Vraag. Door de erg lage rentevoeten is herfinancieren dezer dagen hot. Maar welke financiële en fiscale implicaties brengt een herfinancieringslening precies teweeg ?

Wat is een herfinancieringslening precies? 

U lost het openstaande saldo van een bestaand krediet af met een nieuw afgesloten lening bij uw zelfde bankinstelling of bij een andere bankinstelling. Door te herfinancieren kunt u de oorspronkelijk looptijd van de lening behouden maar daalt het maandelijks af te betalen bedrag. 

Met een herfinanciering kunt u ook kiezen om de oorspronkelijke lening in te korten of te verlengen in looptijd. Verkorten in tijd is zinvol, want u bespaart bv. 5 jaar in intresten. Verlengen in tijd gebeurt vaak bij mensen die minder per maand willen aflossen en nu meer cash geld in handen willen houden. 

Financiële gevolgen van een herfinanciering

Herfinancieren brengt kosten met zich mee. Het loont dus maar de moeite als u de herfinancieringskosten kunt terugverdienen.

Bij dezelfde bank herfinancieren. Dat kost u doorgaans dossierkosten (zo’n €150 a € 220) en een wederbeleggingsvergoeding (= drie maanden interesten op het openstaande saldo dat vervroegd wordt terugbetaald). 

Herfinancieren bij een andere bank. Dit leidt tot nog extra kosten: kosten voor de handlichting (= kosten om de oude hypothecaire inschrijving te schrappen bij het hypotheekkantoor) plus kosten voor de registratie van de nieuwe hypotheek plus schattingskosten. 

Tip. De herfinancieringskosten die zo’n herfinanciering teweeg brengt kunt u ook mee ontlenen maar deze zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Let op. Stap u naar een andere bankinstelling hou dan in uw vergelijking ook rekening met allerlei andere daaraan gekoppelde voorwaarden: duurdere schuldsaldoverzekering, bankrekening, brandverzekering, loondomiciliëring, aanhouden van spaartegoeden,… Onderhandelen met de bank  is dus de boodschap! 

Fiscale gevolgen van een herfinanciering

Een herfinancieringslening geniet steeds van hetzelfde fiscale regime als de oorspronkelijke lening. Bij een herfinancieringslening moet u dus steeds kijken naar de datum waarop u de oorspronkelijke lening heeft afgesloten. Als u in 2014 of in 2015 een herfinancieringslening afsluit ter vervanging van een woonbonuslening aangegaan tussen 01.01.2005 en 31.12.2013, dan geeft de herfinancieringslening verder recht op de ‘oude’ woonbonus (hoger basisbedrag). Weliswaar wordt dat voordeel vanaf inkomstenjaar 2014 toegekend onder de vorm van een gewestelijke belastingvermindering woonbonus als het gaat om uw eigen woning op datum van de aflossing, of als federale belastingvermindering woonbonus ingeval het niet uw eigen woning is.

De herfinancieringslening opent wel geen nieuwe termijn van tien jaar voor de toeslagen. De herfinancieringslening komt gewoon in de plaats van de oorspronkelijke lening alsof die gewoon verder loopt. De herfinanciering van uw oorspronkelijke lening van 2008 kan dus maar toeslagen meer opleveren tot uiterlijk 2017.

Let op ! De herfinancieringskosten die u mee ontleent leveren geen fiscaal voordeel op. De kapitaalaflossingen en de interesten van de herfinancieringslening zal u dus moeten pro rateren. De kapitaalaflossingen en de interesten leveren dus maar een fiscaal voordeel op a rata van “openstaande saldo van de oorspronkelijke lening

“bedrag van de herfinancierinslening”

Door te herfinancieren kunt u dus in principe geen fiscaal voordeel verliezen noch winnen, tenzij de lening wordt ingekort of verlengd. Door inkorting, laat u een aantal jaren fiscale voordelen liggen, door te verlengen kan u een aantal jaren fiscale voordelen (onder het oude stelsel) bijwinnen.

Let op ! In het Waalse regeerakkoord is opgenomen dat Wallonië niet bereid is om het fiscaal voordeel nog toe te staan voor verlengingen van kredieten boven de oorspronkelijke aangegane looptijd. Door te herfinancieren met verlenging van de initiële looptijd zou u dus als Waalse inwoner geen fiscale voordelen in de tijd kunnen bijwinnen. In het Waalse ontwerpdecreet is daar voorlopig niets van terug te vinden.

Tip. U doet er goed aan het origineel – of op zijn minst een kopie - bij te houden van het éénmalig basisattest van het oorspronkelijke krediet én het openstaande saldo van het krediet dat geherfinancierd wordt.

Besluit
Een herfinanciering, - zelfs na 01.01.2015 - kan nooit aanleiding geven tot andere fiscale voordelen dan deze van toepassing op de oude, overgenomen lening. De meegeleende herfinancieringskosten zijn fiscaal niet aftrekbaar

Seminaries personen- en vennootschapsbelasting

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief