De Vlaamse overheid maakt het schenken van levensverzekeringen minder aantrekkelijk. Met haar standpunt nr. 15133 van 12.10.2015 besluit ze tot een "dubbele heffing", enerzijds in de schenkbelasting (3% of 7%) en anderzijds in de erfbelasting op basis van een fictiebepaling.

Standpunt nr. 15133 van 12.10.2015 (pdf)

Heffing in de schenkbelasting

Indien een verzekeringnemer een bestaande polis tijdens zijn leven schenkt aan de begunstigde, schenkt hij zijn rechten als verzekeringnemer. Als deze schenking ter registratie wordt aangeboden en fiscaal gelokaliseerd is in het Vlaamse Gewest, wordt op deze schenking de schenkbelasting geheven aan het lage roerend tarief van 3 pct in rechte lijn tussen partners en aan 7% voor schenkingen aan andere personen. De schenkbelasting wordt berekend op de afkoopwaarde van de polis op datum van de schenking.

Heffing in de erfbelasting?

Ingevolge de fictiebepaling van artikel 2.7.1.0.6 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit wordt elk contract waarin een beding ten behoeve van en derde voorkomt aan de erfbelasting onderworpen. Hoewel de begunstigde strikt genomen de sommen ontvangt krachtens een contract en dus niets uit de nalatenschap verkrijgt, zorgt de fisctiebepaling ervoor dat het voordeel als een bijzonder legaat ten voordeel van de begunstigde wordt aanzien en dus ook aan de erfbelasting wordt onderworpen. Er dreigt dus een dubbele belastingheffing.

De lage schenkingsrechten werden in veel planningen met plezier betaald omdat men ervan uitging dat de uitsluiting van §2, laaste lid, 1° van het artikel kon worden ingeroepen. Dat artikel sluit de fictiebepaling uit als de sommen, renten of waarden die zijn uitgekeerd ingevolge het beding effectief aan de schenkbelasting (of het registratierecht op schenkingen onder leven) onderworpen zijn geweest.

Standpunt Vlaamse Belastingdienst: dubbele heffing

De Vlaamse belastingdienst besliste er echter anders over en verdedigt nu het standpunt dat van deze uitsluiting geen toepassing kan worden gemaakt. Volgens de Vlaamse belastingdienst zijn het immers niet de sommen, renten of waarden die zijn verkregen ingevolge een beding die aan de schenkbelasting (of registratierecht op schenkingen) werden onderworpen maar de rechten als verzekeringsnemer...

Opleidingen successieplanning

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief