De btw-kwartaalvoorschotten voor btw-kwartaalaangevers zijn definitief afgeschaft met ingang van 1 april 2017. De minister van Financiën had dit reeds  in zijn persbericht van 19 januari 2017 meegedeeld. Het KB van 16-02-2017 werd op 23-02-2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Afschaffing btw-kwartaalvoorschotten

Geen tussentijdse voorschotten meer

Door de afschaffing moeten de kwartaalaangevers vanaf het tweede kwartaal van 2017 de verschuldigde btw die blijkt uit hun kwartaalaangifte pas betalen uiterlijk op de indieningsdatum van die aangifte, dus de 20ste van de maand volgend op het kwartaal. Er moeten dus géén tussentijdse voorschotten meer worden betaald.

De laatste kwartaalvoorschot zal dus op 20 maart 2017 moeten betaald worden a rato van 1/3 van de verschuldigde btw van het vierde kwartaal van 2016. Daarna zijn de btw-kwartaalvoorschotten definitief voorbij.

Decembervoorschot

De btw-kwartaalaangevers zullen onder de nieuwe regeling wel een decembervoorschot moeten betalen. Dit is een voorschot op de btw die verschuldigd is over de handelingen van het vierde kwartaal van dat jaar.

Dit decembervoorschot is gelijk aan de verschuldigde btw over de handelingen van 1 oktober t.e.m. 20 december. De btw-belastingplichtige moet in dit geval steeds de gegevens kunnen meedelen aan de btw-administratie die als grondslag gediend hebben voor de berekening van het voorschot. Net zoals bij maandaangevers, moet dit voorschot worden opgenomen in rooster 91 van de periodieke btw-aangifte.

Wanneer de btw-belastingplichtige het bedrag van dit voorschot niet opneemt in de btw-aangifte van het vierde kwartaal, is het bedrag van het voorschot gelijk aan de verschuldigde btw over de handelingen van het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar.

Het decembervoorschot moet worden betaald, uiterlijk 24 december van het lopende kalenderjaar rekening houdend met een eventueel creditsaldo op de rekening-courant.

Door de kwartaalvoorschotten af te schaffen is er géén probleem van voorfinanciering van de btw meer. De administratieve druk voor de belastingplichtigen en de btw-administratie wordt verlicht. Belastingplichtigen die hun btw maandelijks of per kwartaal aangeven worden voortaan op gelijke voet behandeld.

Btw seminaries 2024

Nieuwe btw clubs 2024-2025

In onze drie praktijkgerichte btw-clubsessies bespreken we de btw actualiteit: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, btw-beslissingen en circulaires, rechtspraak alsook de belangrijkste op til zijnde wijzigingen.

Schrijf u in op onze btw club

Kent u al onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek welke meerwaarde Practinet kan bieden voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief