Uitbreng van onroerend goed uit de vennootschap

 • Philippe Salens
Woensdag (av) 26/06/2024 - Livestream

Gewijzigd standpunt van VLABEL:
Uitbreng vastgoed via dividenduitkering kan zonder verkooprecht!

Inschrijven

Om in te schrijven moet u eerst ingelogd zijn.

Inloggen

Met een uitbreng wordt een vermogensbestanddeel door een vennootschap aan haar aandeelhouders toebedeeld. De overdracht van een onroerend goed kan gebeuren op diverse manieren: via een overeenkomst onder bezwarende titel (koop, verdeling), via een besluit (ontbinding/vereffening, terugbetaling inbreng of kapitaalvermindering, dividend) of van rechtswege (door natrekking).

Na een analyse van het gemeenrechtelijk karakter bespreekt vastgoedexpert Philippe Salens de boekhoudkundige verwerking en de fiscale behandeling. Daarbij besteedt hij telkens aandacht aan zowel de inkomstenbelasting, de btw als het registratierecht.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het gewijzigd standpunt van VLABEL over de uitbreng van vastgoed door een personenvennootschap via een dividenduitkering in natura. Dat is nu in bepaalde gevallen toch mogelijk zonder verkooprecht.

Onder meer volgende vragen zullen beantwoord worden:

 • Moeten latente meerwaarden altijd boekhoudkundig uitgedrukt worden?
 • Zijn de latente meerwaarden belastbaar in de vennootschapsbelasting?
 • Zo ja, kan een liquidatiereserve aangelegd worden?
 • Wat met de roerende voorheffing?
 • Kan een uitbreng onderworpen worden aan de btw?
 • Moet de afgetrokken btw herzien worden bij een uitbreng?
 • Wanneer is het verkooprecht verschuldigd op een uitbreng van vastgoed?
 • Onder welke voorwaarde is de uitbreng toch mogelijk zonder verkooprecht?
 • Wat zijn de gevolgen bij de uitkering van een voorschot op een liquidatiesaldo?
 • Moet steeds de volle eigendom uitgebracht worden of kan de vennootschap een tijdelijk zakelijk gebruiksrecht voorbehouden?

Eén en ander wordt toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden.

Deze online opleiding is een aanrader voor iedereen die direct of indirect in aanraking komt met vastgoedplanning binnen vennootschappen.

U krijgt tijdens de live webinar de kans om uw eigen vragen te stellen. Bent u niet in staat om dit webinar live te volgen dan kunt u de opname achteraf nog uitgesteld bekijken.

Uw professionele docent

Philippe Salens is Senior Counselor EY Tax Consultants. Hij is tevens programmadirecteur Vermogens- en successieplanning en docent vennootschapsbelasting aan de Brugge Business School en auteur van diverse publicaties in de vakliteratuur. Vastgoed is één van zijn specialiteiten.

Tijdsindeling

 • Woensdag (av) 26/06/2024 - Livestream

  Van 18u30 tot 21u30: live uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

  Docent: Philippe Salens

  Livestream

Deelnameprijs

€ 200,00 (Excl. BTW)

Om het attest permanente vorming te bekomen dient u de aanwezigheidsvragen en de eindtoets tijdens de livestream te beantwoorden! Er wordt géén attest permanente vorming uitgereikt indien u enkel uitgesteld kijkt!

De attesten ITAA worden rechtstreeks ingelezen bij het ITAA.
De attesten notariaat worden rechtstreeks ingelezen via P&E.
De attesten BIV worden rechtstreeks ingelezen via EDUX.
U dient dus zelf verder niets te ondernemen!

Attesten

ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants - 3 uren categorie A
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3 uren
NKN - Nationale Kamer van Notarissen - 3 punten (juridisch) - in aanvraag
BIV - Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - 3 uren - in aanvraag

Om het attest permanente vorming te bekomen dient u de aanwezigheidsvragen en de eindtoets tijdens de livestream te beantwoorden! Er wordt géén attest permanente vorming uitgereikt indien u enkel uitgesteld kijkt!

De attesten ITAA worden rechtstreeks ingelezen bij het ITAA.
U dient dus zelf verder niets te ondernemen!