Behaal uw certificaat notarieel boekhouden 2024

 • Arnaud Clybouw

Deze opleiding notarieel boekhouden van 30u wordt gecertificeerd door de Nationale Kamer van notarissen

Inschrijven

Om in te schrijven moet u eerst ingelogd zijn.

Inloggen
Behaal uw certificaat notarieel boekhouden 2024 aanpassen
1 x Behaal uw certificaat notarieel boekhouden 2024 (1/6)   + € 0,00
1 x Behaal uw certificaat notarieel boekhouden 2024 (2/6)   + € 0,00
1 x Behaal uw certificaat notarieel boekhouden 2024 (3/6)   + € 0,00
1 x Behaal uw certificaat notarieel boekhouden 2024 (4/6)   + € 0,00
1 x Behaal uw certificaat notarieel boekhouden 2024 (5/6)   + € 0,00
1 x Behaal uw certificaat notarieel boekhouden 2024 (6/6)   + € 0,00

* Verplichte velden

Uw aanpassing
Behaal uw certificaat notarieel boekhouden 2024
Behaal uw certificaat notarieel boekhouden 2024

Op voorraad

€ 1.452,00 € 1.200,00

Samenvatting

  Overzicht

  • Behaal uw certificaat notarieel boekhouden 2024

   Arnaud Clybouw

   Dinsdag (nm) 12/11/2024 Dinsdag (nm) 19/11/2024 Dinsdag (nm) 26/11/2024 Dinsdag (nm) 03/12/2024 Dinsdag (nm) 10/12/2024 Dinsdag (nm) 17/12/2024

   12u45 - 18u

  Thierry Van Sinay, voorzitter van de Nationale Kamer: ‘De notariële boekhouding is dé prioriteit van de Nationale Kamer. Wij weten al langer dat er een tekort is aan professionele notariële boekhouders. Daarom zijn we op zoek gegaan naar onderwijs- en opleidingsinstellingen die een opleiding notarieel boekhouden willen aanbieden. Dat gebeurt op verschillende niveaus. Zo is er een opleiding notarieel boekhouden voor mensen met én zonder basiskennis boekhouden.

  Een lijst van alle voormelde certificaathouders wordt gepubliceerd op het e-notariaat. Zo creëren we een pool met onmiddellijk inzetbare specialisten in notariële boekhouding, waarin de notaris als het ware kan vissen’...

  Practicali organiseert de opleiding notarieel boekhouden in de verkorte versie voor mensen met een basiskennis boekhouden. Indien u de nodige voorkennis boekhouden niet heeft of deze wenst op te frissen kan u zich inschrijven voor de basismodule algemeen boekhouden (nog geen nieuwe data). Zo kan u nadien aansluiten bij de specifieke opleiding notarieel boekhouden (modules 1 en 3). Deze opleidingen werden door het notariaat gecertificeerd.

  In de verkorte versie (modules 1 en 3) wordt gedurende 6 namiddagen u praktijkkennis en inzicht verschaft in de techniek van het boekhouden voor de notarispraktijk, de wijze waarop akten en facturen boekhoudkundig verwerkt worden alsook de wijze waarop de boekhouding als beleidsinstrument kan gehanteerd worden.

  Inhoud van de eerste sessie (= module 1)

  • Toelichting van de wettelijke opdracht en taken van de notaris
  • Notariële terminologie
  • Toelichting van de algemene organisatie van een notariskantoor
   • Dossierbeheer voor authentieke akten: dossiervoorbereiding (opstart, opzoekingen, ...), verlijden van akten, formaliteiten na de akten.
   • Andere dienstprestaties die de notaris levert: leganiaties, aangiften nalatenschap, schattingen, tekoopstellingen, ...
  • Elementen die een boekhoudkundige tussenkomst/verwerking vereisen:
   • opmaak van de afrekening aan de cliënten en provisionering
   • boekhoudkundige afrekening van dossiers
   • debiteurenopvolging
  • Voornaamste notariële dossiers (verloop) en hun tarifering in de domeinen:
   • vastgoedrecht (verkoop, lening, openbare verkoop)
   • vennootschapsrecht (oprichting vennootschap, ...)
   • familierecht (schenking, nalatenschap, vereffening-verdeling...)

  Module 2 - basiskennis boekhouden

  Module 2 wordt niet opgenomen in deze verkorte opleiding. Deze opleiding veronderstelt een bewezen basisopleiding boekhouden van minstens 20 uren. Bij het voorleggen van het vrijstellingsbewijs kan men op basis van de gevolgde modules 1 en 3 opgenomen worden op de officiële lijst van gekwalificeerde personen op het vlak van notarieel boekhouden. Uiteraard genieten erkende boekhouders en accountants deze vrijstelling.

  Inhoud van de volgende 5 sessies (= module 3)

  • Bespreking van de wettelijke en reglementaire bepalingen over de notariële boekhouding
  • Boekhoudkundige consequenties van deze bepalingen in vergelijking met de gewone algemene boekhouding
   • Minimum Algemeen rekeningstelsel (K.B. 12 september 1983) versus Minimaal Genormaliseerd Rekeningstelsel (K.B. 9 maart 2003)
   • Financiering/kredieten
   • Voorafgaandelijke provisionering van de aktekosten
   • Gebruik derdenrekeningen, rubriekrekeningen en kantoorrekening
   • Gerubriceerde cliënten crediteuren, niet gerubriceerde cliënten crediteuren, niet gerubriceerde cliënten debiteuren (cliëntenboekhouding in zijn geheel met link naar dossierbeheer conform sessie 1 + noodzaak tot goede opvolging van debiteurenposities)
   • Verwerking van aktekosten (conform reglement): boeking, opvolging,afrekening, facturatie
   • Btw
   • Boeking van registratierechten en boeking van hypotheekformaliteiten
   • Leveringsplicht
   • Boekhoudkundige posities ten opzichte van administraties en periodieke opvolging
   • Confraternele doorrekeningen
   • Opmaak en grondige bespreking van de trimestriële staat en beschikbaar saldo
   • Bespreking belangrijkste ratio’s conform formulier van de driejaarlijkse controle
  • Praktische boekhoudkundige toepassing van voorgaande punten voor de meest courante aktes
  • Boekhoudpakketten:
   • Functionaliteiten
   • Relatie met dossierbeheersystemen
   • Uitvoerige praktische oefeningen

  Deze opleiding richt zich naar cursisten die zich wensen te verdiepen in de notariële boekhouding: notarissen, kandidaat-notarissen, medewerkers van notariskantoren maar eveneens boekhoudkantoren die zich wensen te profileren als expert notariële boekhouding.

  Na het stipt volgen van deze door het notariaat gecertificeerde opleiding wordt u de mogelijkheid geboden om opgenomen te worden in de officiële lijst van gekwalificeerde personen op het vlak van notarieel boekhouden.

  Deze opleiding veronderstelt dat u een basiskennis van algemeen boekhouden (opleiding algemeen boekhouden van minimaal 20 uren). Indien u wenst opgenomen te worden in officiële lijst van gekwalificeerde personen op het vlak van notarieel boekhouden zal u moeten aantonen dat uw gevolgde opleiding algemeen boekhouden overeenstemt met de minimuminhoud van module 2 en het vereiste aantal uren.

  Tijdsindeling

  dinsdagnamiddag 12/11/2024 - Livestream

  Van 12u45 tot 18u: uiteenzetting (met korte pauze)

  dinsdagnamiddag 19/11/2024 - Livestream

  Van 12u45 tot 18u: uiteenzetting (met korte pauze)

  dinsdagnamiddag 26/11/2024 - Livestream

  Van 12u45 tot 18u: uiteenzetting (met korte pauze)

  dinsdagnamiddag 03/12/2024 - Livestream

  Van 12u45 tot 18u: uiteenzetting (met korte pauze)

  dinsdagnamiddag 10/12/2024 - Livestream

  Van 12u45 tot 18u: uiteenzetting (met korte pauze)

  dinsdagnamiddag 17/12/2024 - Livestream

  Van 12u45 tot 18u: uiteenzetting (met korte pauze)

  Uw professionele docent

  Arnaud Clybouw, bedrijfsrevisor bij Clybouw Bedrijfsrevisoren, accountant, master in TEW, master in de Rechtsgeleerdheid, master in het Notariaat en master in de Criminologische Wetenschappen. Hij doceert aan de VUB, de Koninklijke Federatie Notariaat en de Hogeschool Gent.

  Deelnameprijs

  € 1.200,00 (Excl. BTW)

  Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons registratienummer is DV.O207764. Kies het thema 'Financiële geletterdheid - boekhouding'. Het bedrag van de projectaanvraag is € 1.200,00.

  Attesten

  ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants - 30 uren (6 × 5 uren) categorie A
  IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 30 uren (6 × 5 uren)
  NKN - Nationale Kamer van het Notariaat - 30 uren (6 × 5 punten) juridisch