FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
28 SEPTEMBER 2017. - Bericht inzake de wijziging van het aanslagstelsel dat van toepassing is op de juridische constructies - Belgisch Staatsblad 3 oktober 2017

Meer info