Reeds enkele jaren wordt er geschillen uitgevochten over de juiste fiscale kwalificatie van kosten van een evenement dat een bedrijf organiseert voor bestaande of potentiële klanten: zijn dit 100% aftrekbare publiciteitskosten of gaat het om 50% aftrekbare receptiekosten?

verkoopbevorderende evenementen

De btw op kosten van spijzen en dranken die de belastingplichtige maakt in het kader van een evenement dat hij organiseert voor bestaande of potentiële klanten, is volledig recupereerbaar als publiciteitskosten (btw-beslissing E.T.124.247 van 13 mei 2015). Die spijzen en dranken zijn dan geen kosten van onthaal. Vereist is wel dat het evenement hoofdzakelijk en rechtsreeks tot doel heeft de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen. Is dat het geval, dan zijn ook de hapjes en de drankjes die bij een dergelijk evenement worden geserveerd, publiciteitskosten waarvan de btw voor 100 % recupereerbaar is.

Op het vlak van de directe belastingen waren dergelijke kosten tot nu toe niet gelijkgeschakeld met reclame of publiciteitskosten. Bijgevolg beperkte de administratie de aftrek daarvan tot 50 %, als zijnde receptiekosten.  Dit verschil in behandeling lag gevoelig voor de betrokken bedrijven.

Gelukkig brengt de Minister van Financiën Johan Van Overtveldt zeer positief nieuws in antwoord op een mondeling vraag van Kamerlid Johan Klaps: dergelijke kosten kunnen ook op het vlak van de directe belastingen gezien worden als reclamekosten die voor 100 % aftrekbaar zijn.

In zijn antwoord erkent de Minister weliswaar dat de kosten van onthaal inzake btw en de receptiekosten inzake inkomstenbelastingen in feite niet helemaal dezelfde lading dekken, al was het maar omdat de bedoeling van de respectieve wetgevers destijds verschillend was.

Maar de Minister van Financiën verwijst naar de cassatierechtspraak die aanleiding heeft gegeven tot de btw-beslissing E.T.124.247 van 13 mei 2015, en ook naar de harmonisatie van de btw-richtlijnen op het vlak van de inkomstenbelastingen. Op basis daarvan gaat de Minister ermee akkoord dat de kosten van spijzen en dranken en de cateringkosten die de belastingplichtige maakt in het kader van een evenement dat hij of zij organiseert voor bestaande of potentiële klanten en dat hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen, volledig aftrekbaar inzake inkomstenbelasting zijn. In dat geval moet gekeken worden naar het doel van de uitgaven en niet zozeer naar de aard ervan. Bijgevolg kwalificeren de gemaakte kosten betreffende evenementscatering als publiciteitskosten en niet als receptiekosten.

Bron: Mond. Vraag nr. 23784 van heer Johan Klaps aan de minister van Financiën dd. 14/03/2018 over aftrek receptiekosten (Kamercommissie Financiën, CRIV 54 COM 844, p.7)

Hou uw kennis op peil met onze fiscale club!

  • Inschrijven voor de volgende sessie(s) van onze fiscale club kan nog! Met behoud van GRATIS toegang tot Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2024!

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief