Liquiditeitstest en balanstest: praktijkvoorbeelden

Tim Galloo

donderdagavond 28 januari 2021 - Livestream (3)
vrijdagvoormiddag 5 februari 2021 - Livestream (4)

Inclusief rekentool voor de liquiditeitstest en balanstest!

* Verplichte velden

€ 195,00

Inhoud:

Het nieuw vennootschapsrecht heeft een stevige impact op de verslaggeving door een belastingconsulent, accountant en boekhouder Eén van de belangrijkste nieuwe verplichtingen betreft het opmaken van de balanstest en liquiditeitstest bij de uitkering van dividenden, tantièmes en eerdere inbrengen.

De balanstest houdt in dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

De liquiditeitstest telt dat het besluit van de algemene vergadering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap na de uitkering in staat zal blijven voor een periode van minstens 12 maanden, haar schulden te voldoen. Dit impliceert het opmaken van een geprojecteerde cashflow.

Tijdens deze opleiding starten we onmiddellijk met uitvoeren van de liquiditeitstest en balanstesten en de opmaak van de bijhorende verslaggeving aan de hand van reële cases. Geen theorie maar onmiddellijk de praktijk aan de hand van de rekentool.

Komen uitgebreid aan bod:

 • berekening van de maximale uitkeringscapaciteit volgens de balanstest
 • berekening van de solvabiliteitsratio of financiële onafhankelijkheidsratio
 • berekening van de current ratio en acid ratio
 • opmaak van de geprojecteerde balansen en resultatenrekening
 • geprojecteerde kasstroom uit bedrijfsoperaties
 • geprojecteerde kasstroom uit investeringsactiviteiten
 • geprojecteerde kasstroom uitfinancieringsactiviteiten
 • de uitkeringskasstroom
 • opmaak van de geprojecteerde cashflow
 • opmaak van het eindverslag

U ontvangt uiteraard de rekentool en krijgt na elk onderdeel telkens uitgebreid de kans om uw vragen te stellen.

Uw professionele docent:

Tim Galloo - licentiaat in de Handels- en Financiële wetenschappen (Ehsal 1995). Hij is spreker op talrijke seminaries en co-auteur van de Praktijkgids woonkredieten.

Tijdsindeling:

 • donderdagavond 28/01/2021 - Livestream (3)

  Van 18u30 tot 21u30 : uiteenzetting (met korte pauze)
  Van 21u30 tot 22u: vraagstelling

  Plaats:

  Livestream

 • vrijdagvoormiddag 5/02/2021 - Livestream (4)

  Van 9u tot 12u : uiteenzetting (met korte pauze)
  Van 12u tot 12u30: vraagstelling

  Plaats:

  Livestream

Deelnameprijs:

€ 195,00 (excl. btw), inclusief documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons registratienummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties:

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat Practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

In voorraad