Uw belastingaangifte voor het aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018) kunt op twee manieren bezorgen aan de fiscus: ofwel digitaal via Tax-on-web ofwel via een papieren formulier dat u verstuurt met de post. Tax-on-web wordt eerstdaags geopend en is geïntegreerd in MyMinfin (klik op deze link). De deadline voor de aangifte via Tax-on-web is uiterlijk donderdag 11 juli 2019 voor burgers. Mandatarissen hebben tot en met donderdag 24 oktober 2019 de tijd.

Als je je aangifte nog op papier invult moet deze ten laatste op vrijdag 28 juni 2019 worden ingediend!

Lees meer over de aangifte AJ 2019 in ons blogbericht: Aangifte personenbelasting 2019. Wat is nieuw?

wanneer aangifte personenbelasting aj 2019 indienen

Permanent op de hoogte blijven van de fiscale actualiteit? Schrijf je in voor een fiscale club in jouw buurt.

Deadlines

De gewone aangifte

De papieren aangifte moet worden ingediend ten laatste vrijdag 28 juni 2019.

De elektronische aangifte Tax-on-web moet worden ingediend:

  • ten laatste op donderdag 11 juli 2019 (door de burger)
  • ten laatste donderdag 24 oktober 2019 (door de mandataris)

Ontving u een voorstel van vereenvoudigde aangifte dan zijn de deadlines de volgende:

  • Akkoord met het voorstel: de belastingplichtige moet niets doen.
  • Niet akkoord en wijziging via het papieren aangifteformulier: vrijdag 28 juni 2019.
  • Niet akkoord en wijziging via Tax-on-web: donderdag 11 juli 2019.

Indienen tow burger

Indienen

De aangifte van forfaitaire belastingplichtigen

De data van indiening zijn nog niet bekend (deze werden vorig jaar pas op 3 september gepubliceerd). Als we ons baseren op de data van vorig jaar dan zou de papieren aangifte moeten worden ingediend ten laatste donderdag 12 december 2019.

De elektronische aangifte Tax-on-Web zou dan moeten worden ingediend:

  • ten laatste op donderdag 12 december 2019 (door de burger, alle forfaits inclusief landbouw)
  • forfaits exclusief landbouw: ten laatste op donderdag 12 december 2019 (door de mandataris)
  • forfaits landbouw: ten laatste op donderdag 9 januari 2020 van het volgende jaar (door de mandataris)

Tax-on-web anno 2019!

U kan vanaf 2 mei 2019 u taxbox raadplegen via MyMinfin (klik op deze link). Aanmelden kunt u met een token of via een e-ID, de mobiele app, itsme of eIDAS. Via het nieuwe eIDAS kan u als u een nationaal elektronisch identificatiemiddel hebt dat door Europa is erkend kan u dankzij de eIDAS verordening aanmelden. U kan net zoals vorig jaar handig inloggen via itsme (net zoals voor uw bankverrichtingen) met uw vingerafdruk of itsme-code.

Daarna heeft u de mogelijkheid om uw aangifte of de aangifte van een overleden persoon in te dienen. De aangifte voor overleden personen betreft enkel personen die in 2018 overleden zijn. De aangifte van personen overleden in 2019 kan enkel op papier worden ingediend. TOW is evenmin mogelijk voor een belastingplichtige die in 2019 weduwe of weduwnaar is geworden en voor belastingplichtingen die op 01.01.2019 minder dan een jaar feitelijk gescheiden zijn en elk afzonderlijk een aangifte willen indienen.

Langsgaan bij de administratie

Particulieren kunnen in de maanden mei en juni naar de FOD Financiën zelf gaan om zich te laten bijstaan bij het invullen. Na 28 juni 2019 is dat niet meer mogelijk. In de laatste week van mei kunnen de wachttijden bij de FOD Financiën behoorlijk lang oplopen. U zal geduld nodig hebben. 

Lees meer over de aangifte AJ 2019 in ons blogbericht: Aangifte personenbelasting 2019. Wat is nieuw?

Opleidingen personenbelasting in de kijker


Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief