Vraag. Door de erg lage rentevoeten is herfinancieren dezer dagen hot. Maar welke financiële en fiscale implicaties brengt een herfinancieringslening precies teweeg? Kan ik de termijn van mijn lening nog verlengen door te herfinancieren?

Wat is een herfinancieringslening precies? 

U lost het openstaande saldo van een bestaand krediet af met een nieuw afgesloten lening bij uw zelfde bankinstelling of bij een andere bankinstelling. Door te herfinancieren kunt u de oorspronkelijk looptijd van de lening behouden maar daalt het maandelijks af te betalen bedrag. 

Met een herfinanciering kunt u ook kiezen om de oorspronkelijke lening in te korten of te verlengen in looptijd. Verkorten in tijd is zinvol, want u bespaart bv. 5 jaar in intresten. Verlengen in tijd gebeurt vaak bij mensen die minder per maand willen aflossen en nu meer cash geld in handen willen houden.

Let op: Om herfinanciering met looptijdverlengingen fiscaal te ontmoedigen, kent het Vlaamse gewest geen Vlaamse voordelen meer toe voor de verlengde termijn bij herfinancieringen aangegaan vanaf 01-01-2020.

Financiële gevolgen van een herfinanciering

Herfinancieren brengt kosten met zich mee. Het loont dus maar de moeite als u de herfinancieringskosten kunt terugverdienen.

Bij dezelfde bank herfinancieren. Dat kost u doorgaans dossierkosten (maximaal €250) en een wederbeleggingsvergoeding (= drie maanden interesten op het openstaande saldo dat vervroegd wordt terugbetaald). 

Herfinancieren bij een andere bank. Dit leidt tot nog extra kosten: kosten voor de handlichting (= kosten om de oude hypothecaire inschrijving te schrappen bij het hypotheekkantoor) plus kosten voor de registratie van de nieuwe hypotheek plus schattingskosten. 

Tip. De herfinancieringskosten die zo’n herfinanciering teweeg brengt kunt u ook mee ontlenen maar deze zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Let op. Stap u naar een andere bankinstelling hou dan in uw vergelijking ook rekening met allerlei andere daaraan gekoppelde voorwaarden: duurdere schuldsaldoverzekering, bankrekening, brandverzekering, loondomiciliëring, aanhouden van spaartegoeden,… Onderhandelen met de bank  is dus de boodschap! 

Fiscale gevolgen van een herfinanciering

Een herfinancieringslening geniet hetzelfde fiscale regime als de oorspronkelijke lening. Bij een herfinancieringslening moet u dus steeds kijken naar de datum waarop u de oorspronkelijke lening heeft afgesloten. Als u in 2014 of in 2015 een herfinancieringslening afsluit ter vervanging van een woonbonuslening aangegaan tussen 01.01.2005 en 31.12.2013, dan geeft de herfinancieringslening verder recht op de ‘oude’ woonbonus (hoger basisbedrag).

De herfinancieringslening opent wel geen nieuwe termijn van tien jaar voor de toeslagen. De herfinancieringslening komt gewoon in de plaats van de oorspronkelijke lening alsof die gewoon verder loopt. De herfinanciering van uw oorspronkelijke lening van 2011 kan dus maar toeslagen meer opleveren tot uiterlijk 2020.

Let op ! De herfinancieringskosten die u mee ontleent leveren geen fiscaal voordeel op. De kapitaalaflossingen en de interesten van de herfinancieringslening zal u dus moeten pro rateren. De kapitaalaflossingen en de interesten leveren dus maar een fiscaal voordeel op a rata van: openstaande saldo van de oorspronkelijke lening / bedrag van de herfinancieringslening

Let op ! Voor kapitaalaflossingen (en voor intresten) wordt maar een fiscaal voordeel geven bij een hypothecaire lening met minimumlooptijd van tien jaar. Om te bepalen of de minimumlooptijd van tien jaar bij herfinanciering bereikt wordt, wordt de looptijd berekend door de werkelijke looptijd van de oorspronkelijke lening samen te tellen met de voorziene looptijd van de herfinancieringslening. Een hypothecaire lening van 15 jaar die reeds zeven jaar gelopen heeft, en geherfinancierd wordt door een hypothecaire lening op drie jaar is dus fiscaal in orde. Maar als de herfinanciering maar voor twee jaar genomen werd, is er niet voldaan aan de voorwaarde van een tienjarige looptijd. Een hypothecaire lening die reeds elf jaar loopt herfinancieren door een hypothecaire lening op één jaar is dan ook geen enkel probleem.

Let op ! Herfinancieringsleningen volgen in principe voor het saldo het fiscale stelsel van de oorspronkelijke lening, zelfs wanneer de oorspronkelijke looptijd werd verlengd, maar niet meer in het Vlaamse gewest voor looptijdverlengingen vanaf 01-01-2020. (nieuw art. 145 / 46/1 WIB 92 en nr. 8 Circulaire 2020/C/36 van 28.02.2020)).

Besluit
Een herfinanciering, - zelfs na 01.01.2015 - kan nooit aanleiding geven tot andere fiscale voordelen dan deze van toepassing op de oude, overgenomen lening. De meegeleende herfinancieringskosten zijn fiscaal niet aftrekbaar. Het verlengen van de termijn vanaf 1 januari 2020 levert in Vlaanderen geen bijkomende voordelen op.

Opleidingen personenbelasting

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief