Tot voorheen waren er relatief weinig installaties van de black box in de horeca uitgevoerd. Vaak  geraakten de zgn. zwarte dozen niet door de certificatie. Vanaf nu zijn er voldoende kwalitatieve black boxes op de Belgische markt beschikbaar (zoals bijvoorbeeld van zwartedoos.be). Tegen eind 2015 moeten zowat 29.000 horeca zaken een zwarte doos hebben. De implementatie gebeurt gefaseerd.

Registratie

Vrijwillige registratie voór 31-12-2014. De horeca zaken die reeds vrijwillig geregistreerd waren in 2014 zullen in de loop van maart 2015 een brief krijgen met daarin de datum die in het bronbestand voor hen zou zijn voorzien. Op die manier kunnen zij ook tijdig hun kassa te bestellen.

Verplichtige registratie vanaf 01-01-2015. Vanaf begin 2015 start de verplichte registratie voor horeca zaken die moeten overgaan naar het geregistreerd kassasysteem. De horeca zaken krijgen hiervoor een herinneringsbrief van de fiscus. Het initiatief van de registratie ligt dus bij de horeca onderneming zelf. De registratie kan enkel via internet gebeuren, waarna u onmiddellijk op je scherm een deadline toegewezen krijgt. De mogelijke deadlines (30.6.2015, 30.9.2015 of 31.12.2015) zijn bepaald op basis van een aantal objectieve criteria die vooraf door de FOD Financiën zijn vastgelegd. 

Om discriminatie binnen de sector op basis van een verschillende deadline te vermijden, zal de fiscus slechts sanctioneren vanaf 1.1.2016. 

De registratie kan enkel via internet gebeuren. Ze gebeurt online via http://financien.belgium.be door te klikken op E-services en vervolgens op Geregistreerd kassasysteem. Daar moet de horeca ondernemer zich zelf aanmelden met identiteitskaart of een token. 

Na die registratie krijgt de horeca onderneming onmiddellijk op het scherm een deadline toegewezen tegen dewelke de black box geïnstalleerd en gebruiksklaar moet zijn. De mogelijke deadlines (30.6.2015, 30.9.2015 of 31.12.2015) zijn bepaald op basis van een aantal objectieve criteria die vooraf door de FOD Financiën zijn vastgelegd. 

Tijdlijn introductie in België

Hieronder de tijdlijn tot daadwerkelijke introductie van de geregistreerde kassa:

31.12.2014: einde vrijwillige registratiefase

1.1.2015 t/m 28.2.2015 : verplichte registratie bij de fiscus

30.06.2015: einde 1ste deadline

30.09.2015: einde 2de deadline

31.12.2015: einde 3de deadline

01.01.2016: iedereen is overgeschakeld. Start sanctionering

Lastenverlaging RSZ

Wie zich spontaan registreert vóór 2015 profiteert van de lastenverlaging inzake RSZ voor alle vaste fulltime werknemers. Op de eerste 360 gepresteerde overuren per werknemer, hoeft een horecazaak geen bedrijfsvoorheffing (van 57,75%) te betalen. Dit is het dubbele van voorheen. Bijkomend is er een investeringsaftrek van 4% van de aankoopbedrag van de kassa en van de zwarte doos. En wie een black box aan de kassa koppelt heeft geen dagontvangstenboek niet meer nodig. 

Boetes

Wie de regels niet volgt, kan zich verwachten aan boetes van max. € 1.500, € 3.000 of € 5.000, in geval van een 1e, 2e of een volgende overtreding telkens met een tussenperiode van 3 maanden. Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein zei dat er gerichte controles zullen komen die fraudeurs kordaat en efficiënt aanpakken. M.a.w. de evolutie naar een 100% witte horeca is ingezet…

Btw seminaries 2024

Nieuwe btw clubs 2024-2025

In onze drie praktijkgerichte btw-clubsessies bespreken we de btw actualiteit: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, btw-beslissingen en circulaires, rechtspraak alsook de belangrijkste op til zijnde wijzigingen.

Schrijf u in op onze btw club

Kent u al onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek welke meerwaarde Practinet kan bieden voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief