Gezien de lage rentevoeten, herfinanciert u uw lening m.b.t. uw gemengd gebruikt pand en betaalt u een wederbeleggingsvergoeding. Kan die wederbeleggingsvergoeding fiscale voordelen opleveren? Positief nieuws van de rechter…

U heeft destijds geleend (bv. in 2006) voor de aankoop van een woning die u nog steeds gemengd gebruikt (bv. 60% privé en 40% beroepsmatig). U bent met die lening in de woonbonus gestapt. 

Welke fiscale voordelen na de staathervorming? 

Kapitaalaflossingen. Deze blijven in aanmerking komen voor de woonbonus. Met dat verschil dat het deel dat betrekking heeft op het privé deel (in ons vb. 60%) in de gewestelijke woonbonuskorf gaat, de rest (het beroepsdeel, hier 40%) in de federale woonbonuskorf.

Let op :  Om dubbel fiscaal voordeel in hetzelfde jaar te voorkomen, wordt het maximumbedrag waarvoor federale woonbonus wordt verleend verminderd met het bedrag waarvoor gewestelijke woonbonus is verleend (art. 539, §1, lid2, 2° WIB92). 

Interesten. Het deel dat betrekking heeft op het privé deel (in ons vb 60%) gaat in de gewestelijke woonbonuskorf, de rest (het beroepsdeel, hier 40%) is aftrekbaar als beroepskost. 

Afschrijvingen: 40% van de aankoopprijs van de woning is afschrijfbaar, ook al zitten de kapitaalaflossingen ook al eens in de federale woonbonus. 

Gezien de lage rentevoeten  herfinanciert u nu die lening of  u lost ze ineens af. U doet dit in het begin van het jaar. U heeft nog niet veel afbetaald voor dit jaar, in ieder geval nog niet genoeg om uw 'korf' te vullen, en u betaalt een wederbeleggingsvergoeding. 

Geeft die wederbeleggingsvergoeding ook recht op een fiscaal voordeel? 

Volgens de fiscus niet. (Parl. Vr. nr. 1281 van de heer Gehlen dd. 16 maart 1998 en Com.IB 14/13.1). Volgens de rechter wel (Rb. Brussel, 23 december 2014 onder verwijzing naar Gent, 25 november 2009). De wederbeleggingsvergoeding is volgens de rechter geen kost of schadevergoeding zoals de fiscus beweert, maar een schuld om een onroerend goed te verkrijgen of te behouden, omdat bijvoorbeeld net door een lagere terugbetalingslast u een onroerend goed in uw bezit kan houden i.p.v.  tot een verkoop te moeten overgaan of u ruimte krijgt voor onderhouds-, aanpassings- of verbouwingswerken. 

Wat betekent dit vonnis concreet? Dat de wederbeleggingsvergoeding voor het privédeel (hier 60%) mee komt in de gewestelijke woonbonus (en uw korf daarmee verder kan opgevuld worden) en dat de rest (40% nl. het beroepsdeel) aftrekbaar is als beroepskost. 

Tip 1.  Doet uw controleur toch moeilijk, confronteer hem dan met dit vonnis en vraag hem of hij misschien wil dat u nog jarenlang hogere (aftrekbare!) interesten zou blijven betalen?

Tip 2. De volledige terugbetaling van kapitaal met eigen middelen (dus niet met andere lening) komt maar in aanmerking voor een fiscaal voordeel als die lening op moment van terugbetaling reeds 10 jaar loopt (Ci.RH.26/587.064 dd. 25.04.2008). 

Stel dat het ging om een lening die u had aangegaan voor de aankoop van een tweede onroerend goed, bv. een appartement aan zee of een pand dat u privé verhuurt. Dan leveren de kapitaalaflossingen de federaal belastingvermindering langetermijnsparen op en komen de interesten (en dus ook de wederbeleggingsvergoeding) in aanmerking voor de gewone interestaftrek. 

De wederbeleggingsvergoeding is volgens de rechter geen kost of schadevergoeding zoals de fiscus beweert, maar te beschouwen als interesten waarvoor wel  fiscale voordelen kunnen genoten worden.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief