De btw-administratie heeft op 19 september 2019 een nieuwe circulaire (2019/C/92) gepubliceerd ter verduidelijking van de toepassing van het verlaagd tarief van 6 % voor de levering van bomen en planten bij tuinaanleg en -onderhoud (BS van 14.03.2019). Deze wet wijzigt rubriek VII, eerste lid, van KB nr. 20 en treedt in werking op 1 april 2019.

“Btw-tarief

Wetswijziging

Vóór 01.04.2019 waren de bomen en planten die werden geleverd in het kader van een dienst bestaande uit de aanleg of onderhoud van een tuin, onderworpen aan het btw-tarief dat van toepassing was op die dienst. In de regel was dit 21 %. Vanaf 01.04.2019 kunnen de bomen en planten die worden geleverd in het kader van de aanleg of het onderhoud van tuinen wel afzonderlijk worden belast tegen het btw-tarief van 6 %.

Bedoelde bomen en planten

Het betreft:

 1. levende sierbomen, -heesters, -struiken en andere levende sierplanten
  Worden als levend beschouwd, de sierbomen, -heesters, -struiken en andere sierplanten die worden aangeboden met levende wortels, met andere woorden, die bestemd zijn om te worden overgeplant.

  Als 'andere, levende sierplanten' kunnen worden genoemd: de kamerplanten, éénjarige planten, vaste planten, waterplanten, gazon (gazonzoden, gazonrollen ... maar niet de gazonzaadjes die immers beoogd worden door cijfer 3, van voornoemde rubriek VII).

 2. Bollen, knollen, wortels en ander plantgoed voor de sierteelt.

  Behalve de bollen, knollen en wortels, worden tevens het andere plantgoed, zoals de levende wortels van planten, enten (enthout, entrijs …) en afleggers beoogd.

Niet bedoelde goederen

Verse snijbloemen en vers snijgroen zijn niet beoogd zijn door de tariefwijziging.

Bovendien zijn de andere goederen dan diegene die onder bovengenoemde punten a en b zijn opgesomd en die bij de aanleg of onderhoud van een tuin kunnen worden gebruikt, niet beoogd door de tariefwijziging. Deze goederen blijven onderworpen aan het btw-tarief dat van toepassing is op de handeling die door de belastingplichtige wordt verstrekt.

Worden bedoeld als ‘tuinen’

Een tuin grenst in principe aan een gebouw zoals een woning, een bedrijfsgebouw, een verblijfsinrichting en moet hoofdzakelijk voor menselijk gebruik bestemd zijn, zoals:

 • de tuinen van privéwoningen;
 • de tuinen van verblijfsinrichtingen zoals, bijvoorbeeld, verblijfsinrichtingen voor bejaarden, serviceflats, psychiatrische verzorgingstehuizen, internaten …;
 • de tuinen die horen bij bedrijfsgebouwen of overheidsgebouwen en die bestemd zijn voor het personeel, klanten en/of bezoekers (bijvoorbeeld de tuinen van een restaurant, van hotels, daktuinen van bedrijven …). Parkeerterreinen zijn daarentegen niet beoogd.

Terrassen (een in open lucht ingericht deel van een gebouw) worden ook bedoeld. Het gaat bijvoorbeeld om terrassen van appartementen, dakterrassen, terras aan een gelijkvloerse verdieping.

Voorts worden ook de openbare tuinen en parken bedoeld die bestemd zijn om er in te wandelen of er tot rust te komen. Dergelijke openbare tuinen en parken grenzen niet altijd aan een bepaald gebouw maar hebben een vergelijkbaar doel met de tuinen beoogd hiervoor. Vegetatielandschappen op begraafplaatsen zijn hier ook bedoeld.

Tenslotte zijn ook de tuinen van inrichtingen voor cultuur of vermaak bedoeld, zoals, bijvoorbeeld, botanische tuinen, pretparken, dierentuinen, musea, welnesscentra, speeltuinen …. Enkel de tuinen die uitsluitend bestemd zijn om te worden gebruikt door de mens (bezoekers, personeel) zijn bedoeld.

Voorbeeld:

De aanleg van decoratieve tuinlandschappen in een dierentuin die uitsluitend bestemd zijn voor menselijk gebruik, zijn bedoeld. Het aanleggen van landschappen/vegetatie die door de dieren gebruikt worden, zijn niet bedoeld.

Niet bedoelde tuinen

 • de aanleg van terreinen en van vegetatie voor inrichtingen bestemd voor sport (voetbalvelden, golfterreinen, terreinen voor atletiek …);
 • de aanleg van vegetatie op de openbare weg (bijvoorbeeld: plantsoenen langs een straat of laan, bloemenbakken op de openbare weg, vegetatie aan een rotonde, groenstroken, bermen …). Openbare tuinen en parken zijn wel bedoeld;
 • vegetatie langs een parkeerterrein van een bedrijf of een rustplaats langs een auto(snel)weg;
 • de weides of graslanden (deze zijn in principe bestemd voor het grazen van dieren) en akkervelden;
 • de vegetatie langs landingsbanen van een luchthaven en langs de spoorwegen;
 • de oevers van waterwegen.

Wanneer : tijdstip opeisbaarheid van btw

De tariefwijziging heeft enkel betrekking op bomen en planten die geleverd worden als onderdeel van een dienstprestatie bestaande uit de aanleg of het onderhoud van een tuin.

De tariefwijziging gaat in op 01.04.2019. Om na te gaan of het btw-tarief van 21 % dan wel van 6 % van toepassing is, is in casu het belastbaar feit en het tijdstip van opeisbaarheid van de btw bij diensten van belang.

Ontdek onze btw clubs 2023-2024 

Tijdens onze btw clubs krijgt u drie maal per jaar praktijkgerichte bespreking van de btw actualiteit: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, btw-beslissingen en circulaires en rechtspraak. 
Deze opleiding wordt verzorgd door de heer Tim Van Sant of de heer Gilles Tack. U ontvangt telkens een zorgvuldig samengestelde syllabus op papier én elektronisch.

Inschrijven voor de laatste sessie kan nog!
Met GRATIS toegang Practinet (btw-module) vanaf uw inschrijving tot 30 juni 2024!

Schrijf u in

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

 • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek welke meerwaarde Practinet kan bieden voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief