buitenlandse rekening

  1. Is lenen voor een tweede verblijf fiscaal gezien een goed idee?

    U wilt een tweede, derde,… onroerend goed aankopen, in België of in het buitenland, om het zelf te gebruiken dan wel om het te verhuren. Kunt u daarvoor het best de nodige beleggingen ‘vrijmaken’, of is het interessanter om daarvoor een lening af te sluiten? Welke fiscale voordelen kunt u voor een dergelijke aankoop tegenwoordig nog genieten, nu de gewesten (gedeeltelijk) bevoegd zijn voor de woningfiscaliteit en de ter zake geldende regels in snel tempo wijzigen? In welke mate verlichten deze fiscale voordelen eventueel de leningslast?

    Meer info
  2. Buitenlandse rekening aangeven én melden aan CAP

    In de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 moet u een vakje aankruisen indien u een buitenlandse rekening heeft. U moet ook aankruisen dat u die gegevens gemeld heeft aan het CAP.

    Meer info