In het Belgisch staatsblad van 22-12-2014 is de referentie-uitstoot inzake CO2 voor het belastbaar voordeel van alle aard firmawagen 2015 bekendgemaakt. Deze cijfers zijn van toepassing op de vanaf 1 januari 2015 toegekende voordelen van alle aard.

Het voordeel van alle aard van een bedrijfswagen wordt berekend via volgende formule:

VAA = cataloguswaarde × leeftijdsfactor × CO2-gekoppeld percentage x 6/7

In de berekeningsformule wordt het CO2-gekoppeld percentage gekoppeld aan de CO2-uitsoot van de bedrijfswagen. Het basispercentage bedraagt 5,5% bij volgende referentie-uitstootgehalten uitgedrukt  in gr/km:

  dieselmotor Benzine, lpg of aardgasmotor
Inkomstenjaar 2013 (1) 95 116
Inkomstenjaar 2014 (2) 93 112
Inkomstenjaar 2015 (3) 91 110

Voor wagens met een hogere uitstoot stijgt het percentage van 5,5 % met 0,1 % per extra CO2-gram, zonder dat het CO2-percentage kan stijgen boven 18 %.

Voor wagens met een lagere uitstoot dan de standaardwaarde daalt  het basispercentage verlaagd met 0,1 % per extra CO2-gram, zonder dat het percentage kan dalen onder 4 %.

Gedaalde referentie uitstoot = hoger voordeel van alle aard

Als u  de nieuwe referentiewaarden voor het inkomstenjaar 2015 vergelijken met diegene van het inkomstenjaar 2014 en het inkomstenjaar 2013, dan zijn de referentie-uitstoten voor zowel de dieselwagens als de wagens op benzine, LPG en aardgas opnieuw gedaald.

Dit heeft tot gevolg dat het belastbaar voordeel van alle aard (VAA) lichtjes stijgt. Immers, per gram dat de referentie-uitstoot wordt overschreden, stijgt de basis voor de berekening van het voordeel met 0,1 %.  Gemiddeld zal het voordeel daardoor toenemen met 2,5%.

Voor bepaalde wagens verandert er niks 

Voor bedrijfswagens met een zeer hoge CO2-uitstoot (benzinewagens met uitstoot > 237 gr/km en benzinewagens met uitstoot >218 gr/km )verandert er niets. Immers voor deze wagens zal het bedrag van het voordeel niet toenemen omdat zij reeds het maximumtarief van 18% hebben bereikt.

Ook voor de bedrijfswagens waarvan het voordeel van alle aard gelijk is aan het minimumbedrag van 1.250 EUR (dankzij een bescheiden aankoopprijs en milieuvriendelijkheid van de auto) zal er geen wijziging optreden. 


KB 3 april 2013

KB 24 januari 2014

KB van 16 december 2014, B.S. 22 december 2014

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief