Vennootschapsrecht

Thema's: verslaggeving, ubo-register,  aandelensoorten, actua vennootschapsrecht, vereffeningen en inkoop eigen aandelen.