoot de helft van het belastbaar divers inkomen aangegeven (  = volgens ieders vermogensrecht). 

Hoe ver kunt u daarin gaan? 

Let op met overdrijvingen, zo bewijst een recent arrest van het Antwerpse Hof van beroep. Het Hof vond de vergoeding van 375 EUR/maand die een bedrijfsleider vroeg aan zijn vennootschap oor het ophangen aan zijn woning van een bordje van 50 cm2 aan zijn vennootschap, te veel.  Bovendien was er simulatie aangetoond door de administrtaie. Er was géén schriftelijke overeenkomst voor de concessie en men kon niet aantonen dat er effektief reclameborden voor de vennootschap waren geplaatst in die periode. Tja, dan vraagt u om problemen. De rechter kwalificeerde deze vergoeding niet als een divers inkomen, maar wel als een bedrijfsleidersbezoldiging die belast wordt tegen de hoogste tarieven van de personenbelasting (max. 50%) plus sociale lasten. 

Tip. Blijf redelijk.  Voor zo’n piepklein bordje van 50 cm2 is € 50/maand al heel wat.

Reclamepaneel op uw zijgevel? 

U zou bijvoorbeeld ook nog een 'blinde' zijgevel van uw woning aan uw vennootschap kunnen verhuren voor een reclamepaneel voor uw praktijk van bv. 20m².  Het daarvoor ontvangen inkomen wordt volgens dezelfde regels belast.  Hier is al gauw een bedrag van € 1.500 à € 2.000/jaar verdedigbaar.

Tip.  U kunt uw vennootschap die vergoeding vooruit laten betalen voor meerdere jaren.

Voorbeeld. U verleent aan uw bvba het recht om de gevel van zijn woning te beschilderen met een publiciteit. Uw bvba betaalt u een eenmalige vergoeding van € 6.000 w voor een periode van 3 jaar. U heeft geen bewezen kosten. Totaal ontvangen bedrag: 6.000/3 = € 2.000 per jaar. Jaarlijks betaalt u € 475 belastingen (2.000 min 5% kosten x 25%). Netto houdt u dus  € 4.575 over (€ 6.000 – € 1.425).  Uw vennootschap trekt € 6.000 af als beroepskosten.

Bron: arrest van hof van beroep Antwerpen op 24 maart 2015 – contra belastingplichtige 

Volgens de rechter is €375 per maand voor het recht om een naamplaatje op te hangen wat van het goede teveel. Door de overdrijving en te simuleren werd die vergoeding werd niet als divers inkomen maar als bedrijfsleidersbezoldiging belast. Hou de vergoeding dus redelijk.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief