Het KB van 29 augustus 2019 wijzigt het KB nr. 4 omtrent de maandelijkse teruggaaf van btw-tegoeden voor starters. Wanneer hun krediet minstens 245 € bedraagt, kunnen starters gedurende een periode van 24 maanden hun btw-tegoed maandelijks terugvragen vanaf 01 januari 2020. 

Maandelijkse btw teruggave voor starters vanaf 1 januari 2020

De praktijk wijst uit dat belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen, meer specifiek de natuurlijke personen en de kmo’s, niet steeds over voldoende financiële middelen beschikken en aldus snel in liquiditeitsproblemen kunnen komen.

Wanneer zij een btw-tegoed hebben, voortkomend uit de aangegane investeringen bij de opstart van hun zaak, krijgen zij dat tegoed pas terug op het einde van de derde maand volgend op het kwartaal waarvoor zij hun aangifte hebben ingediend.

Dit is vrij laat en zij kunnen momenteel niet genieten van de regeling van de maandelijkse teruggaven gezien de voorwaarden daartoe nog niet zijn vervuld. 

Het KB nr. 4 dat de teruggaven regelt, werd nu aangepast met een nieuwe categorie, voor de ‘starters’ die kunnen genieten van de maandelijkse teruggaven. Wanneer zij een krediet hebben van minstens 245 € kunnen zij van dezer maandelijkse teruggaven genieten gedurende de eerste 24 maanden na datum van aanvang van hun economische activiteit. 

Hun btw-aangiften moeten dan wel maandelijks en elektronisch worden ingediend. 

Deze nieuwe regeling treedt in werking vanaf 1 januari 2020.

Ontdek onze btw clubs 2023-2024 

Tijdens onze btw clubs krijgt u drie maal per jaar praktijkgerichte bespreking van de btw actualiteit: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, btw-beslissingen en circulaires en rechtspraak. 
Deze opleiding wordt verzorgd door de heer Tim Van Sant of de heer Gilles Tack. U ontvangt telkens een zorgvuldig samengestelde syllabus op papier én elektronisch.

Inschrijven voor de laatste sessie kan nog!
Met GRATIS toegang Practinet (btw-module) vanaf uw inschrijving tot 30 juni 2024!

Schrijf u in

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek welke meerwaarde Practinet kan bieden voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief