medische sector

  1. Btw medische diensten: nieuw bericht van 17 januari 2020

    Btw - uitbreiding toepassingsgebied btw bij esthetische ingrepen. Btw - vrijstelling voor chiropractors en osteopaten.

    Meer info
  2. Btw en samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector: praktische toepassingen

    De btw-administratie heeft op 4 juni 2019 via haar circulaire nr. 2019/C/46 enige commentaar verstrekt aangaande de btw-aspecten van samenwerkingen tussen beoefenaars van een (para)medisch beroep. Deze zouden de eerdere circulaire nr. 31/2016 (E.T. 127.540) van 12 december 2016, aangaande de btw-regeling op zelfstandige groeperingen van personenen, zoals bedoeld in artikel 44, §2bis WBTW, verder verduidelijken. Specifiek voor de (para)medische sector is gebleken dat beoefenaars van (para)medische beroepen zich vaak verenigen in samenwerkingsverbanden.

    Meer info