Waarom managementvennootschappen?

Uw kinderen willen in de zaak stappen en daar geleidelijk aan ook een leidinggevende rol op zich nemen. Ze zouden dan kunnen benoemd worden tot zaakvoerder of bestuurder van de vennootschap. Maar dat kan tot spanningen leiden over de samenstelling van hun loonpakket en hun voordelen van alle aard. Zo verkiest uw dochter bijvoorbeeld cash geld om haar woonkrediet af te betalen terwijl uw ene zoon liever een duurdere wagen heeft en uw andere zoon extra geld wilt stoppen in zijn IPT. 

Uw kinderen kunnen elk hun eigen managementvennootschap oprichten. De werkvennootschap betaalt dan aan die managementvennootschappen een zelfde vergoeding. Het voordeel van een vennootschap is dat een bestuurder zelf zijn/haar inkomensmix kan bepalen. Iedereen beslist dan zelf wat hij doet met de vergoeding die zijn vennootschap ontvangt en hoeveel hij daarvan naar zich privé wil halen en op welke manier, als gewoon loon, als voordelen van alle aard, als dividend, huur, enz. Men kan ook in de vennootschap geld parkeren voor later. 

Benoeming tot zaakvoerder/bestuurder of via managementcontract 

Worden de managementvennootschappen benoemd tot zaakvoerder of bestuurder van de werkvennootschap, dan moet de benoeming gebeuren door een beslissing van de algemene vergadering (te publiceren in het Belgisch Staatsblad). Daarenboven moet er ook een zgn. ‘vaste vertegenwoordiger’ aangesteld worden.. Normaal is dat de natuurlijke persoon achter de managementvennootschap, dus uw kind (ook te publiceren in het Belgisch Staatsblad).

De managementvennootschappen benoemen tot zaakvoerder of bestuurder is niet verplicht. U kunt ook werken met managementovereenkomsten. De managementvennootschappen krijgen dan een vergoeding voor de prestaties die in de managementovereenkomst zijn overeengekomen. De aanstelling van een vennootschap tot ‘manager’ moet niet worden gepubliceerd. Uw werkvennootschap moet dan wel nog één of meerdere natuurlijke personen benoemen tot zaakvoerder of bestuurder. 

Zijn de vergoedingen fiscaal aftrekbaar? 

De fiscus is niet erg happig op managementvennootschappen. Vaak stelt de controleur van de werkvennootschap de aftrekbaarheid van de bestuurs- of managementfees in vraag. Ook de rechtspraak is vrij kritisch ten aan zien van de aftrekbaarheid van managementvergoedingen (Hof van Cassatie, 15 oktober 2015). 

Tip 1. Stel voor managementfees een gedetailleerde managementovereenkomst op. Detailleer de facturen ook voldoende. Laat de managementvennootschappen hun werkelijk geleverde prestaties gedetailleerd bijhouden (timesheets, verslaggevingen, ed.) 

Tip 2. Zorg dat de managementvergoeding marktconform is. 

Dat de managementvennootschap over de nodige infrastructuur (kantoor, meubilair, computers, auto,..) en/of personeel beschikt om de prestaties te kunnen verrichten, kan het dossier ook sterker maken.  

De administratie mag de managementvergoeding niet zomaar verwerpen louter en alleen omdat ze hoger is dan de bezoldiging die de bedrijfsleider uit zijn eigen managementvennootschap opneemt (HvB. Antwerpen, 3 november 2015). 

BESLUIT. Managementvennootschappen kunnen gebruikt worden om de verschillende wensen van uw kinderen inzake verloning te verzoenen. Maar laat de managementvennootschappen zo gedetailleerd mogelijk bijhouden welke prestaties ze geleverd hebben en zorg ervoor dat de managementvergoeding marktconform is. 

Opleidingen vennootschapsbelasting

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief