sociale huisvesting

  1. Programmawet december 2016 - Nieuwe Fiscale Maatregelen

    De fiscale programmawet (I) van 25 december 2016 (B.S. 29 december 2016) bevat alweer een pak van nieuwe fiscale maatregelen – genomen vanuit de budgettaire begrotingsoptiek. Een overzicht van de nieuwe fiscale maatregelen vanaf 1 januari 2017!

    Meer info
  2. Verlaagd btw tarief voor sociale huisvesting vanaf 2017

    Met ingang van 1 januari 2017 wordt het 12% verlaagd btw-tarief voor sociale huisvesting uitgebreid naar de privésector. Wat moet u hierover weten?

    Meer info