In 2020 zijn er 2 groepen van jaarrekeningen:

  • jaarrekeningen die nog volgens de bepalingen van het oude W.Venn. worden neergelegd;
  • jaarrekeningen die volgens de bepalingen van het nieuwe WVV worden neergelegd.

Het neerleggen op papier is afgeschaft vanaf 1 januari 2020. De jaarrekening kan naar keuze via PDF of via XBRL-bestand worden neergelegd. De voorkeur van de Balanscentrale gaat uit naar de neerlegging via XBRL-bestand (de neerleggingskosten liggen hier ook lager).

XBRL - taxonomie 2019bis vanaf 2 maart 2020!

Voor de neerlegging via XBRL voorziet de balanscentrale in de 3 modellen van jaarrekening (VOL, VKT en MIC) die aangepast zijn aan de wettelijke bepalingen van zowel het W.Venn. als het WVV. Deze modellen wordt vastgelegd met Taxonomie 2019bis.

Aan de voorgaande modellen (Taxonomie 2019) worden twee vragen toegevoegd:

Vraag 1: betreft deze jaarrekening een vennootschap die onderworpen is aan het WVV? Ja/ Neen
Deze modellen bevatten een omzettingstabel op de pagina's VOL 1, VKT 1 en MIC 1.

Vraag 2: Is de vennootschap een kapitaalloze vennootschap? Ja/Neen
Voor de kapitaalloze vennootschappen wordt een uitsplitsing gevraagd naargelang de inbreng beschikbaar of onbeschikbaar is. De gevisualiseerde versie van de modellen is te vinden op https://www.nbb.be/nl/modellen-vennootschappen-2019bis.

Overgangsmaatregelen voor vennootschappen

Bij de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), gelden voor het neerleggen van de jaarrekeningen voor vennootschappen de volgende overgangsmaatregelen:

  • Tot en met 1 maart 2020 kunnen de vennootschappen nog gebruik maken van de 'oude' modellen in XBRL (Taxonomie 2019).
  • Vanaf 2 maart 2020 geldt de Taxonomie2019bis. Deze versie voldoet zowel aan het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) als aan het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
  • Op 1 januari 2021 zal een nieuwe taxonomie (Taxonomie 2020) in gebruik worden genomen die enkel voldoet aan het WVV.

Bron: Bericht van de NBB op https://www.nbb.be/nl/wvv-overgangsmaatregelen-voor-jaarrekeningen

Opleidingen vennootschapsbelasting

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief