Welk fiscaal voordeel leveren uitgaven voor dakisolatie of inbraakbeveiliging en brandbeveiliging nog op?

Sinds inkomstenjaar 2014 zijn de gewesten (Vlaanderen, Brussel, Wallonië) elk afzonderlijk bevoegd voor de fiscale voordelen die zij toekennen aan o.a. uitgaven ter beveiliging van een woning tegen inbraak en brand (art. 145/28 WIB92) alsook de zgn. energiebesparende uitgaven aan een woning (art. 145/47 WIB92). Elk gewest afzonderlijk mag autonoom beslissen óf zij uberhaupt nog wel een belastingvoordeel verlenen voor die uitgaven.

Welk gewest deelt nog voordelen uit voor dakisolatie?

Zowel Brussel, Wallonië als Vlaanderen blijven fiscaal gezien een investering in dakisolatie aanmoedigen. Voor uitgaven gedaan in 2014 krijgt u van elk gewest een belastingvermindering van 30% van de gedane uitgave, weliswaar beperkt tot een maximumbedrag belastingvermindering  van 3.040 EUR per woning. Voor 2015 blijft de 30% behouden en is het maximumbedrag 3.050 EUR.

Welk gewest deelt nog voordelen uit voor inbraak- en brandbeveiliging?

Voor uitgaven inzake brand- en inbraakbeveiliging gedaan in 2014 die u nu binnenkort in uw privé aangifte moet opnemen, is er ook nog geen verschil tussen de gewesten. Vlaanderen, Brussel en Wallonië sponsoren 30% van uw uitgave met een maximum vermindering van 760 EUR per woning.

Voor 2015 heeft echter zowel Vlaanderen als Wallonië beslist dat het ‘over en uit’ is met deze belastingvermindering. Alleen het Brussels gewest sponsort dergelijke investering nog in 2015.  

Ligging van de woning is niet doorslaggevend

Of de woning in Vlaanderen, Wallonië of Brussel ligt, maakt niets uit om na te gaan of u recht heeft op de gewestelijke belastingvermindering. Het is het gewest waar u op 1 januari van het aanslagjaar woont, dat doorslaggevend is.

Tip. Het is ook niet vereist dat het gaat om uw ‘eigen woning’ die u zelf betrekt. Het dak van uw buitenverblijf isoleren kan dus ook in aanmerking komen voor het fiscaal voordeel.

Voorbeeld. U woont in Brussel en u laat in 2015 een alarmsinstallatie plaatsen van 2.000 EUR aan uw chalet in de Ardennen (Waals Gewest). Op 01.01.2016 (01.01 van het aanslagjaar) woont u nog steeds in Brussel. U krijgt dan voor inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016) van het Brussels Gewest 600 EUR belastingvermindering (30% x 2.000, max = 760). Bent u echter in 2015 verhuisd naar Vlaanderen, dan is voor aanslagjaar 2016 het Vlaams Gewest bevoegd en krijgt u niets meer.

BESLUIT. Het fiscaal voordeel voor dakisolatie, inbraak- en brandbeveiliging is gewestelijk geworden. Dakisolatie blijft behouden. Echter Vlaanderen en Wallonië hebben sinds 2015 het voordeel voor een inbraak- of brandbeveiligende investering afgeschaft. Doorslaggevend is de plaats waar u woont, niet waar de woning ligt.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief