In de loop van 2020 zullen vele vennootschappen de liquidatiereserve aanslagjaar 2015 (aangelegd op 31.12.2014 en waarvan de anticipatieve heffing van 10% is voldaan) uitkeren aan 5% roerende voorheffing aangezien de vijfjarige wachttermijn verstreken is.

Dividenduitkering uit liquidatiereserve: hoeveel RV kunt u recupereren?

Stel dat de liquidatiereserve aanslagjaar 2015 betaalbaar wordt gesteld op 10.06.2020. Gelijktijdig bij de betaalbaarstelling dient er een formulier RV ingediend worden en dient er 5% RV ingehouden en betaald te worden door de vennootschap.

De vraag stelt zich of deze roerende voorheffing gerecupereerd kan worden in de aangifte personenbelasting in het inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) tot een maximum van 243,60 euro (812,00 x 30%)?

Een particuliere aandeelhouder kan zijn korf van 812,00 EUR aan brutodividend voor aanslagjaar 2021 opvullen met het dividend dat onttrokken is uit liquidatiereserve waarop 5% RV is ingehouden.

Stel datde vennootschap in 2020 aan de aandeelhouder 20.000,00 - 5% RV (1.000)  = 19.000,00 EUR netto dividend toekent uit liquidatiereserve. 

Dan kan de aandeelhouderin de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2021 roerende voorheffing recupereren voor volgend bedrag: 812,00 (korf opgevuld met dividend uit liquidatie reserve waarop 5% RV is ingehouden) x 5% = 40,60 EUR.

U kunt dus niet zeggen “ik ga 812,00 x 30% =243,60 RV recupereren in de PB aangifte afkomstig uit dividend van liquidatiereserve omdat er minstens voor 243,60 EUR aan RV is ingehouden op dat dividend onttrokken uit liquidatiereserve”.

Veronderstel dat de aandeelhouder naast het netto dividend van 19.000,00 EUR ook nog 500 - 30% RV (150)= 350,00 EUR als gewoon dividend in 2020 heeft ontvangen van een andere vennootschap.

In deze situatie kan de aandeelhouder de 812,00 EUR korf opvullen met 500 EUR bruto gewoon dividend (waarop 30% RV ingehouden werd) en met 312,00 EUR bruto dividend uit liquidatiereserve (waarop 5% RV werd ingehouden).In dat geval is er dus recuperatie van RV mogelijk voor 165,60 EUR, zijnde: 150,00 (30%  op 500) + 15,60 (5% op 312).

Opleidingen vennootschapsbelasting

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief