De Administratie publiceert vandaag haar administratieve circulaire nr. 2021/C/3 betreffende het tijdelijk verlaagde btw-tarief voor COVID-19-vaccins en medisch hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van deze ziekte

1. Wettelijke bepaling

Om de toegang tot de COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van deze ziekte meer betaalbaar te maken, is bij wet van 20.12.2020 (BS van 30.12.2020), het artikel 1ter/2 ingevoegd in het koninklijk besluit nr. 20 van 20.07.1970 inzake btw-tarieven.

Ingevolge dit artikel worden de leveringen, intracommunautaire verwervingen en invoeren van COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van deze ziekte, alsook de diensten die nauw samenhangen met dergelijke vaccins en hulpmiddelen, tijdelijk onderworpen aan het verlaagd tarief van 0 %.

Deze maatregel geldt vanaf 01.01.2021 tot en met 31.12.2022.

2. Beoogde goederen en diensten

De goederen die door deze maatregelen worden beoogd zijn:

  • de COVID-19-vaccins die een Europese marktvergunning hebben gekregen en als geneesmiddelen zijn geregistreerd door de minister bevoegd voor volksgezondheid;
  • diagnostische tests voor deze ziekte zoals onder meer PCR testen (nucleïnezuurtesten) en antigentesten via een staalafname uit de neus, serologische testen via bloedafname en (antilichaam)zelftesten. De diagnostische testen dienen te beantwoorden aan de vereisten van de EU op het vlak van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Daarnaast geldt het verlaagd tarief eveneens voor de diensten die nauw samenhangen met voornoemde vaccins en hulpmiddelen. Rekening houdend met het doel van deze bepaling, namelijk een snelle en effectieve inzet van vaccinatie en screening voor COVID-19 in de Unie te bevorderen, is de administratie van mening dat volgende handelingen worden bedoeld:

  • het afnemen van de test
  • de analyse van de test bij het toegewezen labo
  • het toedienen van een vaccin.

3. Toepasselijke tarief of vrijstelling

De leveringen, intracommunautaire verwervingen en invoeren van de onder punt 2 beoogde vaccins en diagnostische tests zijn onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 0 %.

Deze tijdelijke maatregel is van toepassing ongeacht de hoedanigheid van de verkoper (bv. groothandelaar, apotheken, detailhandel, online handel) en ongeacht de hoedanigheid van de koper (eerstelijns verzorgend personeel, verzorgingsinstellingen, particulieren en elke andere natuurlijk of rechtspersoon).

In geval van invoer van vaccins en diagnostische tests, in het kader van de tijdelijke maatregel zoals vermeld in de circulaire nr. 2020/C/54 van 17.04.2020, primeert de volledige vrijstelling van de btw. Voormelde tijdelijke maatregel eindigt op 30.04.2021, onder voorbehoud van een eventuele verlenging. Bijgevolg kan vanaf 01.05.2021, dus vanaf het einde van voormelde tijdelijke maatregel, tot en met 31.12.2022, de invoer van de vaccins en diagnostische tests op basis van voormeld artikel 1ter/2 het verlaagd btw-tarief van 0 % genieten.

Btw seminaries 2024

Nieuwe btw clubs 2024-2025

In onze drie praktijkgerichte btw-clubsessies bespreken we de btw actualiteit: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, btw-beslissingen en circulaires, rechtspraak alsook de belangrijkste op til zijnde wijzigingen.

Schrijf u in op onze btw club

Kent u al onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek welke meerwaarde Practinet kan bieden voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief