Onder bepaalde voorwaarden kunt u van een belastingvermindering genieten voor uitgaven die u doet voor dakisolatie. De belastingvermindering bedraagt 30% van de betaalde dakisolatie-uitgaven (materiaal geleverd en werken uitgevoerd door een aannemer), met een maximumbedrag per woning.

In het kader van de zesde staatshervorming is de bevoegdheid inzake de  belastingvermindering voor dakisolatie-uitgaven in een woning overgedragen aan de Gewesten. Het Brussels Gewest heeft van deze bevoegdheid gebruikgemaakt om de vermindering voor dakisolatie af te schaffen vanaf aanslagjaar 2017. Ook het Vlaams Gewest heeft plannen in die richting : de belastingvermindering voor dakisolatie wordt vanaf 2017 afgeschaft. Het Vlaamse gewest zal wel voorzien in een overgangsmaatregel: u zal nog een belastingvermindering krijgen voor betalingen van dakisolatiewerken waarvan u

 • een aannemingsovereenkomst hebt (zoals een gehandtekende bestelbon) ten laatste op 31 december 2016
 • én een voorschot hebt gestort ten laatste op 31 december 2016
 • én de facturen hebt betaald ten laatste op 31 december 2017.

Deze overgangsmaatregel moet nog definitief worden goedgekeurd door de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement. Dit zal waarschijnlijk eind december 2016 gebeuren.

Voorwaarden

 • Het moet gaan om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, met een woonfunctie (eengezinswoning, appartement, studio), waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder bent. Het is niet vereist dat u zelf in de woning woont. Het is ook niet nodig dat het om uw enige woning gaat. De tweede verblijven ( = woningen) komen dus ook in aanmerking.

  Komen niet in aanmerking:

  -        kamers in gemeenschappelijke gebouwen (kloosters, klinieken, hospitalen, weeshuizen ... )
  -        studentenkamers
  -        kamers voor seizoenarbeiders
  -        gebouwen (of een gedeelte ervan) die door hun aard uitsluitend voor beroepsdoeleinden in aanmerking komen (winkels, magazijnen …).

  De woning hoeft niet in België te liggen. Ook voor woningen gelegen in het buitenland (zelfs buiten de EER) kan men de belastingvermindering genieten.

 • De woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als woning bij de start van de werken.
  De minimale vijfjarige ingebruikname hoeft niet gebeurd te zijn door dezelfde belastingplichtige die aanspraak maakt op de belastingvermindering.
 • De dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer. Als de zolder onbewoonbaar is, dan mag u ook de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping isoleren.
 • Bij een factuurdatum tot eind 2016: het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) hebben van minstens 2,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt).
  Bij een factuurdatum in 2017: het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) hebben van minstens 4,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt).
  Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.

  Bij een factuurdatum tot eind 2017:

  • er moet een bewijs van aannemingsovereenkomst zijn (zoals een gehandtekende bestelbon) ten laatste op 31 december 2016
  • én het voorschot moet gestort zijn ten laatste op 31 december 2016
  • én de facturen moeten betaald zijn ten laatste op 31 december 2017.
 • De aannemer moet een aantal gegevens op de factuur (of in bijlage bij de factuur) vermelden.

  U kunt de belastingvermindering meermaals krijgen, bijvoorbeeld als u dakisolatie plaatst in meerdere woningen.

  Procedure

  U moet 30% van het totaalbedrag van uw investeringen in dakisolatie (of zoldervloerisolatie) invullen op uw belastingaangifte. In de aangifte in de personenbelasting is er een specifieke rubriek voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven.

  Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de belastingvermindering kan genoten worden (en dus niet de factuurdatum) :

  • Wie de factuur betaalt in 2016, kan het inbrengen voor het aanslagjaar 2017.
  • Wie de factuur betaalt in 2017, kan het inbrengen voor het aanslagjaar 2018.
   Let wel: voor facturen in 2017 moet er een bewijs van aannemingsovereenkomst zijn ten laatste op 31 december 2016 en moet ook het voorschot gestort zijn ten laatste op 31 december 2016.

  U moet de volgende documenten ter beschikking houden van de FOD Financiën:

  • de facturen van de werken die aan de basis liggen van de uitgaven
  • het betalingsbewijs van de bedragen die op die facturen voorkomen
  • de documenten die aantonen dat de woning bij het begin van de werken ten minste vijf jaar in gebruik is.

  Bedrag

  Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur ingediend kan worden (en dus niet de factuurdatum).

  Voor inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017) bedraagt de vermindering 30% van de betaalde factuur met een maximum van 3.070 euro per woning.

  Voor inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) bedraagt de vermindering 30% van de betaalde factuur met een maximum van 3.070 euro per woning.

  Deze belastingvermindering kan niet omgezet worden in terugbetaalbaar belastingkrediet.

Nieuwe fiscale clubs 2024-2025

Driemaandelijkse praktijkgerichte bespreking van de fiscale actualiteit inzake personenbelasting en vennootschapsbelasting: fiscale wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak alsook belangrijke op til zijnde wetswijzigingen. Met GRATIS toegang Practinet (modules PB en VenB) vanaf uw inschrijving tot 30/06/2025!

Schrijf nu in voor onze fiscale club

Bent u al geabonneerd op onze fiscale databank?

 • Vind snel antwoorden op uw fiscale vragen. Ontdek de meerwaarde van Practinet voor uw praktijk.

Op de hoogte blijven van onze seminaries?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief