1. Btw - uitbreiding toepassingsgebied btw bij esthetische ingrepen

Esthetische ingrepen zijn onder bepaalde voorwaarden aan de btw onderworpen. Het gaat om de volgende behandelingen:

  • behandelingen, uitgevoerd door een onafhankelijke arts zonder onderneming, in een eenmanszaak of in een professioneel bedrijf met of zonder rechtspersoonlijkheid
  • medische zorgen en alle diensten die nauw verband houden met een dergelijke behandeling in een erkend ziekenhuis, polikliniek, privéziekenhuis of kabinet

btw medische diensten

Na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof kunnen sinds 1 oktober 2019 ook de volgende handelingen onderworpen zijn aan btw:

  • esthetische behandelingen, uitgevoerd door tandartsen, verloskundigen, verpleegkundigen, zorgverleners, organisaties van deze beroepsbeoefenaars en medische hulpverleners
  • medische zorg, diensten en leveringen van goederen die nauw verband houden met dergelijke behandelingen en die buiten ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, ziekenhuizen en apotheken worden verstrekt

Deze nieuwe regels zullen van toepassing zijn van zodra de wettelijke bepalingen worden aangepast.

2. Btw - vrijstelling voor chiropractors en osteopaten

Na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof kunnen de diensten van chiropractors en osteopaten sinds 1 oktober 2019 onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van btw. Chiropractors en osteopaten die op basis hiervan van de vrijstelling willen genieten, moeten contact opnemen met hun bevoegde dienst (Professioneel > Aangifte > Aangifte btw).

De wettelijke bepalingen moeten nog worden aangepast. In afwachting daarvan kunnen chiropractors en osteopaten er zelf voor kiezen om hun diensten te blijven belasten.

Ontdek onze btw seminaries

Permanent bijblijven?

  • Schrijf je in voor de btw clubs van 2021-2022

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief