Op 24 december 2020 bereikten de Europese Unie enerzijds en het Verenigd Koninkrijk anderzijds een principeakkoord over de tekst van een bilaterale Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen beide Partijen. Door dit akkoord werd het no-deal scenario (enigszins) vermeden.

In concreto zijn er een aantal belangrijke aspecten die toch moeten gekend zijn en die het gevolg zijn van de Brexit op 1 januari 2021 :

  • Het Verenigd koninkrijk is een derde land geworden, hetgeen inhoudt dat de intracommunautaire regels voor goederenbewegingen is vervangen door de invoer en uitvoer van goederen en de daaraan gekoppelde douaneformaliteiten;
  • Noord-Ierland (als onderdeel van het VK) krijgt een specifiek statuut hetgeen inhoudt dat goederenbewegingen tussen Noord-Ierland en de EU nog steeds intracommunautaire bewegingen blijven (en omgekeerd);
  • Voor de plaatsbepaling van de diensten wordt Noord-Ierland evenwel aangemerkt als een derde land sinds 1 januari 2021;
  • Het handelsverdrag tussen het VK en de EU voorziet dat er geen invoerrechten worden geheven en er geen quota’s gelden voor goederenbewegingen binnen deze landen die het handelsverdrag hebben afgesloten;
  • Dit handelsverdrag is gebaseerd op de (douane) oorsprongsregels hetgeen inhoudt dat er geen invoerrechten geheven worden bij het binnenkomen in de EU van goederen die geacht worden van UK oorsprong te zijn;
  • Omgekeerd worden evenmin invoerrechten geheven wanneer goederen het VK binnenkomen vanuit de EU en die geacht worden van EU oorsprong te zijn.
  • Goederen die daarentegen vanuit het VK, de EU binnenkomen maar die niet van oorsprong zijn ondergaan de gewone invoerrechten (en omgekeerd).

Voor meer commentaar omtrent de oorsprongsregels kan u terecht op financien.belgium.be