Stel dat u als kleine vennootschap op korte termijn nog investeringsplannen heeft, wat doet u dan best: nog rap voor nieuwjaar uw investering plaatsen of wachten tot na 1 januari 2016?  We zetten beiden voor u eens naast mekaar. 

Uitgangspunt. U bent een kleine vennootschap volgens art. 15 W. Venn. U heeft concrete investeringsplannen. U heeft bijvoorbeeld nood aan een nieuwe machine of een nieuwe bestelwagen. Zulke investering geeft recht op de gewone eenmalige investeringsaftrek in de vennootschapsbelasting. Voor het jaar 2015 bedraagt de gewone investeringsaftrek 4% van de aanschaffingswaarde van nieuwe investeringen die verband houden met de werkelijke activiteit van uw vennootschap en niet uitgesloten zijn.

Tip. De regering heeft beslist om deze gewone investeringsaftrek onbeperkt in de tijd te verlengen én om het tarief ervan te verhogen naar 8% vanaf 1 januari 2016.

Let op. De gewone investeringsaftrek is niet combineerbaar met de notionele interestaftrek.

Niet bedoelde investeringen. Het gaat hier niet om personenwagens en evenmin over privé gebruikte investeringen want die zijn uitgesloten van de eenmalige investeringsaftrek.

We spreken ook niet over de bijzondere investeringsaftrek voor specifieke investeringen, nl. energiebesparende investeringen, beveiligingsinvesteringen, milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, octrooien en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horecazaken.

Investering vervroegen en eind 2015 doen

Bent u een kleine vennootschap en plaatst u voor nieuwjaar nog uw nieuwe investering, dan geniet u van de eenmalige investeringsaftrek van 4%. Bovendien geniet u voor boekjaar 2015 meteen van een volledige jaarafschrijving als kleine vennootschap, ook al investeerde u pas tegen het einde van het jaar 2015.

Let op. Als uw winst van 2015 onvoldoende hoog is om de eenmalige investeringsaftrek volledig te gebruiken, dan wordt het niet-benutte gedeelte van de investeringsaftrek overgedragen naar volgend jaar 2016. Maar dan moet u in 2016 die overgedragen aftrek wel gebruiken. Zoniet bent u die investeringsaftrek kwijt.

Let op. Door te kiezen voor de investeringsaftrek voor aanslagjaar 2016 zal u de notionele interestaftrek moeten laten vallen (eigen vermogen x 2,13%).

Investering uitstellen en begin 2016 doen

Bent u een kleine vennootschap en plaatst u begin 2016 uw nieuwe investering, dan geniet u van de eenmalige investeringsaftrek tegen het verdubbelde tarief van 8%.

U kunt de winst van boekjaar 2015 niet verminderen met een afschrijvingsbedrag. Maar die aftrekbare kosten bent u niet kwijt. U gebruikt de afschrijvingskosten op uw investering dan gewoonweg vanaf het boekjaar 2016. Voor boekjaar 2015 geniet u wel nog van de notionele interestaftrek tegen het tarief van 2,13% op uw eigen vermogen.

Door te kiezen voor de investeringsaftrek voor aanslagjaar 2017 moet u voor dat jaar de notionele interestaftrek laten vallen (eigen vermogen x  1,63%).

Let op. Is uw winst van 2016 onvoldoende hoog om de eenmalige investeringsaftrek volledig te gebruiken, dan wordt het niet-benutte gedeelte van de investeringsaftrek overgedragen naar volgend jaar 2017.

Met investeringen die u tegen het jaareind 2015 gepland had, wacht u beter tot volgend jaar. Zo krijgt u immers een dubbel zo hoge investeringsaftrek. Neem dan voor 2015 de notionele interestaftrek op uw eigen vermogen.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief