Recent publiceerde de btw-administratie twee beslissingen waarbij vennootschappen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar verplicht btw moeten aanrekenen vanaf 1 januari 2016 (Beslissingen nrs. E.T. 125.180 dd. 20-11-2014 en nr. E.T.125.180/2 dd. 12-12-2014).

Voorheen konden bestuurdersvennootschappen kiezen om hun bestuurdersprestaties dan niet aan btw te onderwerpen (Beslissing nr. E.T. 79.581 van 27 januari 1994). Deze keuzemogelijkheid wordt nu dus opgeheven vanaf 1 januari 2016. Hetzelfde geldt trouwens ook voor zaakvoerders en vereffenaars van vennootschappen.

Let op. De btw-plicht geldt enkel voor rechtspersonen. Natuurlijke personen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar optreden, hebben nog steeds de keuze voor btw-belastingplicht of niet.

Deze beslissing van de btw-administratie werd ingegeven door een advies van de Europese Commissie waarbij het hiervoor vermeld keuzestelsel ter discussie wordt gesteld, met als gevolg dat de gewone btw-regels inzake btw-identificatie moeten worden toegepast.

Factuur 21% duurder. In de verzekeringsector wordt er geregeld gewerkt met managementvennootschappen die ervoor gekozen hadden om hun beheersmandaten zonder btw aan te rekenen. Ingevolge de nieuwe beslissing moeten die managementvennootschappen hun activiteiten aan de btw onderwerpen terwijl de werkmaatschappij die btw niet kan terugvorderen, waardoor de factuur 21% duurder wordt.

Is een btw eenheid een oplossing?  Ja. Een verzekeringskantoor is wel degelijk al btw-plichtig maar vrijgesteld door art. 44 W.BTW. Dit impliceert dat er een btw-eenheid kan gevormd worden tussen de managementvennootschap en de werkmaatschappij als voldaan is aan de voorwaarden van financiële, organisatorische en economische verbondenheid (Parl. Vr. nr. 6682 , Nyssens, 30 januari 2007).

Tantièmes. Voor de uitkering van tantièmes is de datum bepalend waarop de jaarlijkse algemene vergadering de beslissing tot uitkering van tantièmes neemt, ongeacht de datum waarop het boekjaar wordt afgesloten. Voor een algemene vergadering die plaatsvindt in 2016 zal de btw in ieder geval verschuldigd zijn.

Uitstel tot 1 januari 2016. Gelet op de praktische moeilijkheden en interpretatieproblemen in diverse sectoren werd beslist de inwerkingtreding met één jaar uit te stellen tot 01.01.2016. De administratie heeft zich voorgenomen om een omstandige administratieve verduidelijking voor de betrokken sectoren te publiceren.

Bronnen:
Beslissing nr. E.T. 125.180 van 20 november 2014, Beslissing Bestuurdersvennootschappen (pdf)
Beslissing nr. E.T. 125.180 van 12 december 2014,  Uitstel tot 01-01-2016 (pdf) 

Btw seminaries 2024

Nieuwe btw clubs 2024-2025

In onze drie praktijkgerichte btw-clubsessies bespreken we de btw actualiteit: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, btw-beslissingen en circulaires, rechtspraak alsook de belangrijkste op til zijnde wijzigingen.

Schrijf u in op onze btw club

Kent u al onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek welke meerwaarde Practinet kan bieden voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief