De fiscale administratie heeft alweer een lijst bekendgemaakt en van wie zich dit jaar aan een fiscale controle mag verwachten. Een verwittigd man telt voor twee…

Al een paar jaren kondigt de fiscus op voorhand aan welke gerichte controleacties hij ingepland heeft. Door die aangekondige controleacties hoopt de fiscus op een verhoogde spontane naleving van de fiscale verplichtingen. De lijst met de geviseerden is opgedeeld in particulieren en vennootschappen.

Bedrijfsleiders die hun beroepskosten bewijzen

Een bedrijfsleider kan in de aangifte personenbelasting ervoor opteren om de werkelijke beroepskosten in aftrek te brengen. Dat is interessant als het fiscaal meer oplevert dan de toepassing van het wettelijk beroepskostenforfait. Privé mag u echter géén kosten in rekening brengen die ook reeds door uw vennootschap betaald worden.

Managementvennootschappen

Wie een beroep doet op de vennootschapsstructuur om redenen van fiscale optimalisatie zal door de fiscus in de gaten gehouden worden. Werkt u met een managementvennootschap, zorg dan dat de managementfacturen goed onderbouwd zijn en dat er een gedetailleerde managementovereenkomst met concrete afspraken over het takenpakket bestaat. Zorg ook dat de aangerekende prestaties voldoende bewezen kunnen worden (bv. details bij de facturen, verslagen van vergaderingen, prestatiestaten, rapporten, …). Teken nergens in eigen naam, maar steeds in naam van uw  managementvennootschap.

Ondernemingen met gedaalde winstmarges

De fiscus zal ondernemingen controleren waarvan de winstmarge lager is dan de gebruikelijke winstmarge van ondernemingen in een gelijkaardige situatie, of waarvan deze winstmarge in een a priori abnormale verhouding gezakt is.

Particulieren

De controles zijn niet alleen gericht op bedrijfsleiders en hun vennootschap. Zo zal er bv. voor grensarbeiders gekeken worden of zij dat fiscaal regime niet ten onrechte toepassen. Bij iedereen die privé onroerend goed bezit zal de fiscus nagegaan of alle onroerende inkomsten correct zijn aangegeven. Men zal ook controles uitvoeren bij diegene die de totale vrijstelling van de terugbetaling van verplaatsingskosten hebben gevraagd, hoewel zij géén gebruik hebben gemaakt van gemeenschappelijk vervoer.

Indiciaire controles

Indiciaire controles blijven een jaarlijkse klassieker, ook dit jaar. Zo zal de fiscus vermoeden op basis van tekenen of indiciën van welstand dat uw werkelijke inkomsten hoger zijn dan deze die u aangegeven. Deze indiciaire acties zijn gericht op zowel zelfstandigen, bedrijfsleiders als loon- en weddetrekkenden.

Hou uw kennis op peil met onze fiscale club!

  • Inschrijven voor de volgende sessie(s) van onze fiscale club kan nog! Met behoud van GRATIS toegang tot Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2024!

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief