Seminaries

Ik wil mij voor de eerste keer inschrijven, waar moet ik op letten?
Bestel bij voorkeur één seminarie en zorg dat het aantal deelnemende personen correct is ingevuld. Werk de inschrijvingslijst bij indien het subtotaal niet klopt. Werk steeds met de oranje menuknoppen en niet met de pijltjes bovenaan in uw browser! Nadat u het seminarie en het aantal deelnemers heeft gekozen en bevestigd kan u de inschrijving als volgt afwerken: STAPPEN 1 en 2: De eerste maal dient u naast het factuuradres een login aan te maken. Hierdoor krijgt u later toegang tot o.a. uw digitale facturen, attesten en syllabi! Druk op de oranje knop "GA VERDER". STAP 3: De betaalmethode is enkel van toepassing bij het bestellen van boeken, voor seminaries hoeft u niet vooraf te betalen. STAP 4: Hier moet u per seminarie de naam, voornaam en mailadres van de deelnemer(s) toevoegen. Dit is belangrijk voor de attesten, de herinneringsmail die u ontvangt de dag voor het seminarie, de aanwezigheidsregistratie,... Indien u bijvoorbeeld 2 deelnemers heeft ingevoerd ziet u onderaan in het groen 'Nog twee deelnemers toevoegen'. Sla tekens de deelnemers op door op de oranje knop "DEELNEMER(S) OPSLAAN" te klikken. Nadat alle deelnemers zijn opgeslaan verschijnt de oranje knop "GA VERDER". STAP 5: Nadat u uw inschrijving hebt gecontroleerd kan u uw inschrijving bevestigen door op de oranje knop "BEVESTIG" inschrijving te drukken. U komt op een bevestigingsscherm terecht en ontvangt onmiddellijk uw digitale factuur in uw mailbox (login e-mailadres) ter bevestiging. Ondervindt u toch nog problemen bij uw inschrijving, stuur dan gerust een mailtje naar info@practicali.be met de facturatiegegevens, het btw-nummer, het seminarie (titel, datum en locatie) en de deelnemer(s). Wij doen de inschrijving graag voor u.
Mag ik nog inschrijven de dag van het seminarie zelf?
Als het seminarie niet als volzet op de website staat kan u nog inschrijven via de website, zelfs de dag van het seminarie zelf.
Kan ik mij laten vervangen op een seminarie?
Als het seminarie niet als volzet op de website staat kan u nog inschrijven via de website, zelfs de dag van het seminarie zelf.
Kan ik korting krijgen? Welke kortingspolitiek hanteert Practicali?
Bij Practicali ben je altijd zeker van een correcte, scherpe en vaste prijs. We hebben niet de ambitie om de goedkoopste zijn, maar we zetten maximaal in op de kwaliteit van onze opleidingen. Dat je een eerlijke prijs krijgt, dat is zeker.  De gepubliceerde prijs op onze website is de prijs voor iedereen. Elke deelnemer geniet dezelfde kwalitatieve opleiding en service en de prijs voor alle deelnemers is gelijk. Wij hanteren geen kortingspolitiek en kiezen bewust voor een transparante, scherpe en uniforme prijszetting. 
Kan ik mijn inschrijving gratis annuleren?
Geen probleem, annuleren tot 7 werkdagen voor het seminarie kan altijd gratis. Stuur gewoon een mailtje naar info@practicali.be met vermelding van het factuurnummer, de deelnemer, titel, datum en locatie van het seminarie. Wij brengen uw annulatie in orde en sturen u een creditnota. Niemand is vrij van plotse omstandigheden (ziekte, overlijden,...) waardoor u onverwacht niet aanwezig kan zijn. Stuur snel een mailtje naar info@practicali.be en we stellen u snel een gepaste oplossing voor.
Ik heb een vraag over een inschrijving, een factuur of een betaling?
Aarzel niet uw vraag te stellen door een mailtje te sturen naar info@practicali.be. Ons secretariaat beantwoordt uw vraag zo snel mogelijk.
Kan ik van locatie wisselen?
Natuurlijk. Stuur gewoon een mailtje naar info@practicali.be met vermelding van het factuurnummer, de deelnemer, titel, datum, de oorsrponkelijke en nieuwe locatie van het seminarie. We doen hiervoor het nodige en sturen u een bevestiging.
Ik wil genieten van de kmo-portefeuillesubsidies, wat moet ik doen?
Alle opleidingen van Practicali komen in aanmerking voor subsidiëring via de kmo-portefeuille. Het registratienummer  van Practicali is DV.O207764. Wat? Via een interactieve webtoepassing (met elektronische portefeuille) kan u subsidies aanvragen en projecten betalen. Voor wie? Voor zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s die aan de opgelegde voorwaarden voldoen. Hoeveel? Elke kmo kan één budget vrij besteden voor opleiding en advies: Kleine ondernemingen: 30% subsidie Middelgrote ondernemingen: 20% subsidie Werkwijze? Maakt u voor het eerst gebruik van de kmo-portefeuille? Dan moet u zich registreren via de website www.kmoportefeuille.be. Bent u reeds geregistreerd op de website van de kmo-portefeuille? En wenst u de kmo-portefeuille aan te wenden voor een opleiding die door Practicali wordt georganiseerd? Dan kan u een subsidieaanvraag indienen, waarbij u volgende stappen doorloopt: U schrijft zich in voor een Practicali seminarie via de website. U ontvangst onmiddellijk per mail een factuur ter bevestiging van uw inschrijving. Op de factuur staat het projectbedrag vermeld. Dit projectbedrag is de prijs van het seminarie exclusief btw. Het verschil tussen dit projectbedrag en het te betalen bedrag schrijft u rechtstreeks over aan Practicali op volgend rekeningnummer:

KBC 738-0363831-06
IBAN BE85 7380 3638 3106
BIC KREDBEBB

met vermelding van het factuurnummer als referentie. Na ontvangst van de factuur en rechtstreekse overschrijving aan Practicali (= bedrag van de btw), dient u een subsidieaanvraag voor het projectbedrag in via de website www.kmo-portefeuille.be, goed voor een tegemoetkoming van 30% of 20% van dit projectbedrag. Hierbij maakt u gebruik van ons registratienummer DV.O207764 en het thema KMO-portefeuille zoals vermeld op de factuur. Om aanvaard te worden doet u dit ten laatste 14 kalenderdagen na de opleiding. U wordt via e-mail verzocht om 70% of 80% van het projectbedrag in de kmo-portefeuille te storten. U doet dit via een storting op de rekening van Sodexo, die op haar beurt uw bijdrage in uw elektronische portefeuille stort. U doet dit ten laatste 30 kalenderdagen na de aanvraag. De Vlaamse overheid stort 30 % of 20% van het gevraagde projectbedrag in uw elektronische portefeuille (dit gebeurt onmiddellijk en automatisch, deze stap neemt geen tijd in beslag). Uw elektronische portefeuille bevat nu 100% van het projectbedrag. Via de betaalknop van de kmo-portefeuille betaalt u hiermee het overgebleven verschuldigde bedrag aan Practicali. Praktisch voorbeeld voor een seminarie van 200 euro (excl. btw): U schrijft zich via de website in voor een seminarie met een prijs van € 200,00 (excl. Btw). U ontvangt vervolgens een factuur van € 242,00 (inclusief btw). U betaalt rechtstreeks aan Practicali de btw die op de cursus van toepassing is, namelijk € 42,00. Onmiddellijk na de inschrijving dient u via de website www.kmo-portefeuille.be een subsidieaanvraag in, voor 200 euro (= bedrag projectaanvraag).  Hierbij maakt u gebruik van ons registratienummer DV.O207764. U stort als kleine onderneming € 140,00 (70% van het projectbedrag) of € 160,00 (80% van het projectbedrag) op de rekening van Sodexo, die dit bedrag op haar beurt aan uw elektronische portefeuille toevoegt. De Vlaamse overheid vult het projectbedrag in uw elektronische portefeuille aan tot 200 euro. Uw elektronische portefeuille bevat nu € 200,00. Via de betaalknop van de kmo-portefeuille betaalt u hiermee het overgebleven verschuldigde bedrag aan Practicali.
Ik heb per vergissing tweemaal betaald! Wat nu?
Maak u geen zorgen, u hoeft niets te doen. Wanneer voor een seminarie een dubbele betaling wordt ontvangen betalen wij binnen de 4 werkdagen spontaan het teveel ontvangen bedrag terug, op hetzelfde rekeningnummer. Uiteraard ontvangt een mailtje met de nodige uitleg over de terugbetaling.
Ik krijg een betalingsherinnering, maar ik heb alles al betaald aan Sodexo! Hoe kan dit?
Een veelgemaakte denkfout is dat na de storting van het bedrag van de KMO-portefeuille u verder niets meer hoeft te doen. Dit klopt niet. Nadat u uw aandeel in het projectbedrag aan Sodexho heeft gestort en Vlaanderen het projectbedrag heeft aangevuld, zit het volledige projectbedrag in uw KMO-portefeuille. U dient wel nog de betaalopdracht te geven. Pas 14 dagen na het geven van de betaalopdracht ontvangt Practicali dit bedrag op haar rekening.
Ik heb nog niet betaald en het seminarie is morgen al. Mag ik deelnemen?
Geen enkel probleem. Uiteraard zorgt u voor een spoedige betaling.
Waar vind ik de digitale syllabi en digitale attesten terug?
Uw digitale syllabi vindt u terug in uw account. Boven de menubalk, naast het winkelmandje vindt u knop inloggen. U dient hetzelfde e-mailadres en wachtwoord te gebruiken als bij de inschrijving. Als u succesvol ingelogd bent ziet u uw naam naast het Practcali-logo. Voor de digitale syllabi: Mijn account → downloads. Uw digitale syllabus is beschikbaar uiterlijk de dag van het seminarie zelf. Zo kan u volledig digitaal werken. Opgelet: Dit geldt uiteraard niet voor eventuele handboeken die bij het seminarie worden aangeboden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor de digitale attesten: Mijn account → Attesten. De attesten worden enkele dagen na het seminarie digitaal toegevoegd. De attesten worden ook per mail aan de deelnemers bezorgd.
Ik heb een inhoudelijke vraag over een bepaald seminarie?
Stel uw vragen tijdens het seminarie of webinar aan de docent. U kan u vragen ook vooraf doormailen naar  info@practicali.be. Wij zorgen er dan voor dat uw vraag tijdens het seminarie zeker aan bod komt. Zit u na het volgen van het seminarie nog met een inhoudelijke vraag? Inhoudelijke vragen worden tot 7 dagen na het seminarie doorgestuurd aan de docent met het verzoek de vraag alsnog te beantwoorden. Let wel, Practicali is een opleidingsbedrijf en doet niet aan adviesverlening. Noch Practicali, noch de docent kunnen aansprakelijk worden gesteld.
Hoe wordt de opleiding als bedrijfsrevisor erkend? Ontvang ik een specifiek attest?
Elke bedrijfsrevisor organiseert in principe vrij en onder eigen verantwoordelijkheid zijn jaarlijks programma van permanente vorming. Er is dus geen systeem van specifieke erkenningen. De bedrijfsrevisoren moeten zich houden aan de voorwaarden opgenomen onder titel II van huidige norm. De opleidingen georganiseerd door Practicali komen in de regel in aanmerking.
Ik wil als advocaat een individuele aanvraag tot erkenning indienen, hoe gaat dit in zijn werk?
U dient naar www.advocaat.be te surfen en daar inloggen onder het privaat luik
  Bij het luik 'permanente vorming' kan u kiezen voor 'individuele aanvraag'
  Dan krijgt u opnieuw de keuze: 1. aanvraag als deelnemer - docent - spreker of 2. Individuele aanvrag als auteur
  Kies nr. 1, 'individuele aanvraag als deelnemer - docent - spreker'

De gegevens van de aanvrager zijn al ingevuld (omdat je moet inloggen, deze gegevens worden automatisch gegenereerd)
  De gegevens van de cursus moeten ingevuld worden

Bij subtype kan men kiezen voor ‘Deelnemer – Docent – Spreker – Auteur’ : er moet Deelnemer gekozen worden Bij titel van de cursus moet de titel van het seminarie ingegeven worden (ook bij meerdaagse seminaries) Bij onderwerp (eventueel titels vermelden) + bijkomende data: hier kan dezelfde titel van de cursus vermeld worden, eventueel met bijkomende informatie uit de omschrijving; bij een meerdaags seminarie moeten de bijkomende data vermeld worden Bij organisator dient te worden vermeld: Practicali bvba Bij datum van de cursus: voor ééndaagse cursussen hoeft u enkel de eerste datum in te vullen) moet de datum ingevuld worden wanneer het seminarie doorgaat. Bij ééndaagse seminaries moet alleen de eerste datum ingevuld worden, bij meerdaagse dient ook de tweede datum ingevuld te worden: van (dd-mm-yyyy) (*) tot (dd-mm-yyyy) Bij begin -en einduur: dient het effectieve aanvangsuur van het seminarie te worden ingevuld (dus niet het uur van ontvangst met broodjes), alsook het einduur. Bij plaats dient de plaats te worden ingevuld waar het seminarie is doorgegaan (bijvoorbeeld: Tielt, Sint-Niklaas, Edegem…) Bij provincie dient de keuze te worden gemaakt tussen ‘Antwerpen, Brussel-Hoofdstad, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, West-Vlaanderen, Buitenland Bijaantal uren waarvoor de erkenning wordt gevraagd moet het aantal uren ingevuld worden. Een half uur kan m.i. wel ingegeven worden, maar dit wordt naar onderen afgerond Bij identiteit van de sprekers moeten de naam en voornaam van de spreker vermeld worden zoals vermeld op de aankondiging, indien er meerdere sprekers zijn, moet dit voor alle sprekers gebeuren Bij doelgroep kan ‘boekhouders, fiscalisten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscaal en financieel adviseurs, financieel directeurs, successie- en vermogensbeheerders, notarissen, advocaten en hun medewerkers’ vermeld worden. Bij syllabus ter beschikking dient ‘ja’ te worden gekozen. Bij Ik wens een nieuw document toe te voegen dient men het verkregen online aanwezigheidsattest te uploaden, dit document een naam te geven en vooral niet te vergeten opslaan. Dit geldt als bewijs dat de deelnemer effectief aanwezig is een aanspraak kan maken op punten voor de permanente vorming. Eenmaal alles ingevuld is en het attest toegevoegd is, moet men op de knop 'ga verder' drukken. Indien op ‘ga verder’ wordt gedrukt, wordt een overzichtsscherm gegevens ivm de aanvraag. Onderaan kan men de keuze maken ‘bevestigen’ zodat de aanvraag effectief wordt doorgestuurd, of ‘terug’ zodat er nog wijziging kunnen aangebracht worden. Pas als op ‘bevestigen’ wordt gedrukt, wordt melding gegevens dat de cursus succesvol werd toegevoegd. U krijgt bericht indien bericht via e-mail van de ovb in verband met uw aanvraag en met bericht indien uw aanvraag werd erkend en met melding hoeveel juridische of niet-juridische punten werden toegevoegd aan uw elektronische kaart. Indien u dit bericht niet zou krijgen, neemt u best contact op met de OVB. U dient er ook voor te zorgen dat de aanvraag tijdig gebeurt. 
De practicaliserver weigert mij de toegang en vraagt een login en paswoord?
Om veiligheidsredenen worden bepaalde ip-adressen automatisch geblokkeerd, wanneer bv een ongewoon hoog aantal requests worden ontvangen vanaf een bepaald ip-adres,.... Indien u de toegang ten onrechte wordt geweigerd kan u dit melden via een eenvoudige mail naar info@practicali.be met melding van het betreffende ip-adres. Wij doen dan verder het nodige.