Om de ‘goeie oude’ woonbonuskorf te kunnen vullen met een hypotheeklening aangegaan in 2014 voor de aankoop van uw woning, dan moest u uiterlijk op 31.12.2014 effectief wonen in die aangekochte woning. Welke voorwaarden gelden er terzake en welke problemen duiken er in de praktijk op?

‘Oude’ woonbonuskorf 

Geleend in 2014. Om alsnog ooit het fiscaal voordeel te genieten van de ‘oude’ woonbonus (€ 2 280 basis + € 760 toeslag gedurende 10 jaar + € 80 kinderlast - aan het marginaal tarief), was vereist dat de hypothecaire leningsakte nog in 2014 werd aangegaan. Helaas is dat op zich echter niet voldoende.

 Uw enige woning in 2014. U mocht inderdaad geen andere woningen bezitten op 31/12/2014 tenzij u die te koop heeft gezet op 31/12/2014 en die eind 2015 zal verkocht hebben.

U moet er ook tijdig wonen. Vereist is dat u de woning ‘zelf betrok’ op 31 december van het leningsjaar.

U bent verhuisd tegen 31/12/2014

Moet u dan tegen 31/12 in die woning gedomicilieerd zijn? Stel u bent erin geslaagd tegen het einde van 2014 te verhuizen (bv. op 29/12/2014) maar de wijkagent is niet meer voor nieuwjaar tot bij u geraakt om uw nieuw domicilie vast te stellen. Is dat een probleem? Neen. De bewonersverplichting (uw verhuis) is een voorwaarde die u met alle mogelijke bewijsmiddelen (behalve de eed) mag aantonen. Het hebben van uw domicilie in die woning op 31/12 vormt volgens de fiscus een indicatie tot het betrekken van die woning, maar vormt op zich geen bewijs (bericht van 17.11.2014 op haar website). 

Aanvullend bewijsmateriaal is dus aangewezen. Hou dus mailverkeer naar uw vrienden die u geholpen hebben met uw verhuis, contracten met een verhuisfirma, papieren van nieuwe aansluiting nutsvoorzieningen zoals Telenet,… goed bij.

U bent niet verhuisd tegen 31/12/2014 

Wat als het niet gelukt is om uiterlijk op 31/12/2014 te verhuizen? Dat kon zo zijn omdat er nog bepaalde verbouwingswerken moesten uitgevoerd worden aan de woning én deze niet op tijd klaar waren om op 31/12/2014 te kunnen verhuizen. Bent u daardoor de woonbonus kwijt? Neen, dan heeft u nog tijd tot 31/12/2016. 

Tip. Naast de verbouwingswerken aanvaardt de fiscus ook vernieuwingswerken (bv. nog verwarmingsketel te plaatsen of nieuwe ramen of..) als reden van niet tijdige bewoning (bericht van 11.12.2014 op haar website). 

De stand van de werken voor het niet tijdig bewonen is een feitenkwestie. U kunt uw controleur op dat ogenblik overtuigen dat er eind 2014 werken aan de gang waren waardoor u niet kon verhuizen  door te steunen op:

  • de datum waarop een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend tot uitvoering van voormelde werkzaamheden ;
  • de datum waarop een overeenkomst werd gesloten met een aannemer, bouwfirma, architect… tot uitvoering of begeleiding van de werken ;
  • de datum waarop de benodigde bouwmaterialen werden besteld .

Tip. Naast werken die u verhinderden om op 31/12/2014 die woning te betrekken, worden ook contractuele belemmeringen aanvaard. Als de verkoper zich het bewonersrecht nog een tijdje voorhield en u bv. de sleutels maar overhandigd kreeg eind januari 2015 dan is dat ook een geldige reden voor niet bewoning op 31/12/2014 en hebt ook tijd tot 31/12/2016 voor de bewoning ervan.

Bent u niet meer tijdig verhuisd op 31/12/2014, dan nog kunt u toch nog van de oude woonbonus genieten als er nog werken aan de gang zijn of zelfs nog moeten gebeuren. Toon dit aan met bewijsstukken.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief