Zoals reeds aangekondigd in zijn algemene beleidsnota van 28 oktober bevestigde de minister van Financiën Johan Van Overtveldt in de Commissievergadering van 10 mei 2017 de afschaffing van de polyvalentie van de fiscale ambtenaren.

"Zoals ik ook in mijn algemene beleidsnota heb geschreven, moet er worden afgestapt van de door de AAFisc beoogde polyvalentie van de ambtenaren. De ambtenaren van de Administratie KMO's en de Administratie Grote Ondernemingen zullen hun specialisme behouden, maar zullen ook een opleiding krijgen over de andere belasting zodat ze bij het beheer van een dossier of een controle verbanden kunnen leggen en rechtzettingen kunnen uitvoeren voor beide belastingen in bepaalde afgebakende en welomschreven gevallen op het gebied van controle van de omzet. Bepaalde ambtenaren kunnen op vrijwillige basis opleidingen volgen om hun polyvalentie te verhogen."

Polyvalentie van fiscale ambtenaren afgeschaft

Vraag van de heer Marco Van Hees aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over "de weerstand van de belastingcontroleurs tegen polyvalentie" (nr. 18327- CRABV 54 COM 659).

Marco Van Hees (PTB-GO!): De belastingcontroleurs moeten polyvalent zijn omdat er te weinig personeel is. Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een petitie ter zake gestart. Dit polyvalente werk is problematisch voor de meeste personeelsleden: onvoldoende en onaangepaste opleidingen, verlies van geloofwaardigheid, stress, frustratie en demotivatie.

Bent u het eens met een billijke verdeling van de indeling bij de dienst btw en bij de dienst Directe Belastingen bij de aanwervingen; met het afstappen van de polyvalentie die vandaag van de beambten wordt verwacht; met het feit dat de werklast wordt afgestemd op de samenstelling van elke dienst; met de toekenning van meer autonomie aan de beambten bij de selectie van de controles; met een echte permanente opleiding voor de beambten en met de organisatie van specifieke loopbaanexamens door de administratie?

Minister Johan Van Overtveldt: De benoemingen worden niet billijk verdeeld tussen de twee belastingdiensten. De problemen variëren in de tijd en op basis van maatschappelijke ontwikkelingen. De nieuwe stagiairs bij de Administratie KMO’s en de Administratie Grote Ondernemingen zullen een polyvalente opleiding krijgen en daarna, op basis van de behoeften, een specifieke opleiding in een van de diensten.

Ik heb de vakbonden meegedeeld dat ik de vraag naar gerichte deskundigheid steun.

Zoals ik ook in mijn algemene beleidsnota heb geschreven, moet er worden afgestapt van de door de AAFisc beoogde polyvalentie van de ambtenaren. De ambtenaren van de Administratie KMO’s en de Administratie Grote Ondernemingen zullen hun specialisme behouden, maar zullen ook een opleiding krijgen over de andere dienst zodat ze bij het beheer van een dossier of een controle verbanden kunnen leggen en rechtzettingen kunnen uitvoeren voor beide diensten in bepaalde afgebakende en welomschreven gevallen op het gebied van controle van de omzet.

Bepaalde ambtenaren kunnen op vrijwillige basis opleidingen volgen om hun polyvalentie te verhogen.

De werklast moet eerst in het hele regionale centrum worden beoordeeld en herverdeeld tussen de diensten. Belastingplichtigen met eenzelfde risiconiveau moeten gelijk worden behandeld. Als de competenties van de ambtenaren niet gelijk is verdeeld, moet het evenwicht zo snel mogelijk worden hersteld.

De ambtenaren kunnen al 20% van hun werkschema autonoom invullen. Te veel autonomie zou haaks staan op de gelijke behandeling van de belastingplichtigen in het hele land. We kunnen de kennis van de specialisten bundelen en een algemene controleactie organiseren die elke belastingplichtige in dezelfde mate kan treffen.

Een permanente technische opleiding is van essentieel belang. De AAFisc biedt die momenteel aan haar personeelsleden aan. Door promotie- en bevorderingsprocedures kunnen de medewerkers op gezette tijden doorgroeien. Op zulke momenten worden de technische vaardigheden van de medewerkers grondig getest. Momenteel zijn er 386 openstaande betrekkingen die via die promotie- en bevorderingsprocedures worden ingevuld.

Marco Van Hees (PTB-GO!): Ik ben blij te horen dat er moet afgestapt worden van de polyvalentie van de belastingcontroleurs. Ik hoop dat het kan, gelet op de daling van het aantal controleurs.

Hou uw kennis op peil met onze fiscale club!

  • Inschrijven voor de volgende sessie(s) van onze fiscale club kan nog! Met behoud van GRATIS toegang tot Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2024!

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief