Overschrijdt u de zgn. 10%-regel, dan heeft u in de horeca een geregistreerde kassa of black box. Hoe wordt die 10% regel berekend?

Geregistreerde kassa bij overschrijding 10% grens

Enkel een regelmatige maaltijdverstrekker moet een geregistreerde kassa (GKS) gebruiken, waarbij het GKS-ticket het btw-bonnetje zal vervangen.

Een occasionele maaltijdverstrekker heeft deze verplichting niet.

Een regelmatige maaltijdverstrekker is diegene wiens omzet van restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van de erbij horende dranken, minstens 10% bedraagt van de totale omzet uit zijn horeca-activiteiten. Dit noemt men de zgn. 10%-regel.

Wie de 10% regel overschrijdt heeft een geregistreerd kassa nodig en moet zich in de periode tussen 1 januari 2015 en 28 februari 2015 registreren bij de FOD Financiën.

Praktische berekening van de 10% regel

Breuk. De 10%-regel wordt berekend aan de hand van volgende breuk:

omzet uit restaurant- & cateringdiensten    x 100  = …  %

           totale omzet horeca-activiteiten

De berekening wordt gemaakt met bedragen exclusief btw

Tellen niet mee voor de berekening van de teller:

  • Afhaalmaaltijden en afhaaldranken
  • dranken voor verbruik ter plaatse

Tellen wel mee voor de berekening van de noemer:

  • alle maaltijden: zowel meenneemmaaltijden als maaltijden genuttigd ter plaatse
  • alle dranken: zowel meeneemdranken als dranken genuttigd ter plaatse
  • alle loutere verkoop van voeding
  • alle andere inkomsten uit de horeca, bv. de verhuur van een feestzaal.

M.a.w. als 10% of meer van de horeca omzet wordt afgerekend tegen 12% btw (rooster 02 van de btw-aangifte), dan bent u een regelmatige maaltijdverstrekker en heeft u een geregistreerde kassa nodig.

Referentiejaar 2014. Om na te gaan of die 10%-grens overschreden werd of niet, moet u in eerste instantie kijken naar de omzet van het jaar 2014, dus naar de omzet tussen 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Dit is de eerste referentieperiode.

Meerdere uitbatingen. Wie onder hetzelfde btw-nummer meerdere horecazaken uitbaat, moet de 10%-regel berekenen per inrichting. Elke inrichting volgt dan haar eigen regeling, tenminste op voorwaarde dat ze materieel niet onderling verbonden zijn. Het is dus perfect mogelijk dat u in zaak 1 een geregistreerde kassa moet gebruiken, en in zaken 2 en 3 niet.

Ook voor traiteurs! Een traiteur kan die kassa uiteraard niet meenemen op verplaatsing maar moet kort vóórdat hij naar het feest vertrekt waarvoor u de catering verzorgt, het bedrag van de offerte moeten opnemen in de black box. Als blijkt dat de traiteur meer aanrekent dan oorspronkelijk voorzien was, dan moet hij ook supplement zo vlug mogelijk ingeven in de black box.

Black box blijft permanent. Eenmaal u de 10%-grens overschreden hebt en u de black box dus verplicht moet gebruiken, zal dat ook zo blijven, ook als u het volgend jaar bv. onder de 10% valt. Alleen als men definitief gestopt met restaurant- en cateringactiviteiten, is de black box niet langer verplicht.

Zonder overschrijding van de 10% grens

Wie onder de 10% grens blijft moet zich niet registreren, maar is wel verplicht om vanaf 1 januari 2015 voor de geserveerde maaltijden en de erbij horende dranken een btw-bonnetje uit te reiken. 

Ieder jaar opnieuw moet de maaltijdverstrekker de 10%-regel berekenen. Van zodra de 10%-grens is bereikt heeft de horeca ondernemer een geregistreerde kassa nodig.

Een occasionele maaltijdverstrekker kan er voor kiezen om zich toch te registreren en van in het begin al een geregistreerde kassa te gebruiken. Uiteraard moet men dan wel alle verplichtingen naleven die daaraan verbonden zijn. 

Btw seminaries 2024

Nieuwe btw clubs 2024-2025

In onze drie praktijkgerichte btw-clubsessies bespreken we de btw actualiteit: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, btw-beslissingen en circulaires, rechtspraak alsook de belangrijkste op til zijnde wijzigingen.

Schrijf u in op onze btw club

Kent u al onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek welke meerwaarde Practinet kan bieden voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief