Vanaf 1 juli 2021 wordt een nieuwe regeling inzake btw van kracht op webverkopen van goederen (verkopen op afstand) en op de telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten (TBE). Het bestaande ‘MOSS’ systeem wordt dan vervangen door een groter éénloketsysteem ‘OSS’ genoemd. Daardoor wordt het ook mogelijk om andere B2C transacties via deze OSS aangifte aan te geven. Voorts wordt ook een nieuw éénloketsysteem voor invoer toepasselijk (IOSS)- (zie wetsontwerp van 4 maart 2021, document 551820).

oss-aangifte vanaf 1 juli 2021

De belangrijkste wijzigingen & veelgestelde vragen

1. Afschaffen van de bestaande drempels voor de verkopen op afstand (35.000 € - 100.000 €) en invoeren van een nieuwe drempel voor micro-ondernemingen van 10.000 €. Is deze drempel te berekenen per lidstaat ?

Neen, dit is een totale drempel voor alle verkopen op afstand en alle TBE diensten verricht voor particuliere klanten in de EU. Tot deze drempel magde dienstverrichter/leverancier de Belgische btw in rekening brengen aan zijn particuliere klanten. Eens deze drempel bereikt wordt, dient de btw van het land waar de particuliere klant woont, aan het aldaar geldend btw-tarief, aangerekend te worden.


2. Mag deze drempel genegeerd worden en aldus vanaf de eerste transactie buitenlandse btw aanrekenen en voldoen via de OSS-aangifte ?

Ja, maar dan moet je opteren om deze regeling onmiddellijk toe te passen.Deze optie is minstens geldig tot het eind van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar waarin de optie werd gedaan.


3. Wat met de webverkopen van goederen aan particuliere klanten die in Noord-Ierland wonen, zijn ook deze bedoeld ?

Ja, gezien Noord-Ierland, door de Brexit die is ingegaan op 1 januari 2021, nog voor een periode van 4 jaar beschouwd moet worden als een gebied binnen de EU (zie Protocol EU/VK), zullen de EU regels voor de webverkopen van goederen toepasselijk blijven. Vanaf 1 juli 2021 zal dan ook daarvoor de drempel van 10.000 € gelden.


4. Aangezien je geen BTW-nummer meer moet aanvragen in het buitenland en alles via de OSS-aangifte wordt geregeld, hoe kan je dan een buitenlands BTW-nummer vermelden op je verkoopfacturen om aan te tonen dat je rechtmatig het BTW-tarief van het buitenland toepast?

De vermelding van het buitenlands btw-nummer zal uiteraard niet meer nodig zijn gezien dit nummer op zich ook vervalt. Er zal wel een passende vermelding op de factuur moeten aangebracht worden om duidelijk te maken welke btw u heeft toegepast.


5. Een Belgische webshop verkoopt handelsgoederen uit Nederland via dropshipment aan Nederlandse particulieren. Dus de goederen verlaten Nederland niet maar worden wel gefactureerd door de Belgische webshop aan deze Nederlandse particulieren. Is dit bedoeld onder de nieuwe regeling ?

Neen, dit betreft een lokale levering van goederen aan particulieren die in Nederland wonen. Het zijn geen verkopen op afstand vermits deze niet grensoverschrijdend zijn. De Belgische verkoper zal de Nederlandse btw (9of 21 %) moeten aanrekenen aan de Nederlandse particulier. Deze Nederlandse btw kan hij voldoen via de OSS aangifte die hij moet indienen in België via Intervat, aan het eind van de maand volgend op het kwartaal waarin deze handeling plaatsvindt.


6. Vandaag bestaat een btw-vrijstelling bij invoer van kleine zendingen tot maximaal 22 EUR. Blijft deze toepasselijk ?

Deze vrijstelling wordt geschrapt en er wordt een nieuwe bijzondere regeling in het leven geroepen voor afstandsverkopen van uit een derdelandsgebied of een derde land ingevoerde goederen waarvan de intrinsieke waarde niet meer dan 150 EUR bedraagt.Deze wordt het éénloketsysteem voor invoer (IOSS) genoemd. De belastingplichtigen die gebruik maken van dit IOSS verkrijgen vrijstelling bij invoer.

Btw seminaries

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief