De geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2018 zijn er! Ook voor het inkomstenjaar 2017 wijzigt de jaarlijkse indexatie de belangrijkste fiscale kerncijfers in de personenbelasting. Practicali berekent voor u de belangrijkste bedragen die van toepassing zijn voor aanslagjaar 2018 (kalenderjaar 2017). Hier vindt u de automatische indexatie voor de aanslagjaren 2016, 2017 en 2018 op een overzichtelijke manier snel terug.

Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2025.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2024.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2023.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2022.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2021.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2020.
Zie ook: geïndexeerde bedragen AJ 2019.

 1. Belastingschalen in de personenbelasting
 2. Belastingvrije sommen
 3. Nettobestaansmiddelen
 4. Voordelen van alle aard: firmawagen, electriciteit en verwarming
 5. Vrijgestelde beroepsinkomsten
 6. Huwelijksquotiënt en meewerkinkomen
 7. Werkelijke beroepskosten woon-werkverkeer, VAPZ, e.a.
 8. Forfaitaire beroepskosten van werknemers
 9. Forfaitaire beroepskosten van batenbehalers
 10. Forfaitaire beroepskosten van bedrijfsleiders
 11. Forfaitaire beroepskosten van de meewerkende echtgenoot
 12. Economische vrijstellingen
 13. Roerende inkomsten en auteursrechten
 14. Diverse inkomsten
 15. Onroerende inkomsten
 16. Belastingvermindering vervangingsinkomsten
 17. Belastingkrediet lage activiteitsinkomsten en werkbonus
 18. Belastingverminderingen leningen en levensverzekeringen
 19. Andere belastingverminderingen


Geïndexeerde Bedragen Aanslagjaar 2018

1. Belastingschalen in de personenbelasting 

Aanslagjaar 2018 in euro

van tot vast pct
0,00 11 070,00 0,00 25,00%
11 070,00 12 720,00 2 767,50 30,00%
12 720,00 21 190,00 3 262,50 40,00%
21 190,00 38 830,00 6 650,50 45,00%
38 830,00 ... 14 588,50 50,00%

Aanslagjaar 2017 in euro

van tot vast pct
0,00 10 860,00 0,00 25,00%
10 860,00 12 470,00 2 715,00 30,00%
12 470,00 20 780,00 3 198,00 40,00%
20 780,00 38 080,00 6 522,00 45,00%
38 080,00 ... 14 307,00 50,00%

Aanslagjaar 2016 in euro

van tot vast pct
0,00 8 710,00 0,00 25,00%
8 710,00 12 400,00 2 177,50 30,00%
12 400,00 20 660,00 3 284,50 40,00%
20 660,00 37 870,00 6 588,50 45,00%
37 870,00 ... 14 333,00 50,00%

2. Belastingvrije sommen 

  AJ 2016 AJ 2017 AJ 2018

Belastingvrije som:

     
- gewoon basisbedrag: 7 090,00 7 130,00 7 270,00
- verhoogd basisbedrag: 7 380,00 7 420,00 7 570,00
Inkomstengrens:      
- voor het verhoogde maximumbedrag (=start afbouw): 26 360,00 26 510,00 27 030,00
- eindpunt van de afbouwregeling: 26 650,00 26 800,00 27 330,00
       
Verhoogd basisbedrag handicap belastingplichtige: 1 510,00 1 520,00 1 550,00
       

Verhoging van de belastingvrije som:

     
- voor 1 kind: 1 510,00 1 520,00 1 550,00
- voor 2 kinderen: 3 880,00 3 900,00 3 980,00
- voor 3 kinderen: 8 700,00 8 740,00 8 920,00
- voor 4 kinderen: 14 060,00 14 140,00 14 420.00
- supplement voor elk kind boven het vierde: 5 370,00 5 400,00 5 510,00
       
- toeslag voor elk kind jonger dan 3 jaar (géén kinderoppas): 560,00 570,00 580,00
       
- maximum belastingkrediet kinderen ten laste: 430,00 440,00 440,00
       

- ouders, broers en zussen ten laste ouder van 65 jaar of ouder:

3 010,00 3 030,00 3 090,00
- voor idere andere persoon ten laste: 1 510,00 1 520,00 1 550,00
       
Verhoging van de belastingvrije som:      
- aleenstaande met kinderen ten laste of in co-ouderschap: 1 510,00 1 520,00 1 550,00
- jaar van het huwelijk of wettelijke samenwoning mits
de netto bestaasmiddelen van de partner niet hoger zijn dan
1 510,00
3 120,00
1 520,00
3 140,00
1 550,00
3 200,00

Voor aanslagjaar 2016 wordt de belastingvermindering op de belastingvrije som berekend door de belastingschalen AJ 2016 toe te passen op de totale belastingvrije som. Vanaf AJ 2017 is dit echter niet meer het geval. Op de totale belastingvrije som wordt een afzonderlijke barema toegepast:

Barema belastingvrije som - AJ 2018 in euro

van tot vast pct
0,00 8 930,00 0,00 25,00%
8 930,00 12 720,00 2 232,50 30,00%
12 720,00 21 190,00 3 369,50 40,00%
21 190,00 38 830,00 6 757,50 45,00%
38 830,00 ... 14 695,50 50,00%

Barema belastingvrije som - AJ 2017 in euro

van tot vast pct
0,00 8 760,00 0,00 25,00%
8 760,00 12 470,00 2 190,00 30,00%
12 470,00 20 780,00 3 303,00 40,00%
20 780,00 38 080,00 6 627,00 45,00%
38 080,00 ... 14 412,00 50,00%

3. Nettobestaansmiddelen 

  AJ 2016 AJ 2017 AJ 2018

Maximumbedrag van de nettobestansmiddelen:

     
- algemene regel: 3 120,00 3 140,00 3 200,00
- individuele aanslag - gewone kinderen: 4 500,00 4 530,00 4 620,00
- individuele aanslag - gehandicapte kinderen: 5 720,00 5 750,00 5 860,00
       
Mimimumbedrag aftrekbare kosten (werknemers en baten): 430,00 440,00 440,00
       
Zijn geen bruto-bestaansmiddel (voor en eerste schijf van):      
- pensioenen aan ouders, broers en zussen ouder dan 65j: 25 120,00 25 260,00 25 750,00
- onderhoudsuitkeringen aan kinderen: 3 120,00 3 140,00 3 200,00
- bezoldigingen ontvangen door studenten: 2 600,00 2 610,00 2 660,00

4. Voordelen van alle aard: firmawagen, electriciteit en verwarming 

  AJ 2016 AJ 2017 AJ 2018
Voordeel alle aard firmawagen:
- referentieuitstoot benzine:
- referentieuitstoot diesel:
- minimum voordeel:

110 g/km
91 g/km
1 250,00

107 g/km
89 g/km
1 260,00

105 g/km
87 g/km
1 280,00

Voordeel van ale aard verwarming:
- leidinggevend personeel en bedrijfsleiders:
- gewone werknemers:


1 900,00
860,00

1 910,00
860,00

1 950,00
880,00
Voordeel van alle aard elektriciteit:
- leidinggevend personeel en bedrijfsleiders:
- gewone werknemers:

950,00
430,00

950,00
430,00

970,00
440,00

5. Vrijgestelde beroepsinkomsten 

  AJ 2016 AJ 2017 AJ 2018
Vrijstelling tussenkomst woon-werkverkeer (andere): 380,00 380,00 390,00
Vergoedingen van vrijwilligers van openbare brandweer en civiele bescherming:
4 350,00

4 380,00

4 460,00
Vrijgestelde fietsvergoeding voor woon-werkverkeer: 0,22 €/km 0,22 €/km 0,23 €/km
Maximale vrijstelling PV-privé:
Maximale bruto belastbare bezoldiging:
840,00
32 990,00
840,00
33 170,00
860,00
33 820,00
Vrijgestelde vergoedingen toekekend aan kunstenaars:
- maximumbedrag per kalenderjaar:
- maximale dagvergoeding per opdrachtgever:

2 444,74
122,24

2 466,34
123,32

2 493,27
124,66
Niet recurrente resultaatsgebonden voordelen: 2 722,00 2 798,00 2 830,00
Vrijgesteld bedrag opzeggingsvergoedingen en bezoldigingen in de opzegtermijn:
- opzeggingen vanaf 01.01.2014:


1 300,00


1 310,00


1 330,00

6. Huwelijksquotiënt en meewerkinkomen 

  AJ 2016 AJ 2017 AJ 2018
Toegelaten maximumbedrag van de persoonlijke beroepsinkomsten van de mewerkende echtgenoot:
13 290,00

13 360,00

13 620,00
Maximumbedrag van het huwelijksquotiënt: 10 230,00 10 290,00 10 490,00
Grensbedrag beroepsinkomsten internationale ambtenaren (individuele aanslag):
10 230,00

10 290,00

10 490,00

7. Werkelijke beroepskosten woon-werkverkeer, VAPZ, e.a. 

  AJ 2016 AJ 2017 AJ 2018
Verplicht forfait woon-werkverkeer personenwagen: 0,15 €/km 0,15 €/km 0,15 €/km
Facultatief forfait (gebrek aan bewijs) woon-werkverkeer andere vervoermiddelen:
- maximum aantal kilometer enkele rit
- verplaatsingen met de fiets:
- verplaatingen met andere vervoermidelen


100 km
0,22 €/km
0,15 €/km


100 km
0,22 €/km
0,15 €/km


100 km
0,23 €/km
0,15 €/km
       
Maximumaftrek collectieve voorziening kinderopvang: 8 020,00 8 060,00 8 220,00
Maximumaftrek individuele pensioentoezegging werknemers: 2 330,00 2 340,00 2 390,00
       
VAPZ-"gewoon" (8,17% zelfstandig inkomen) - maximaal: 3 027,09 3 060,07 3 127,24
VAPZ-"sociaal" (9,40% zelfstandig inkomen) - maximaal: 3 482,82 3 520,77 3 598,05

8. Forfaitaire beroepskosten van werknemers 

Aanslagjaar 2018 in euro

van tot vast pct
0,00 8 620,00 0,00 30,00%
8 620,00 20 360,00 2 586,00 11,00%
20 360,00 35 113,16 3 877,40 3,00%
35 113,17 ... 4 320,00 0%
Maximum: 4 320,00

Aanslagjaar 2017 in euro

van tot vast pct
0,00 8 450,00 0,00 30,00%
8 450,00 19 960,00 2 535,00 11,00%
19 960,00 34 589,83 3 801,10 3,00%
34 589,84 ... 4 240,00 0%
Maximum: 4 240,00

Aanslagjaar 2016 in euro

van tot vast pct
0,00 5 760,00 0,00 29,35%
5 760,00 11 380,00 1 690,56 10,50%
11 380,00 19 390,00 2 280,66 8,00%
19 390,00 54 007,83 2 921,46 3,00%
54 007,84 ... 3 960,00 0%
Maximum: 3 960,00

Forfait voor verre verplaatsingen (géén indexatie)

- 75 km tot 100 km
- 100 km tot 125 km
- meer dan 125 km
75,00
125,00
175,00

9. Forfaitaire beroepskosten van batenbehalers 

Aanslagjaar 2018 in euro

van tot vast pct
0,00 5 870,00 0,00 28,70%
5 870,00 11 670,00 1 684,69 10,00%
11 670,00 19 420,00 2 264,69 5,00%
19 420,00 66 346,83 2 652,19 3,00%
66 346,84 ... 4 060,00 0%
Maximum: 4 060,00

Aanslagjaar 2017 in euro

van tot vast pct
0,00 5 760,00 0,00 28,70%
5 760,00 11 440,00 1 653,12 10,00%
11 440,00 19 040,00 2 221,12 5,00%
19 040,00 65 002,49 2 601,12 3,00%
65 002,50 ... 3 980,00 0%
Maximum: 3 980,00

Aanslagjaar 2016 in euro

van tot vast pct
0,00 5 730,00 0,00 28,70%
5 730,00 11 380,00 1 644,51 10,00%
11 380,00 18 940,00 2 209,51 5,00%
18 940,00 64 689,49 2 587,51 3,00%
64 689,50 ... 3 960,00 0%
Maximum: 3 960,00

10.Forfaitaire beroepskosten van bedrijfsleiders 

Aanslagjaar 2018 in euro

van tot vast pct
0,00 81 333,16 0,00 3,00%
81 333,17 ... 2 440,00 0%
Maximum: 2 440,00

Aanslagjaar 2017 in euro

van tot vast pct
0,00 79 666,49 0,00 3,00%
79 666,50 ... 2 390,00 0%
Maximum: 2 390,00

Aanslagjaar 2016 in euro

van tot vast pct
0,00 79 333,16 0,00 3,00%
79 333,17 ... 2 380,00 0%
Maximum: 2 380,00<:b>

11. Forfaitaire beroepskosten van de meewerkende echtgenoot 

Aanslagjaar 2018 in euro

van tot vast pct
0,00 81 199,89 0,00 5,00%
81 199,90 ... 4 060,00 0%
Maximum: 4 060,00

Aanslagjaar 2017 in euro

van tot vast pct
0,00 79 599,89 0,00 5,00%
79 599,90 ... 3 980,00 0%
Maximum: 3 980,00

Aanslagjaar 2016 in euro

van tot vast pct
0,00 79 199,89 0,00 5,00%
79 199,90 ... 3 960,00 0%
Maximum: 3 960,00

12. Economische vrijstellingen 

  AJ 2016 AJ 2017 AJ 2018
Vrijgestelde winst per bijkomende voltijdse personeelseenheid tewerkgesteld als diensthoofd uitvoer of diensthoofd IKZ:
15 270,00

15 360,00

15 660,00
Vrijgesteld bedrag bijkomend personeel in KMO's:
- maximum uurloon:
- maximum dagloon:
5 680,00
11,88
90,32
5 710,00
11,88
90,32
5 830,00
11,88
90,32
Investeringaftrek (PB):
- maximumbedrag overdracht:
- maximale berekeningsbasis overdracht:

946 800,00
3 787 210,00

952 070,00
3 808 290,00

970 860,00
3 883 430,00

Investeringsaftrek bij optie belastingkrediet O&O (VenB)
- maximumbedrag overdracht:
- maximale berekeningsbasis overdracht:


473 400,00
1 893 600,00

476 040,00
1 904 140,00

485 430,00
1 941 720,00

13. Roerende inkomsten en auteursrechten  

  AJ 2016 AJ 2017 AJ 2018
Vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito's 1 880,00 1 880,00 1 880,00
Vrijgestelde dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen: 190,00 190,00 190,00
Vrijgestelde interesten of dividenden van vennootschappen met een sociaal oogmerk: 190,00 190,00 190,00
Maximumbedrag leningen toegekend aan starters via crowdfunding: 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Maximumbedrag auteursrechten aangemerkt als roerend inkomen

57 270,00 57 590,00 58 720,00

Forfaitaite kosten auteursrechten - Aanslagjaar 2018

van tot vast pct
0,00 15 660,00 0,00 50,00%
15 660,00 31 319,97 7 830,00 25,00%
31 319,98 ... 11 745,00 0%
Maximum: 11 745,00

Forfaitaite kosten auteursrechten - Aanslagjaar 2017

van tot vast pct
0,00 15 360,00 0,00 50,00%
15 360,00 30 709,97 7 680,00 25,00%
30 709,98 ... 11 517,50 0%
Maximum: 11 517,50

Forfaitaite kosten auteursrechten - Aanslagjaar 2016

van tot vast pct
0,00 15 270,00 0,00 50,00%
15 270,00 30 539,97 7 635,00 25,00%
30 539,98 ... 11 452,50 0%
Maximum: 11 452,50

14. Diverse inkomsten 

  AJ 2016 AJ 2017 AJ 2018
Grensbedrag inkomsten uit de deeleconomie:   2 500,00 5 100,00
Vrijgesteld bedrag van prijzen en subsidies:  3 820,00 3 840,00 3 910,00

15. Onroerende inkomsten 

  AJ 2016 AJ 2017 AJ 2018
Indexatiecoëfficiënt kadastraal inkomen: 1,7057 1,7153 1,7491
Revalorisatiecoëffisciënt: 4,23 4,31 4,39

16. Belastingvermindering vervangingsinkomsten 

  AJ 2016 AJ 2017 AJ 2018
Basisbedrag belastingvermindering (PB):    

 

- wettelijke ziekte en invaliditeit: 2 598,29 2 598,29 2 598,29
- pensioenen, andere vervangingsinkomsten, ...: 2 024,12 2 024,12 2 024,12
- werkloosheidsuitkeringen: 2 024,12 2 024,12 2 024,12
       
Grensbedragen van het belastbaar inkomen      
- pensioenen, andere vervangingsinkomsten,...

 
44 860,00
22 430,00
22 430,00
44 860,00
22 430,00
22 430,00
44 860,00
22 430,00
22 430,00
- andere werkloosheidsuitkeringen

 
28 000,00
22 430,00
5 570,00
28 000,00
22 430,00
5 570,00
28 000,00
22 430,00
5 570,00
       
Bijkomende belastingvermindering:      
- pensioenen en andere vervangingsinkomsten 15 518,54 15 518,54 15 568,12
- werkloosheidsuitkeringen 17 569,48 17 569,48 17 631,14
- wettelijke ziekte en invaliditeitsuitkeringen 17 242,82 17 242,82 17 297,91
       
Basisbedrag belastingvermindering (BNI):      
- wettelijke ziekte en invaliditeit: 4 176,13 4 176,13 4 176,13
- pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, andere: 3 601,93 3 601,93 3 601,93

17. Belastingkrediet lage activiteitsinkomsten en werkbonus 

  AJ 2016 AJ 2017 AJ 2018
Maximumbedrag belastingkrediet lage activiteit:    

 

- algemene regel bezoldigingen: 670,00 680,00 690,00
- bezoldigingen meewerkende echtgenoot: 310,00 310,00 310,00
- bezoldiding statutair overheidspersoneel: 740,00 740,00 760,00
       
Minimumbedrag netto-inkomsten voor:      
- volledig belastingkrediet: 6 640,00 6 680,00 6 810,00
- gedeeltelijk belastingkrediet: 4 980,00 5 010,00 5 100,00
       
Maximumbedrag netto-inkomsten voor:      
- volledig belastingkrediet: 16 610,00 16 710,00 17 040,00
- gedeeltelijk belastingkrediet: 21 590,00 21 710,00 22 140,00
       
Maximaal belastingkrediet lage lonen (werkbonus) 310,00 640,00 660,00

18. Belastingverminderingen leningen en levensverzekeringen 

  AJ 2016 AJ 2017 AJ 2018

Woonbonus - FEDERAAL
- basisbedrag:
- verhoging gedurende 10 jaren:
- extra verhoging 3 kinderen of meer:


2 260,00
750,00
80,00

2 260,00
750,00
80,00

2 260,00
750,00
80,00

Woonbonus - VLAANDEREN
- basisbedrag voor leningen tot en met 2014:
- basisbedrag voor leningen vanaf 2015:
- verhoging gedurende 10 jaren:
- extra verhoging 3 kinderen of meer:


2 280,00
1 520,00
760,00
80,00

2 280,00
1 520,00
760,00
80,00

2 280,00
1 520,00
760,00
80,00

Woonbonus - BRUSSEL
- basisbedrag:
- verhoging gedurende 10 jaren:
- extra verhoging 3 kinderen of meer:


2 290,00
760,00
80,00

2 300,00
770,00
80,00

2 350,00
780,00
80,00

Woonbonus - WALLONIË
- basisbedrag:
- verhoging gedurende 10 jaren:
- extra verhoging 3 kinderen of meer:


2 290,00
760,00
80,00

2 290,00
760,00
80,00

2 290,00
760,00
80,00
       
Chèque habitat - WALLONIË
- basisvermindering of krediet:
- vehoging per kind ten laste:
- inkomstengrens voor de volledige vermindering:
- maximaal inkomen met recht op cheque habitat:
   
1 520,00
125,00
21 000,00
81 000,00 

1 520,00
125,00
21 347,00
82 339,00
       
Maximale premies en kapitaalaflossingen - FEDERAAL:
- eerste schijf netto beroepinkomen 15% en 6% op saldo:
- Absoluut maximum:

1 880,00
2 260,00

1 880,00
2 260,00

1 880,00
2 260,00
Maximale premies en kapitaalaflossingen - VLAANDEREN:
- eerste schijf netto beroepinkomen 15% en 6% op saldo:
- Absoluut maximum:

1 900,00
2 280,00

1 900,00
2 280,00

1 900,00
2 280,00
Maximale premies en kapitaalaflossingen - BRUSSEL:
- eerste schijf netto beroepinkomen 15% en 6% op saldo:
- Absoluut maximum:

1 910,00
2 290,00

1 920,00
2 300,00

1 960,00
2 350,00
Maximale premies en kapitaalaflossingen - WALLONIË:
- eerste schijf netto beroepinkomen 15% en 6% op saldo:
- Absoluut maximum:

1 910,00
2 290,00

1 910,00
2 290,00

1 910,00
2 290,00
       
Maximumbedrag hypothecair woonkrediet langetermijnsparen:      

- Federaal (niet eigen woning):

75,270,00 75 270,00 75 270,00
- Vlaanderen (eigen woning): 76 110,00    
- Brussel (eigen woning): 76 360,00 76 780,00  
- Wallonië (eigen woning): 76 360,00    

19. Andere belastingverminderingen 

  AJ 2016 AJ 2017 AJ 2018
Pensioensparen (30%) 940,00 940,00 940,00
Werkgeversaandelen (30%) 750,00 750,00 750,00
Individuele voortzetting pensioenopbouw (30%) 2 290,00 2 300,00 2 350,00
Giften (45%) 40,00 40,00 40,00
Maximumbedrag PWA en dienstencheques (30%) 1 400,00 1 410,00 1 440,00
       
Dakisolatie (30%)      
- maximale vermindering Vlaanderen 3 050,00 3 070,00 (3 130,00)
- maximale vermindering Brussel 3 050,00    
- maximale vermindering Wallonië 3 050,00 3 070,00 3 130,00
       
Beveiliging en brand (30%)      
'- maximale vermindering Brussel: 760,00    
       

Verhuur woning via sociaal verhuurkantoor:
- minimumbedrag van de werken:
- 9 jaar: werken x 5% met een maximum van:


11 450,00
1 150,00

11 520,00
1 150,00

11 740,00
1 170,00
       
Uitgaven voor een ontwikkelingsfonds (5% van de uitgave):
- Minimale uitgave:
- Maximale vermindering:

380,00
320,00

380,00
320,00

380,00
320,00
       
Nulenergiewoning (10 jaar belastingvermindering): 1 810,00 1 810,00 1 810,00
Passiefhuis (10 jaar belastingvermindering): 900,00 900,00 900,00
Lage energiewoning (10 jaar belastingvermindering): 450,00 450,00 450,00

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

 • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief