Naar aanleiding van het autosalon vragen vele bedrijfsleiders zich af of het fiscaal interessant is om via de vennootschap een elektrische personenwagen aan te kopen. Is dat zo?  Zijn er ook nadelen verbonden aan een elektrische bedrijfswagen? Laat ons eens kijken.

Fiscale voordelen - elektrische firmawagen

Fiscale 120% aftrekbaarheid van de kosten

In de vennootschapsbelasting zijn de gemaakte kosten van een zuiver elektrische personenauto 120% aftrekbaar (art. 198bis, lid 1, 1°, a WIB 92). Deze 120% aftrek is dé fiscale trekpleister. Voor een gewone benzine- of dieselauto varieert die fiscale aftrek tussen 50% tot 100%, afhankelijk van de CO2 -uitstoot en het motortype van de auto. Elektrische personenwagens stoten echter géén CO2 uit. Om de aankoop van zulke milieuvriendelijke auto’s te stimuleren, heeft de wetgever er de fiscale aftrek van 120% aan gekoppeld voor de vennootschappen.

Let op. Die 120% fiscale aftrek in de vennootschapsbelasting geldt alleen voor de echte elektrische wagens die géén CO2 uitstoten en dus niet voor de zgn. hybride auto’s die zowel elektrisch wordt aangedreven als op benzine of diesel kan rijden.

Niet voor interesten. Gaat de vennootschap lenen voor de aankoop van een elektrische personenwagen, dan zijn die financieringskosten gewoon voor 100% fiscaal aftrekbaar, niet voor 120%. Gelukkig staan de interesten op autoleningen momenteel vrij laag.

Laadpaal. Ook de aankoopkosten van een laadpaal komen in aanmerking voor de fiscale 120% aftrekbaarheid. De aankoopprijs van zo’n laadpaal schommelt tussen de 700 EUR en 1.000 EUR. De minister van Financiën heeft bevestigd in een antwoord op een parlementaire vraag dat ook de laadpaal onder de 120% aftrek valt  (parl. vr. nr. 818, 20 maart 2014).

Laadpaal thuis. Wanneer de vennootschap een laadpaal bij de werknemer of bedrijfsleider thuis laat installeren, dan kan zij ook de kosten ervan voor 120% aftrekken. Het is dus niet nodig dat die laadpaal op een bedrijfsterrein geplaatst wordt. Een vennootschap krijgt ook 120% fiscale aftrek als zij een laadpaal of laadpunt in de private woning van de werknemer of bedrijfsleider laat installeren om de elektrische firmawagen op te laden (voorafgaande beslissing nr. 2016.174, 24 mei 2016) .

Belastingvrije reserve. De vennootschap kan de extra 20% aftrek van de gemaakte kosten van de elektrische personenwagen enkel bekomen als zij ten belope van die bijkomende aftrek een belastingvrije reserve aanlegt in haar boekhouding. De belastingvrijstelling via die 20% extra aftrek heeft daardoor een tijdelijk karakter. Immers, als ooit de vennootschap vereffend wordt dan zal de vennootschap toch vennootschapsbelasting verschuldigd zijn op deze vrijgestelde reserve.

Niet in de personenbelasting. Voor een zelfstandige met een eenmanszaak of een vrij beroep bestaat er géén 120% aftrek voor elektrische personenwagens in de personenbelasting. Voor hen is de aftrek steeds gelijk aan 75% van het beroepsmatige gedeelte van de autokosten. De CO2-uitstoot van de auto heeft hier geen enkele relevantie.

Investeringsaftrek elektrische firmawagen?

Een vennootschap mag geen fiscale investeringsaftrek toepassen op de elektrische personenwagen. Een elektrische personenauto blijft een personenwagen en die zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de investeringsaftrek (art. 75, 5° WIB 92).

Voor het oplaadpunt of de laadpaal mag de vennootschap wél de gewone investeringsaftrek van 8% (inkomstenjaar 2016 en 2017) toepassen op voorwaarde dat zij een kleine vennootschap is conform art. 15 §1 tot §6 W.Venn.

Voordeel van alle aard

Elke werknemer of bedrijfsleider die privé met een personenwagen van de vennootschap mag rijden wordt in de personenbelasting belast op een voordeel van alle aard. Dat voordeel wordt forfaitair berekend via een formule waarbij de cataloguswaarde, het brandstoftype en de CO2 -uitstoot van de auto relevant zijn. Omdat de CO2 -uitstoot van een elektrische auto nul bedraagt, valt het privévoordeel voor een zuiver elektrische personenwagen al bij al nog mee.

Wanneer de vennootschap de elektriciteit betaalt die de elektrische personenwagen verbruikt, dan heeft dit geen invloed op het bedrag van het voordeel van alle aard  van de firmawagen. Dat is vergelijkbaar met de tankkaart die de werkgever aanbiedt tesamen met een diesel- of benzineauto. Het is niet omdat de werknemer of de bedrijfsleider gratis kan tanken voor privé-verplaatsingen dat het privévoordeel voor de bedrijfswagen daardoor toeneemt.

Als de werkgever een elektrische bedrijfswagen ter beschikking stelt en daarmee gepaard bij de werknemer thuis een oplaadpunt installeert en bovendien aan de werknemer de elektriciteit vergoedt die via dit oplaadpunt opgeladen wordt, dan moet er ook géén bijkomend voordeel van alle aard aangerekend worden. Het ter beschikking gestelde oplaadpunt en de getankte terugbetaalde stroom geven géén aanleiding tot een bijkomend voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer (Voorafgaande beslissing nr. 2016.174 van 24 mei 2016)

De verbruikte elektriciteit is zoals andere brandstofkosten slechts voor 75% fiscaal aftrekbaar (parl. vr. nr. 818, Van Biesen, 20 maart  2014) .

Indien de vennootschap het elektriciteit verbonden aan het persoonlijk gebruik van de elektrische personenwagen ten laste neemt, dan moet zij sinds 01.01.2017 wel 40% van het voordeel van alle aard opnemen onder haar verworpen uitgaven. Tot en met 31.12.2016 bedroeg  die verworpen uitgaven  slechts 17% van het voordeel van alle aard.

Het feit dat er meer elektriciteit verbruikt zal worden met de elektrische personenwagen omwille van de laadpaal wil niet zeggen dat de administratie de werknemer of de bedrijfsleider privé kan belasten op een voordeel van alle aard ‘gratis elektriciteit’ van 950 EUR per jaar (inkomstenjaar 2016). De hoogte van het elektriciteitsverbruik met betrekking tot de personenwagen heeft daar geen invloed op.

BESLUIT

De kosten voor een elektrische personenwagen alsook voor een oplaadpaal bij de werknemer/bedrijfsleider thuis zijn 120% fiscaal aftrekbaar. Als de vennootschap het private elektriciteitsverbruik van de firmawagen ten laste neemt , dan stijgt het voordeel van alle aard auto niet. Maar vanaf  01.01.2017 moet de vennootschap wel 40% i.p.v. 17% van het voordeel van alle aard  bedrijfswagen in verworpen uitgaven opnemen.

Opleidingen vennootschapsbelasting

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief