Liquiditeitstest en balanstest: praktijkvoorbeelden

 • Tim Galloo
Donderdag (vm) 28/03/2024 - Livestream

Inclusief rekentool voor de liquiditeitstest en balanstest!

Inschrijven

Om in te schrijven moet u eerst ingelogd zijn.

Inloggen

Eén van de belangrijkste verplichtingen uit het WVV is het opmaken van de balanstest en iquiditeitstest bij de uitkering van dividenden, tantièmes en eerdere inbrengen. Practical heeft hiervoor een praktische rekentool ontwikkeld.

De balanstest houdt in dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

De liquiditeitstest stelt dat het besluit van de algemene vergadering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap na de uitkering in staat zal blijven voor een periode van minstens 12 maanden, haar schulden te voldoen. Dit impliceert het opmaken van een geprojecteerde cashflow.

Tijdens dit seminarie leert u hoe de rekentool voor de uitkeringstest te gebruiken. Op basis van concrete voorbeelden illustreert Tim Galloo de directe toepasbaarheid van dit handig hulpmiddel voor de beroepsbeoefenaar. Na deze opleiding kunt u  u zelf aan de slag gaan.

Komen uitgebreid aan bod:
 • berekening van de maximale uitkeringscapaciteit volgens de balanstest
 • berekening van de solvabiliteitsratio of financiële onafhankelijkheidsratio
 • berekening van de current ratio en acid ratio
 • opmaak van de geprojecteerde balansen en resultatenrekening
 • geprojecteerde kasstroom uit bedrijfsoperaties
 • geprojecteerde kasstroom uit investeringsactiviteiten
 • geprojecteerde kasstroom uit financieringsactiviteiten
 • de uitkeringskasstroom
 • opmaak van de geprojecteerde cashflow
 • opmaak van het eindverslag

U ontvangt uiteraard de rekentool en krijgt na elk onderdeel telkens uitgebreid de kans om uw vragen te stellen.

Bent u niet in staat om dit webinar live te volgen dan kunt u de opname achteraf ook uitgesteld bekijken.

Uw professionele docent

Tim Galloo, licentiaat in de Handels- en Financiële wetenschappen (Ehsal 1995). Hij is spreker op talrijke seminaries, co-auteur van de praktijkgids woonkredieten en ontwikkelaar van fiscale rekentools. 

Tijdsindeling

 • Donderdag (vm) 28/03/2024 - Livestream

  Van 9u tot 12u: uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

  Docent: Tim Galloo

  Livestream

Deelnameprijs

€ 200,00 (Excl. BTW)

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons registratienummer is DV.O207764. Kies het thema 'Financiële geletterdheid - boekhouding'. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00 (Meer info).

Attesten

ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants - 3 uren categorie A
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3 uren

Om het attest permanente vorming te bekomen dient u de aanwezigheidsvragen en de eindtoets tijdens de livestream te beantwoorden! Er wordt géén attest permanente vorming uitgereikt indien u enkel uitgesteld kijkt!