Nieuwe Nederlandse btw-nummers voor eenmanszaken

Momenteel zijn de Nederlandse btw-nummers, voor eenmanszaken, gekoppeld aan hun persoonlijk nummer in de sociale zekerheid (ook burgerservicenummer BSN genoemd). Gezien deze nummers behoren tot de GDPR privacy regels van de EU, gaat de Nederlandse btw-dienst nieuwe btw-nummers toekennen aan deze natuurlijke personen.

Nederland kent nieuwe btw-nummers toe aan natuurlijke personen

Een “btw-id” is de benaming van het nieuwe Nederlandse btw-identificatienummer. Het nieuwe btw-id is een persoonlijk, uniek nummer en bestaat net als nu uit: NL – 9 cijfers – B – 2 cijfers. Het verschil is dat de 9 cijfers niet langer gerelateerd zijn aan het BSN en het controlenummer na de B een willekeurig getal is.

Ondertussen hebben alle Nederlandse btw-plichtigen met een eenmanszaak een brief gekregen van de Nederlandse btw-administratie waarin hun een nieuw btw-nummer toegekend wordt. Vanaf 1 januari 2020 zijn de eenmanszaken verplicht om het nieuwe btw-id te gebruiken in de relatie met hun klanten en leveranciers.

Belgische bedrijven met Nederlandse klanten en leveranciers zullen dus vanaf 1 januari 2020 geconfronteerd worden met die nieuwe Nederlandse btw-nummers. Hopelijk converteren de boekhoudprogramma’s automatisch de oude nummers in de nieuwe nummers.

Vanaf 1 januari 2020 hebben Belgische ondernemingen ook de nieuwe Nederlandse btw-nummers van de eenmanszaken nodig voor het opmaken van de intracommunautaire opgave, zelfs al gebeurden de intracommunautaire leveringen in 2019.

Elektronische publicaties in Nederland

Ook de elektronische publicaties worden in Nederland vanaf 1 januari 2020 onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 9 %.

Kleine ondernemersregeling in Nederland

Voorts voert Nederland vanaf 1 januari 2020 ook een nieuwe (optionele) kleineondernemersregeling in (KOR). Het is toepasselijk op de in Nederland gevestigde belastingplichtigen, of de buitenlanders die er een vaste inrichting hebben en die een maximale omzet realiseren van 20.000 € (in België momenteel 25.000 €). Deze regeling heeft vooral tot doel de administratieve rompslomp te beperken. Zo moet geen btw in rekening gebracht worden op hun transacties en genieten zij ook geen recht op aftrek. Opteert een kleine ondernemer voor deze regeling dan geldt dit vanaf het volgend kwartaal (en ten vroegste vanaf 1 januari 2020) voor minstens drie jaar.

Op 8 november 2019 heeft de Europese Raad een voorlopig akkoord bereikt om de toepasselijke administratieve verplichtingen voor kleine ondernemingen verder te vereenvoudigen. Zo zou de drempel om te kunnen genieten van deze vereenvoudigde regeling opgetrokken worden tot maximaal 85.000 € (en in sommige gevallen zelfs tot 100.000 €) jaarlijks omzetcijfer. Deze richtlijn is voorzien om in werking te treden op 1 januari 2025.

Ontdek onze btw clubs 2024-2025

In onze drie praktijkgerichte btw-clubsessies bespreken we de btw actualiteit: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, btw-beslissingen en circulaires, rechtspraak alsook de belangrijkste op til zijnde wijzigingen.

Schrijf u in op onze btw club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek welke meerwaarde Practinet kan bieden voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief