Op de website van de FOD Financiën werd gepubliceerd dat wanneer u een aanvraag tot btw-identificatie (formulier 604A), een aangifte tot wijziging (formulier 604B) of tot stopzetting van een btw-activiteit (formulier 604C) moet indienen, u dit verplicht online moet indienen (via MyMinfin> Nuttige links) vanaf 12 juli 2021.

Beschikt u niet over de nodige informaticamiddelen om u aan te melden? Dien een (gemotiveerd) verzoek tot vrijstelling in bij uw team beheer om een papieren formulier te ontvangen.

Meer informatie