Het boek aftrekbare kosten licht kost per kost toe hoe de regels van aftrekbaarheid in de btw en in de directe belastingen ineen zitten.

Daar waar nodig wordt het onderscheid gemaakt tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.
De kosten worden in alfabetische volgorde besproken. Zo vindt u als gebruiker snel het antwoord op uw vraag. Zowel de wetgeving, administratieve regels als de rechtspraak komen aan bod.

Nieuwe items in dit boek zijn de wijzigingen inzake autokosten, de POZ voor zelfstandigen, het nieuwe kostenforfait voor winstenbehalers, de VAPW voor werknemers, de mobiliteitsvergoeding, het mobiliteitsbudget, de aangepaste Wijninckxbijdrage, …

De theorie wordt voortdurend geïllustreerd met concrete voorbeelden en praktijktoepassingen.

Achteraan het boek vindt u een handig overzichtsschema van de meest voorkomende beroepskosten met hun behandeling inzake btw en belastingen.

Praktijkgids beroepskosten

Praktijkgids beroepskosten is een nuttig werkinstrument voor accountants, boekhouders, juristen, advocaten en andere professionals die in de praktijk geconfronteerd worden met kostenvraagstukken in de btw en directe belastingen.

Deze editie van het handboek werd bijgewerkt tot 14 maart 2019. 

Met veel dank aan de auteur, dhr. Wim Van Kerchove!

Het boek aftrekbare kosten is nu verkrijgbaar op onze webshop voor € 80

Bestel het boek nu

Nood aan een praktische opfrissing btw?

Volg dan de seminariereeks: grondige opleiding BTW  in 4 namiddagen met Claire Verstraete (Deloitte).