In België kennen wij een  fiscaal gunstig stelsel voor auteursrechten. Kunt u ook genieten van dit gunstregime wanneer u werkt via een professionele vennootschap? Eens kijken wat de Minister hierover zei…

Hoe worden inkomsten uit auteursrechten belast? 

Apart tarief. In de personenbelasting worden inkomsten uit auteursrechten apart belast als roerende inkomsten (art. 17, §1, 5° WIB 92) tegen het tarief van 15% (+ gemeentebelasting) tot de grens van € 57.270 (inkomstenjaar 2015). Bovendien geniet de auteur van een stevige forfaitaire kostenaftrek van 50% op de inkomsten tot € 15.270 en van 25% op de inkomsten tussen € 15.270 en € 30.540. 

Hoe auteursinkomsten verwerven? U kunt artikelen schrijven voor kranten en weekbladen, boeken schrijven voor uitgeverijen, documentatie verzorgen voor seminaries, slogans maken in de reclamesector, computergames ontwikkelen, teksten voor liedjes schrijven, enz. U bezit de intellectuele eigendom op uw zelfgeschreven, originele auteursrechtelijk beschermd werk. U kunt dan uw rechten op die werken te gelde maken door ze aan bv. een uitgeverij over te dragen (‘cessie’) of ter beschikking te stellen (‘concessie’). Zo verkrijgt u auteursinkomsten. 

Let op! Deze regeling geldt niet voor adviezen, conclusies, verslagen, ed. die een zelfstandige schrijft voor zijn cliënten omdat dit géén auteursrechtelijk beschermde werken vormen. 

U werkt via uw eigen vennootschap 

Stel dat u werkt via een eigen vennootschap. U schrijft dan voor uw vennootschap. Al die inkomsten worden dan geïnd door uw vennootschap. De vergoedingen worden bij uw vennootschap gewoon belast zoals haar andere inkomsten in de vennootschapsbelasting. Daar geldt het gunstregime niet. 

Kan uw vennootschap dan ook aan u auteursinkomsten doorbetalen bovenop uw bezoldiging als bedrijfsleider? Ja, dat kan volgens de Minister. Als u uw exploitatierechten in uw vennootschap heeft ingebracht, dan kwalificeren de vergoedingen van uw vennootschap voor auteursrechten als roerende inkomsten en niet als bedrijfsleidersbezoldigingen.

Gevaar voor het attractiebeginsel? Neen. Die auteursinkomsten voor de verspreiding en exploitatie van uw werk kunnen niet als loon worden beschouwd omdat het zgn. attractiebeginsel er niet van toepassing is tot het plafondbedrag van € 57.270. Ingevolge het attractiebeginsel moeten in principe alle vergoedingen die uw vennootschap toekent aan u als bedrijfsleider worden beschouwd als een 'eigenlijke bezoldiging'. Maar dat attractiebeginsel is enkel van toepassing op beroepsinkomsten en niet op roerende inkomsten zoals auteursrechten tot € 57.270. Die inkomsten behouden hun hoedanigheid van roerende inkomsten. 

Maak sluitend auteurscontract

Een auteurscontract met uw vennootschap maken is een must. Als auteur geeft u contractueel aan uw vennootschap het exploitatierecht om uw teksten, de boeken, syllabi, games, ed. in hun geheel of gedeeltelijk, te publiceren en te verspreiden. Schrijf in uw auteurscontract dat u de vergoeding ontvangt in ruil voor de cessie (overdracht, afstand,…) of concessie (licentie, terbeschikkingstelling,…) van auteursrechten. Dat is van essentieel belang. 

Schrijf in het contract dat uw vennootschap u een auteursrecht zal betalen. U bepaalt dat bijvoorbeeld op een realistisch vast bedrag of door een percentage toe te passen op de door uw vennootschap gerealiseerde omzet uit de commercialisatie van de door u geschreven boeken, artikelen, syllabi, games, songs, ed. 

Naast uw auteursinkomsten betaalt uw vennootschap u een gewone bezoldiging voor uw prestaties (het maken van uw werk) en voor uw activiteiten als zaakvoerder. 

Op basis van de bepalingen van de overeenkomst maakt uw vennootschap dan een uitsplitsing tussen roerende inkomsten (auteursrechten) en beroepsinkomsten (bezoldigingen). Dat wordt door de fiscus aanvaard (Ci.RH. 231/631.675, 04.09.2014). 

Tip. Verminder het bedrag van uw bedrijfsleidersbezoldiging met het bedrag dat overeenkomt met de vergoeding voor uw exploitatierechten. Dat levert u netto veel meer op dankzij de lagere personenbelasting en het feit dat u geen sociale bijdragen hoeft te betalen op uw auteursinkomsten. 

Cijfervoorbeeld. Normaal zou u een jaarbezoldiging van € 75.000 opnemen. Vervang dat door € 35.000 jaarloon + € 40.000 auteursinkomsten. Zo houdt u netto zo’n € 20.000 méér over. Zorg er dan wel voor dat u het bedrag van € 40.000 aan auteursinkomsten kunt verantwoorden.

U kunt ook een auteurscontract in eigen naam sluiten met bv. een uitgeverij of een krant. Dan ontvangt u de auteursinkomsten privé en hoeft u de omweg via uw vennootschap niet te maken.

Bron: Mondelinge Parl. Vr. nr. 4361, Veerle Wouters van 30/06/2015 

BESLUIT. Wanneer u uw exploitatierechten inbrengt in uw eigen vennootschap, dan kunt u een fiscaal gunstige auteursvergoeding ontvangen van uw vennootschap, naast uw loon als zaakvoerder. Door de afspraken correct in een contract te gieten kan de fiscus van die vergoeding geen bezoldiging maken.

Wilt u op de hoogte blijven van de fiscale actualiteit?

Bekijk het overzicht van onze 13 fiscale clubs op 10 locaties.

Inschrijven kan nog voor de 2 volgende sessies!

Wilt u uw kennis opfrissen inzake personenbelasting of vennootschapsbelasting?

Volg een grondige opleiding personenbelasting
Opfrissing personenbelasting in 4 avonden: in Kortrijk, Sint-Niklaas of Herentals

Volg een grondige opleiding vennootschapsbelasting
Opfrissing vennootschapsbelasting in 4 avonden: in Tielt, Sint-Niklaas of Herentals

Schrijf u in op ons dagseminarie
Aangifte personenbelasting en vennootschapsbelasting AJ 2018 op 11 locaties