Feiten

Een accountantskantoor wenst aan één van haar werknemers een vergoeding uit te betalen voor het ontwerpen van documenten en fiscale schriften. De zaakvoerder zelf wenst ook een vergoeding voor auteursrechten te ontvangen voor de overdracht van de rechten aan de vennootschap.

Het klantenbestand bestaat vooral uit kleine éénmanszaken en KMO’s.

Eén van de twee werknemers zal taken uitvoeren die volgens de aanvrager als auteursrechtelijk beschermd werk kunnen worden beschouwd. De werknemer in kwestie heeft een diploma als Bachelor in de Accountancy-Fiscaliteit. Volgende taken worden door aanvrager opgesomd in het kader van de auteursrechtelijk beschermde werken :

  • Het schrijven van samenvattingen voor de wekelijkse interne opleidingen
  • Het geven van externe opleidingen
  • Opmaken van berekenmodules
  • Schrijven van fiscale / boekhoudkundige adviezen

De werknemer is maar net in dienst, dus er zijn voorlopig nog geen timesheets beschikbaar. Voor de werknemer worden per week echter 12 uren voorzien om bovenstaande taken uit te voeren.

De zaakvoerder zelf schat 30% van haar werktijd bezig te zijn met activiteiten die auteursrechtelijk beschermd zijn.

Analyse

Uit de analyse van de bezorgde informatie, is de DVB van oordeel dat niet kan worden ingestemd met het voorwerp van de aanvraag.

Inzake het werk van adviesverlening die voor de cliënten van het kantoor wordt opgemaakt (zoals oa advies omtrent bepaalde verrichting, opmaak business plan, opmaak financieel rapport, etc) en doorgaans wordt gefactureerd aan de betrokken cliënt, is de DVB van oordeel dat er geen recht ontstaat op het fiscaal regime van de auteursrechten.

Uit de bezorgde gegevens en motivering blijkt dit tevens het geval te zijn voor de opmaak van de berekenmodules waarvan sprake, die voornamelijk om berekeningen in excel gaan voor zaken die eveneens als cliëntspecifieke adviesverlening kunnen worden beschouwd (bv. cashflowberekening, financiële rapporten, etc.).

Ook wat betreft de overige activiteiten – die nog slechts een fractie van de tijdsbesteding van de betrokken personen vertegenwoordigen – is de DVB niet overtuigd van de auteursrechtelijke bescherming die wordt geclaimd.

Wat betreft het schrijven van teksten voor de wekelijkse interne opleidingen blijkt dat het gaat om het bijhouden van de fiscale en boekhoudkundige nieuwigheden die in circulaires, KB’s, rulings, wetteksten, CBN adviezen, rechtspraak,… voorkomen en waarvoor een samenvatting wordt gemaakt of de belangrijkste punten worden opgesomd.

Voormelde bezigheid dient veeleer te worden beschouwd als een weergave van de werkelijkheid waarbij onvoldoende sprake is van eigen creativiteit die de persoonlijke stempel van de betrokkene weergeeft.

Wat betreft de tijdsbesteding inzake de externe opleidingen verduidelijkt aanvrager dat het opleidingen betreft waarbij het gaat over het aanleren van boekhoudtechnieken, algemene verduidelijkingen over het boeken op de juiste rekening, het recht op BTW-aftrek,… . Deze opleidingen kunnen puur praktisch zijn zoals bijvoorbeeld het aanleren van de werking van een gekozen programma. Meestal worden er geen stukken ter beschikking gesteld, maar de klanten die hierom verzoeken kunnen wel notities nemen. Bij klanten waar een interne boekhouding aanwezig is en die dit wensen, kunnen ook fiscale updates worden voorzien. De DVB is van oordeel dat voormelde tijdsbesteding aan de externe opleidingen niet kwalificeert als tijdsbesteding aan de creatie van auteursrechtelijk beschermd werk bij gebrek aan ondersteunend materiaal die de creatieve vrijheid van de betrokken personen weerspiegelt.

Bijgevolg is de DVB van oordeel dat niet kan worden ingestemd met de voorgenomen verrichting waarbij een vergoeding voor het verkrijgen van auteursrechten aan de betrokken personen (zaakvoerder en werknemer) wordt toegekend onder het fiscaal regime van de auteursrechten zoals bedoeld in artikel 17, §1, 5° WIB 92.

Bron: Nieuwsbrief ruling nr. 3, 2018.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief