Via haar circualire nr. 2020/C/86 van 29 juni 2020 verduidelijkt de btw-administratie de toepassing van het verlaagd tarief van 6 % in de horeca. Deze tijdelijke maatregel, door de regering genomen om de door de coronacrisis getroffen sector te ondersteunen, loopt van 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 (nieuw artikel 1ter/1 in het KB nr. 20).

Restaurant- en cateringdiensten

Onder het begrip ‘restaurant- en cateringdiensten’ moet worden verstaan, het verschaffen van spijs en drank in restaurants en cafés en, meer algemeen, in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse (artikel 18, §1, alinea 2, 11° WBTW).

Het betreft aldus het verschaffen van maaltijden, het verschaffen van dranken of het verschaffen van beide, indien dat gepaard gaat met voldoende bijkomende diensten ten behoeve van de onmiddellijke consumptie ervan, en dat zowel in de ruimte van de dienstverrichter (restaurantdiensten), als op een andere plaats (cateringdiensten).

Ook het verschaffen van dranken zonder spijzen in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes,…) is bedoeld.

Handelingen waarvoor het btw-tarief tijdelijk wordt verlaagd tot 6 %

De handelingen, waarvoor het toepasselijk btw-tarief tijdelijk tot en met 31.12.2020 wordt verlaagd  van 12 % tot 6 %, zijn geen leveringen maar bepaalde restaurant- en cateringdiensten. Het betreft meer bepaald :

 1. het verschaffen van spijzen in restaurants en cafés en, meer algemeen, in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse. Dit zijn de restaurant- en cateringdiensten;
 2. het verschaffen van alcoholvrije dranken in restaurants en cafés en, meer algemeen, in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse die aan het normale tarief van 21 % onderworpen waren;
 3. het gelijktijdig verschaffen in uitvoering van één dienst, van zowel spijzen als alcoholvrije dranken in restaurants en cafés en, meer algemeen, in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse (tijdelijke tariefverlaging nu, wat de spijzen betreft, van 12 % naar 6 % en, wat de alcoholvrije dranken betreft, van 21% naar 6%).

btw-verlaging horeca 6%

Ook de niet-alcoholische dranken zijn bedoeld

Het verschaffen van alcoholische dranken in restaurants en cafés en, meer algemeen, in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse, is dus een restaurant- of cateringdienst die, zoals voorheen, verder onderworpen blijft aan het normale btw-tarief van 21 %, ongeacht of hierbij al dan niet ook één van de drie in het vorig lid genoemde prestaties worden verstrekt aan de klant.

Voor alle inrichtingen

Deze maatregel heeft betrekking op alle permanente of tijdelijke inrichtingen die de restaurant- of cateringdiensten verrichten.

De aard of benaming van de vestiging die de restaurant- of cateringdiensten verricht is niet relevant. Het kan bijgevolg onder meer gaan om de volgende dienstverrichters en vestigingen:

 • fastfood en zelfbedieningsrestaurants
 • restaurants in theaters (clubs ...), musea en winkelcentra
 • kantines en bedrijfsmesses
 • hotels of gastenkamers met half- of volpension
 • cafetaria's, bars, herbergen, theesalons en discotheken
 • foodtrucks, snackbarauto's
 • traiteurs, bakkerijen met verbruiksalons
 • tijdelijke stands voor verkoop of consumptie tijdens een festival, op een markt, een beurs.

Andere gevallen

Ook de restaurant- en cateringdiensten die worden verricht door gespecialiseerde cateraars of door de exploitanten van de bovengenoemde inrichtingen zijn bedoeld.
Voorts zijn ook volgende handelingen bedoeld onder het tijdelijke verlaagd tarief :

 • Verschaffen door begrafenisondernemers van spijzen en dranken om ter plaatse te worden verbruikt;
 • Verschaffen ontbijt in het kader van gemeubeld logies (blijft 6 %).

Belang van de kwalificatie van de handeling hetzij als levering, hetzij als dienst

Thans zijn het verstrekken van spijzen, het verstrekken van alcoholvrije dranken en het gezamenlijk verstrekken van spijzen en alcoholvrije dranken, steeds onderworpen aan het verlaagd tarief van 6 %, ongeacht of de verstrekte spijzen en/of alcoholvrije dranken het voorwerp zijn van een levering of van een dienst. Enkel  bepaalde vis, schaal-, schelp- en weekdieren voor menselijke consumptie zijn onderworpen aan het btw-tarief van 21 % wanneer ze het voorwerp zijn van een levering.

Anderzijds zijn alcoholische dranken steeds onderworpen aan het normale btw-tarief van 21 %, ongeacht of die dranken het voorwerp zijn van een levering of van een dienst.

Kwalificatie en tarief van voorverpakte voeding voor het verbruik ter plaatse

Het verschaffen van voorverpakte producten, zoals een pakje chips, een reep chocolade, een worst, een ijsje, voorverpakte kaas- of salamiblokjes, in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse, komt met andere woorden als restaurant- of cateringdienst in aanmerking voor de toepassing van het verlaagd tarief van 6 % van voormeld artikel 1ter/1.

Gelet op de kwalificatie als restaurant- of cateringdienst dient de omzet die het verschaffen van die voorverpakte producten in omstandigheden voor het verbruik genereert, te worden meegenomen in de berekening van de drempel van 25.000 euro die bepalend is op het vlak van de verplichtingen inzake het geregistreerde kassasysteem.

Wat voorafgaat betekent dat, voortaan, de belastingplichtigen die gehouden zijn een geregistreerd kassasysteem te gebruiken, een ticket van zo een systeem moeten uitreiken voor het verschaffen van voorverpakte producten ongeacht of ze al dan niet ter plaatse verbruikt worden. De belastingplichtigen die niet gehouden zijn tot het gebruik van een geregistreerd kassasysteem moeten een rekening of ontvangstbewijs uitreiken voor het verschaffen van voorverpakte producten wanneer deze bestemd zijn voor verbruikt ter plaatse.

Aanpassing van het geregistreerd kassasysteem en van de rekeningen of ontvangstbewijzen

Door het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de restaurant- en cateringdiensten bedoeld in voormeld artikel 1ter/1 is een aanpassing nodig van enerzijds de programmatie van het geregistreerd kassasysteem en anderzijds van de rekening of het ontvangstbewijs (btw-bonnetje) dat aan de klant moet uitgereikt worden.

Wat de geregistreerde kassasystemen betreft, zal de programmatie  zo snel mogelijk moeten aangepast worden zodat rekening wordt gehouden met de verlaging van het btw-tarief van 12 % naar 6% voor de restaurant- en cateringdiensten en van 21% naar 6% voor de alcoholvrije dranken.

De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de algemeen gebruikte codes met name ‘A’ voor het tarief van 21%, ‘B’ voor het tarief van 12%, ‘C’ voor het tarief van 6% et ‘D’ voor het tarief van 0%, niet moeten aangepast worden. Enkel de verdeling van de leveringen van goederen en van de verstrekte diensten over de verschillende tarieven moet aangepast worden (naar gelang het van toepassing zijnde tarief).

In afwachting van deze aanpassing kan een herberekening a posteriori van de verschuldigde btw – aan het tarief van 6% in plaats van aan de tarieven van 12% of 21% naar gelang het geval – uitgevoerd worden (bijvoorbeeld door de boekhouder) voor de periode van 08.06.2020 tot de effectieve aanpassing van het geregistreerd kassasysteem en dit op basis van de gegevens geregistreerd in het systeem (o.a. dagrapporten).

Het spreekt voor zich dat met betrekking tot deze herberekening voldoende bewijskrachtige en gedetailleerde gegevens met het oog op controle moeten worden  bewaard gedurende de termijn van de wettelijke bewaring van zeven jaar.

De rekeningen en ontvangstbewijzen die niet het voorgedrukte vakje bevatten voor het tarief van 6% moeten manueel worden aangepast door de vermelding “12%” te doorstrepen en te vervangen door “6%”. Gezien het verlaagd btw-tarief van 6% een tijdelijke maatregel is tot 31.12.2020, is er geen reden om nieuwe ontvangstbewijsboekjes te bestellen die een nieuw vakje bevatten voor het tarief van 6%.

Ontdek onze btw clubs 2023-2024 

Tijdens onze btw clubs krijgt u drie maal per jaar praktijkgerichte bespreking van de btw actualiteit: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, btw-beslissingen en circulaires en rechtspraak. 
Deze opleiding wordt verzorgd door de heer Tim Van Sant of de heer Gilles Tack. U ontvangt telkens een zorgvuldig samengestelde syllabus op papier én elektronisch.

Inschrijven voor de laatste sessie kan nog!
Met GRATIS toegang Practinet (btw-module) vanaf uw inschrijving tot 30 juni 2024!

Schrijf u in

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

 • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek welke meerwaarde Practinet kan bieden voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief