Praktijkgids Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2024

Auteur
Isbn
9789464333190
€ 106,00 € 100,00
Op voorraad
  • Gratis verzending

De Praktijkgids vennootschapsbelasting maakt u op praktische wijze vertrouwd met de Belgische vennootschapsbelasting. Als leidraad gebruikt de auteur de structuur van het aangifteformulier voor het aanslagjaar 2024.

Het boek onderscheidt zich door zijn heldere structuur en zijn begrijpbare schrijfstijl met:

  • nuttige illustraties met concrete cijfervoorbeelden
  • uitwerking van praktische toepassingen uit het bedrijfsleven
  • uitgebreide selectie van rechtspraak
  • talrijke verwijzingen naar de boekingen en de codes op het aangifteformulier

Deze editie bespreekt het aanslagjaar 2024 en is up-to-date met alle nieuwigheden uit de fiscale wetgeving, de parlementaire vragen, de administratieve circulaires en de relevante rechtspraak. Bovendien zijn ook de reeds bekende wijzigingen voor de toekomst verwerkt in het handboek. 

De meest opvallende nieuwigheden in deze uitgave zijn de nieuwe rapporteringsplicht voor huurders en houders van zakelijke gebruiksrechten op onroerende goederen, de 120% kostenaftrek in het kader van de verplichte e-facturatie, de vijfjarige herbeleggingstermijn voor gedwongen meerwaarden, de nieuwe fiscale regeling inzake schuldkwijtschelding, de volledig herschreven CFC-regels, de afschaffing van de aftrek voor risicokapitaal, twee belastingkredieten voor fietskilometervergoedingen en de minimumbelasting voor multinationale en omvangrijke binnenlandse groepen. 

De Praktijkgids vennootschapsbelasting is een op maat geschreven en toegankelijke handleiding voor belastingconsulenten, accountants, boekhouders, fiscalisten en alle andere professionals die te maken hebben met onze vennootschapsbelasting. 

Wim Van Kerchove is auteur en docent vennootschapsbelasting.