vergoeding auto

  1. Autokosten zijn 100% aftrekbaar ten belope van eigen bijdrage in VAA

    Volgens het Hof van Cassatie is de fiscale aftrekbeperking voor autokosten niet van toepassing ten belope van de eigen bijdrage van de werknemer of bedrijfsleider in het voordeel van alle aard voor het privégebruik van de betrokken auto (Cass. 25 juni 2020, F.18.0116.N).

    Meer info
  2. Vergoeding wel of niet in min van VU auto?

    Recent werd de Minister ondervraagd over de houding van de fiscus wanneer een vennootschap een vergoeding vraagt aan haar werknemer of bedrijfsleider voor het privé gebruik van een firmawagen. Eens kijken hoe de Minister dat ziet…

    Meer info