In zijn antwoord op een parlementaire vraag heeft de Minister van Financiën aanvaard dat de btw aftrekbaar is op kosten omtrent de organisatie van een gratis event door een belastingplichtige, waarbij ook andere activiteiten plaatsvinden die wel aan de btw zijn onderworpen (Parl. Vraag nr. 2055,  9 mei 2018, de heer Verherstraeten).

gratis evenenement toch btw-aftrek

Regelmatig worden er evenement georganiseerd met optredens van verschillende artiesten waarvoor geen inkomgeld moet worden betaald, maar waarbij de bijkomende activiteiten wel betalend zijn, zoals o.m. het verbruik van eten en dranken. Zo’n gratis event kan ingericht worden om volk te lokken. Meestal wordt er ook advertentieruimte verkocht aan derden/sponsors mits betaling van een bepaalde prijs, waarover eveneens btw wordt afgedragen. Typevoorbeelden zijn o.a. een gratis film, een gratis concert, een kermiskoers, een gratis festival, ed. Is de btw geheven van de kosten om een dergelijk gratis event te organiseren dan aftrekbaar ?

De btw-administratie is traditioneel geneigd om deze btw-aftrek te weigeren gezien het in feite een event betreft waarvoor geen toegangsgeld wordt gevraagd. Zij zal o.m. de btw geheven van de prestaties van de artiesten, de huur van het podium, de lichtinstallatie en dergelijke proberen te verwerpen. De Minister van Financiën is het daar evenwel niet mee eens.

In zijn antwoord stelt de Minister van Financiën dat deze btw wel degelijk aftrekbaar is gezien deze kosten kaderen in de algemene kosten van de onderneming/organisator Dat de bezoeker geen inkomgeld hoeven te betalen, betekent niet direct dat er geen recht op aftrek kan bestaan, noch dat dit als een afzonderlijke (gratis) activiteit aanzien moet worden.

Mochten er geen optredens zijn, zou de reclame en de horeca-activiteiten niet zinvol of levensvatbaar zijn. De situatie is in feite vergelijkbaar met de horecazaak die livemuziek brengt om klanten te entertainen en aan te trekken. Zij verhoogt op die manier haar belaste omzet. De Minister refereert ook naar handelszaken en showrooms waar regelmatig bezoekers komen die niet noodzakelijk kopen.

Ook het Europees Hof van Justitie oordeelde reeds in het verleden  dat de btw aftrek niet mag worden beperkt als de gratis activiteit dienstig is om publiek te trekken naar de activiteiten, in dit geval de horeca- en reclameactiviteiten, die wel aan de btw onderworpen zijn (Hof van Jutitie, Sveda, zaak C-126/14, van 22 oktober 2015).  

De Minister eindigt met volgende conclusie : “een gratis optreden belet niet dat de btw toch volledig aftrekbaar is indien daarmee meer omzet gehaald kan worden uit o.m. de horeca- en reclamediensten die tegelijkertijd aangeboden worden”.

Dit standpunt van der Minister opent nieuwe mogelijkheden om de aftrek van btw te behouden bij de organisatie van gratis events. De btw op de gemaakte publicitaire kosten is aftrekbaar, maar ook kosten voor reclameborden, de huur van het podium, verkochte dranken ed. Handelingen van reclame of publiciteit voor de onderneming en haar activiteiten zijn aldus vrij ruim te interpreteren tot alle publicitaire evenementen. Zorg wel voor voldoende bewijzen van de publicitaire aard van kosten.

Btw seminaries 2024

Nieuwe btw clubs 2024-2025

In onze drie praktijkgerichte btw-clubsessies bespreken we de btw actualiteit: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, btw-beslissingen en circulaires, rechtspraak alsook de belangrijkste op til zijnde wijzigingen.

Schrijf u in op onze btw club

Kent u al onze fiscale databank?

  • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek welke meerwaarde Practinet kan bieden voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief