Algemeen overzicht

Fiscale seminaries 2018. Seminaries personenbelasting, vennootschapsbelasting aj 2018, update btw.
Gespecialiseerde opleidingen fiscaliteit in de praktijk.

 1. 23/04/2018

  (nm)

  Maatschap of stichting: hoe kiezen?

  Gent - Expo

 2. 24/04/2018

  (nm)

  Auteursrechten: waar liggen opportuniteiten?

  Antwerpen

 3. 24/04/2018

  (vm)

  Nieuwe Privacyregels (GDPR): deadline 25 mei 2018!

  Sint-Niklaas

 4. 24/04/2018

  (av)

  Pensioenopbouw voor zelfstandigen

  Kortrijk

 5. 26/04/2018

  (nm)

  Auteursrechten: waar liggen opportuniteiten?

  Hasselt

 6. 26/04/2018

  (nm)

  Maatschap of stichting: hoe kiezen?

  Torhout

 7. 02/05/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (1/4)

  Kortrijk

 8. 03/05/2018

  (av)

  Hervorming van het Vlaams verkooprecht

  Kortrijk

 9. 04/05/2018

  (vm)

  Auteursrechten: waar liggen opportuniteiten?

  Gent - Expo

 10. 07/05/2018

  (av)

  Auteursrechten: waar liggen opportuniteiten?

  Kortrijk

 11. 08/05/2018

  (nm)

  Auteursrechten: waar liggen opportuniteiten?

  Affligem

 12. 09/05/2018

  (vm)

  E-commerce en webshops: btw-aandachtspunten

  Antwerpen

 13. 09/05/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (2/4)

  Kortrijk

 14. 14/05/2018

  (nm)

  Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

  Gent - Expo

 15. 14/05/2018

  (av)

  Pensioenopbouw voor zelfstandigen

  Sint-Niklaas

 16. 15/05/2018

  (nm)

  Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

  Hasselt

 17. 16/05/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (3/4)

  Kortrijk

 18. 17/05/2018

  (nm)

  Hervorming van het Vlaams verkooprecht

  Antwerpen

 19. 17/05/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (1/4)

  Sint-Niklaas

 20. 22/05/2018

  (av)

  Hervorming van het Vlaams verkooprecht

  Gent - Expo

 21. 23/05/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (4/4)

  Kortrijk

 22. 24/05/2018

  (nm)

  E-commerce en webshops: btw-aandachtspunten

  Gent - Expo

 23. 24/05/2018

  (nm)

  Hervorming van het Vlaams verkooprecht

  Hasselt

 24. 24/05/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (2/4)

  Sint-Niklaas

 25. 25/05/2018

  (vm)

  Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

  Torhout

 26. 29/05/2018

  (av)

  Maatschap of stichting: hoe kiezen?

  Sint-Niklaas

 27. 29/05/2018

  (nm)

  Pensioenopbouw voor zelfstandigen

  Affligem

 28. 29/05/2018

  (av)

  Btw club: onroerende verhuur

  Gent - Expo

 29. 29/05/2018

  (av)

  Btw club: onroerende verhuur

  Gent - Expo

 30. 30/05/2018

  (av)

  Auteursrechten: waar liggen opportuniteiten?

  Sint-Niklaas

 31. 30/05/2018

  (av)

  Btw club: onroerende verhuur

  Kortrijk

 32. 30/05/2018

  (av)

  Btw club: onroerende verhuur

  Kortrijk

 33. 31/05/2018

  (nm)

  Overname van vennootschappen: hoe financieren?

  Gent - Expo

 34. 31/05/2018

  (vm)

  Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

  Antwerpen

 35. 31/05/2018

  (av)

  Btw club: onroerende verhuur

  Herentals

 36. 31/05/2018

  (av)

  Btw club: onroerende verhuur

  Herentals

 37. 31/05/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (3/4)

  Sint-Niklaas

 38. 04/06/2018

  (nm)

  Btw club: onroerende verhuur

  Antwerpen

 39. 04/06/2018

  (av)

  Btw club: onroerende verhuur

  Elewijt

 40. 04/06/2018

  (nm)

  Btw club: onroerende verhuur

  Antwerpen

 41. 04/06/2018

  (av)

  Btw club: onroerende verhuur

  Elewijt

 42. 05/06/2018

  (nm)

  Btw club: onroerende verhuur

  Hasselt

 43. 05/06/2018

  (nm)

  Btw club: onroerende verhuur

  Hasselt

 44. 06/06/2018

  (av)

  Btw club: onroerende verhuur

  Sint-Niklaas

 45. 06/06/2018

  (av)

  Btw club: onroerende verhuur

  Sint-Niklaas

 46. 06/06/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (1/4)

  Herentals

 47. 07/06/2018

  (nm)

  Btw club: onroerende verhuur

  Torhout

 48. 07/06/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Tielt (4/4)

  Tielt

 49. 07/06/2018

  (nm)

  Btw club: onroerende verhuur

  Torhout

 50. 07/06/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (4/4)

  Sint-Niklaas

 51. 11/06/2018

  (av)

  Woonkredieten: hoe verwerken in de aangifte?

  Herentals

 52. 11/06/2018

  (av)

  Btw club: onroerende verhuur

  Tielt

 53. 11/06/2018

  (dag)

  Basismodule algemeen boekhouden

  Sint-Niklaas

 54. 11/06/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Antwerpen (4/4)

  Antwerpen

 55. 11/06/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Elewijt (4/4)

  Elewijt

 56. 11/06/2018

  (av)

  Btw club: onroerende verhuur

  Tielt

 57. 12/06/2018

  (nm)

  Overname van vennootschappen: hoe financieren?

  Antwerpen

 58. 12/06/2018

  (av)

  Woonkredieten: hoe verwerken in de aangifte?

  Elewijt

 59. 12/06/2018

  (nm)

  Maatschap of stichting: hoe kiezen?

  Hasselt

 60. 12/06/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Herentals 1 (4/4)

  Herentals

 61. 13/06/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Kortrijk 1 (4/4)

  Kortrijk

 62. 13/06/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (2/4)

  Herentals

 63. 14/06/2018

  (nm)

  Woonkredieten: hoe verwerken in de aangifte?

  Hasselt

 64. 14/06/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Sint-Niklaas 1 (4/4)

  Sint-Niklaas

 65. 14/06/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Gent (4/4)

  Gent - Expo

 66. 18/06/2018

  (nm)

  Woonkredieten: hoe verwerken in de aangifte?

  Antwerpen

 67. 18/06/2018

  (dag)

  Basismodule algemeen boekhouden

  Sint-Niklaas

 68. 18/06/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Hasselt (4/4)

  Hasselt

 69. 18/06/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Herentals 2 (4/4)

  Herentals

 70. 19/06/2018

  (vm)

  Woonkredieten: hoe verwerken in de aangifte?

  Torhout

 71. 19/06/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Sint-Niklaas 2 (4/4)

  Sint-Niklaas

 72. 19/06/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Affligem (4/4)

  Affligem

 73. 20/06/2018

  (av)

  Woonkredieten: hoe verwerken in de aangifte?

  Kortrijk

 74. 20/06/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (3/4)

  Herentals

 75. 21/06/2018

  (av)

  Woonkredieten: hoe verwerken in de aangifte?

  Sint-Niklaas

 76. 21/06/2018

  (vm)

  Woonkredieten: hoe verwerken in de aangifte?

  Affligem

 77. 21/06/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Oostkamp (4/4)

  Torhout

 78. 22/06/2018

  (vm)

  Anticipeer op de nieuwe erfbelasting

  Gent - Expo

 79. 25/06/2018

  (av)

  Woonkredieten: hoe verwerken in de aangifte?

  Tielt

 80. 25/06/2018

  (nm)

  Anticipeer op de nieuwe erfbelasting

  Hasselt

 81. 25/06/2018

  (av)

  Btw club: onroerende verhuur

  Herentals

 82. 25/06/2018

  (dag)

  Basismodule algemeen boekhouden

  Sint-Niklaas

 83. 25/06/2018

  (av)

  Btw club: onroerende verhuur

  Herentals

 84. 26/06/2018

  (av)

  Woonkredieten: hoe verwerken in de aangifte?

  Herentals

 85. 26/06/2018

  (nm)

  Anticipeer op de nieuwe erfbelasting

  Kortrijk

 86. 27/06/2018

  (av)

  Woonkredieten: hoe verwerken in de aangifte?

  Gent - Expo

 87. 27/06/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (4/4)

  Herentals

 88. 28/06/2018

  (nm)

  Anticipeer op de nieuwe erfbelasting

  Antwerpen

 89. 28/06/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Kortrijk 2 (4/4)

  Kortrijk

 90. 18/09/2018

  (nm)

  E-commerce en webshops: btw-aandachtspunten

  Hasselt

 91. 16/11/2018

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (1/6)

  Sint-Niklaas

 92. 20/11/2018

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (1/4)

  Antwerpen

 93. 23/11/2018

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (2/6)

  Sint-Niklaas

 94. 26/11/2018

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (1/4)

  Gent - Expo

 95. 27/11/2018

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (2/4)

  Antwerpen

 96. 30/11/2018

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (3/6)

  Sint-Niklaas

 97. 03/12/2018

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (2/4)

  Gent - Expo

 98. 04/12/2018

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (3/4)

  Antwerpen

 99. 07/12/2018

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (4/6)

  Sint-Niklaas

 100. 10/12/2018

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (3/4)

  Gent - Expo

 101. 11/12/2018

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (4/4)

  Antwerpen

 102. 14/12/2018

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (5/6)

  Sint-Niklaas

 103. 17/12/2018

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (4/4)

  Gent - Expo

 104. 21/12/2018

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (6/6)

  Sint-Niklaas